No mostrar més aquest missatge

Informació general

Accionistes i capital social

 

Accionistes1 598.572
Capital social (nombre d'accions) 5.981.438.031
Free Float 2 3.283.306.979
Última cotització de l'acció 3,87 €
Capitalització 23.160.128.056,03 €

(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custodia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custodia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.

(2) Calculat com a deducció al nombre d’accions emeses menys la posició de l’autocartera, els consellers, els alts directius, qualsevol  altra companyia l’objectiu de la qual sigui control o influència, i els accionistes amb pactes d’accionistes que incloguin els anteriors.

Dades a 29 de març de 2018

 

Distribució del capital social per tipus d'accionista

(1) Calculat com a deducció al nombre d’accions emeses menys la posició de l’autocartera, els consellers, els alts directius, qualsevol altra companyia l’objectiu de la qual sigui control o influència, i els accionistes amb pactes d’accionistes que incloguin els anteriors.

Dades a 29 de març de 2018

 

Distribució de l'accionariat i capital social per trams

 

Trams d'accionsAccionistes1Accions% Capital social
d'1 a 499 269.394 56.123.965 0,9%
de 500 a 999 119.012 84.581.263 1,4%
de 1.000 a 4.999 171.200 363.588.767 6,1%
de 5.000 a 49.999 38.012 408.752.578 6,8%
de 50.000 a 100.000  605 40.802.011 0,7%
més de 100.0002 529 5.027.589.447 84,1%
Total 598.752 5.981.438.031 100%

(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custodia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custodia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.

(2) Inclou la participació d’autocartera.

Dades a 29 de març de 2018

Font: Llibre de registre d'accionistes, CaixaBank.