No mostrar més aquest missatge

Espai de l'Accionista

Accionistes. Remuneració a l'accionista

Remuneració 2018

De conformitat amb la política de dividends vigent, la remuneració corresponent a l'exercici 2018 es preveu:

  • Pagament de dos dividends en efectiu.

  • Periodicitat semestral.

  • Intenció de remunerar els seus accionistes distribuint un import en efectiu igual o superior al 50% del benefici net consolidat, en línia amb el Pla Estratègic 2015-2018.

Calendari

2018
5 NOVEMBRE
0,07 €/acció
efectiu

2019
ABRIL

efectiu*


* Pagament subjecte a les aprovacions corresponents


Per a més informació sobre Remuneració a l’accionista, consulti la secció Dividends i la política de dividends a la secció Polítiques i altres documents corporatius.