Responsabilitat corporativa

Grups d’interès

Comunicació i diàleg amb grups d’interès

CaixaBank es relaciona amb les persones i els col·lectius dels territoris on desenvolupa la seva activitat d'acord amb els criteris de proximitat, transparència i escolta activa. El banc treballa amb l'objectiu de generar confiança en el seu entorn, afavorint les relacions a llarg termini.

Comunicació

A CaixaBank es concep la comunicació des d'un punt de vista responsable, de rendició de comptes amb els grups d'interès i sempre assegurant el màxim rigor i transparència.

Diàleg

Des de CaixaBank, en un exercici de diàleg continu, es recullen activament les expectatives dels grups d'interès: clients i societat, analistes i inversors i empleats. L'entitat promou i participa en diferents iniciatives nacionals i internacionals vinculades a l'impuls de la responsabilitat corporativa. A través de la seva participació fomenta la investigació, l'intercanvi de les millors pràctiques en la matèria, l'adopció de compromisos per part d'altres agents i l'avenç continu en la gestió responsable de l'entitat.

El banc ha desenvolupat plataformes i canals específics per als diferents grups d'interès que gestionen diverses àrees i departaments amb la freqüència més oportuna i necessària.

Principals canals de comunicació i diàleg

Principals canals de comunicació i diàleg

 • Clients 

 

 • Empleats 
 • Comitès mixtos amb representants dels treballadors
 • Diàleg amb els representants sindicals
 • Canal confidencial de consultes i denúncies del Codi Ètic
 • Estudi d'opinió bianual i enquestes de seguiment
 • Espai participatiu Valora per a la millora de l'eficiència
 • Plataforma en línia Innova
 • Xarxa Connecta d'intercanvi de coneixements
 • Centre d'atenció telefònica cognitiu
 • Revista interna CanalCaixa
 • Espai “Persones” a la intranet
 • Canal directiu d'informació estratègica
 • Portal d'aprenentatge en línia Virtaula
 • Comunitat de Formadors Interns
 • Formacions presencials (per exemple, CaixaBank Experience, programa d'integració de nous empleats)
 • Centre de Formació - Intel·ligència col·lectiva

 

 • Societat