Comitè de Sostenibilitat

Davant la rellevància creixent de tots els aspectes vinculats a la sostenibilitat, i la creació d'una nova Direcció de Sostenibilitat l'abril de 2021, el Comitè de Direcció va aprovar la creació del Comitè de Sostenibilitat. 

Es tracta d'un comitè de primer nivell, dependent del Comitè de Direcció, que evoluciona des del Comitè de Gestió del Risc Mediambiental, creat el 2019 i, a més, assumeix les funcions relacionades amb sostenibilitat/RSC del Comitè de Responsabilitat Corporativa i Reputació, de 2015.

És responsable d'aprovar l'estratègia i les pràctiques de sostenibilitat de CaixaBank i de fer-ne el seguiment, i també de proposar i elevar per a la seva aprovació pels òrgans de govern les polítiques generals per a la gestió de la sostenibilitat.

La seva missió és contribuir que CaixaBank sigui reconegut per la seva excel·lent gestió de la sostenibilitat.