No mostrar més aquest missatge

Espai de l'Accionista

Remuneració 2017

  • Està previst abonar en efectiu almenys el 50% del benefici net consolidat, en línia amb el Pla Estratègic 2015-2018.

  • 2 pagaments en efectiu.

  • Periodicitat semestral.


Informi’s sobre el Compte Inversió Accions CaixaBank destinat a adquirir noves accions de CaixaBank.

Calendari

2017
2 novembre
0,07€/acció
Efectiu

2018
abril (*)

Efectiu


(*) Pagament subjecte a les aprovacions corresponents


Per a més informació sobre Remuneració a l’accionista, consulti la secció Dividends.