No mostrar més aquest missatge

Espai de l'Accionista

Accionistes. Remuneració a l'accionista

Remuneració 2018

La remuneració corresponent a l’exercici 2018 es preveu:

  • Pagament de dos dividends en efectiu

  • Periodicitat semestral

  • Intenció de remunerar als accionistes distribuint un import en efectiu igual o superior al 50% del benefici net consolidat, en línia amb el Pla estratègic 2015-2018 (mitjana 56% període 2015-2017).

Calendari

2018
5 NOVEMBRE
0,07 €/acció
efectiu

2019
ABRIL

efectiu*


* Pagament subjecte a les aprovacions corresponents

Remuneració 2019

De conformitat amb la política de dividends vigent, la remuneració corresponent a l’exercici 2019 es preveu:

  • Pagament de dos dividends en efectiu

  • Periodicitat semestral

  • Intenció de destinar més del 50% del benefici a la remuneració en efectiu, en línia amb el Pla estratègic 2019-2021.

  • Per a l’any 2019, és intenció del Consell aprovar un sostre del 60%.


Per a més informació sobre Remuneració a l’accionista, consulti la secció Dividends i la política de dividends a la secció Polítiques i altres documents corporatius.