Informació general

Distribució de capital

Accionistes i capital social

 

Accionistes1 588.656
Capital social (nombre d'accions)  5.981.438.031
Free Float 2   3.331.844.370
Última cotització de l'acció 2,41 €
Capitalització   14.415.265.654,71 €

(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custodia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custodia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.

(2) Calculat com a número d’accions emeses menys les accions en autocartera, i les accions que són titularitat dels membres del Consell d’administració i dels accionistes amb representació en el Consell d’administració.

Dades a 30 de setembre de 2019

 

Distribució del capital social per tipus d'accionista

Distribució de capital

(1) Calculat com a número d’accions emeses menys les accions en autocartera, i les accions que són titularitat dels membres del Consell d’administració i dels accionistes amb representació en el Consell d’administració.

Dades a 30 de setembre de 2019

 

Distribució de l'accionariat i capital social per trams

 

Trams d'accions Accionistes1 Accions % Capital social
d'1 a 499 254.970 52.972.639 0,9%
de 500 a 999 114.258 81.644.389 1,4%
de 1.000 a 4.999 173.347 375.379.691 6,3%
de 5.000 a 49.999 44.609 505.507.842 8,5%
de 50.000 a 100.000  862 59.000.829 1,0%
més de 100.0002 610 4.906.932.642 82,0%
Total 588.656 5.981.438.031 100%

(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custodia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custodia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.

(2) Inclou la participació d’autocartera.

Dades a 30 de setembre de 2019

Font: última informació pública i llibre de registre d’accionistes de CaixaBank.