No mostrar més aquest missatge

Espai de l'Accionista

Remuneració 2016 i 2017

La remuneració a l’accionista és una prioritat i un compromís de CaixaBank amb la base accionarial

Per a l’exercici 2016, està previst que el import total de la remuneració a l’accionista sigui de 0,13 euros bruts per acció. La quantitat abonada en efectiu serà equivalent al 54% del benefici net consolidat, seguint el Pla Estratègic 2015-2018. En aquest sentit, s’espera que hi hagi dos pagaments en efectiu de 0,03 euros (setembre 2016) i 0,06 euros bruts per acció (abril 2017), més un segons el programa CaixaBank Dividend/Acció de 0,04 euros (desembre 2016).

Per a l’exercici 2017 està previst que la remuneració a l’accionista es realitzi mitjançant el pagament de dividends en efectiu, amb periodicitat semestral, al voltant de novembre 2017 i abril 2017, subjecte a les aprovacions formals . corresponents. Seguint el Pla Estratègic 2015-2018, CaixaBank reitera la seva intenció de remunerar els seus accionistes distribuint un import en efectiu igual o superior al 50% del benefici net consolidat.

Calendari aprovat:

Veure calendari Desembre 2016 (Programa CaixaBank Dividend/Acció) (96 KB, PDF)
Veure calendari Setembre 2016 (Efectiu)

Programa CaixaBank Dividend/Acció

Remuneració 2015

Per a l’exercici 2015, CaixaBank va pagar un total anual de 16 cèntims d’euro bruts per acció en quatre pagaments trimestrals, dos dels quals van ser en efectiu i dos segons el programa CaixaBank Dividend/Acció.

Veure més informació a la secció Dividends