Nota de premsa

CaixaBank s'adhereix al Compromís Col·lectiu de Nacions Unides per a l'Acció Climàtica

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email

• L'acord expressa la voluntat d'alinear la cartera amb els objectius dels Acords de París, demostrar un impacte positiu i marcar objectius.

• CaixaBank també s'ha sumat al Compromís pel Clima de la banca espanyola

CaixaBank s'ha sumat al Compromís Col·lectiu per a l'Acció Climàtica de Nacions Unides, una declaració que es crea en el marc dels Principis de Banca Responsable perquè el sector financer mobilitzi els seus productes, serveis i relacions per a facilitar la transició econòmica cap a un model sostenible. El compromís pretén alinear les carteres d'entitats financeres de tot el món per a finançar una economia baixa en carboni, amb l'objectiu que l'escalfament global es mantingui per sota dels dos graus centígrads.

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha assenyalat que “és essencial accelerar la transició cap a una economia baixa en carboni, promovent el desenvolupament sostenible i socialment inclusiu. El suport al Compromís Col·lectiu amb l'Acció Climàtica és un pas en aquesta direcció i està completament alineat amb el nostre model de banca socialment responsable, la nostra estratègia ambiental i els nostres valors corporatius de qualitat, confiança i compromís social”.

En total, 35 bancs de tot el món s'han unit al compromís Col·lectiu per a l'Acció Climàtica de Nacions Unides. CaixaBank, a més, ha subscrit el Compromís pel Clima que CECA i la AEB han promogut per a la banca espanyola.

Compromisos concrets

Amb la signatura d'aquest acord, el conjunt d'entitats financeres signants es compromet a centrar els seus esforços en aquells sectors més intensius en carboni i vulnerables al clima dins de les seves carteres, que són clau per a la transició climàtica. A més, involucraran als seus clients en la seva pròpia transició energètica per a contribuir de forma més eficaç als canvis necessaris en l'economia real per a aconseguir una economia baixa en carboni.

Les entitats també s'han proposat publicar objectius específics del sector, basats en escenaris per a l'alineació de la cartera amb els objectius de l'Acord de París. Dins del primer any posterior a la signatura, publicaran i implementaran les mesures que prendran elles mateixes i juntament amb els seus clients per a donar suport i accelerar el canvi cap a tecnologies, models i societats més sostenibles.

L'acord recull el compromís de les entitats financeres de treballar juntes en el desenvolupament de metodologies per a mesurar l'impacte climàtic i alinear-lo amb els objectius globals i locals. Per a assegurar la rendició de comptes individual i col·lectiva de cada banc, es comprometen a informar sobre els seus progressos en la implementació d'aquest compromís.

Els Principis de Banca Responsable de Nacions Unides

El mes de setembre passat, en un acte celebrat en la seu de Nacions Unides a Nova York, CaixaBank va ratificar els Principis de Banca Responsable de l'ONU, que tenen com a objectiu enfocar l'actuació del sector financer cap a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides i els Acords de París contra el canvi climàtic.

Els Principis de Banca Responsable desenvolupen el rol de les entitats financeres per a ajudar a accelerar la transició cap a una economia i una manera de vida més sostenibles, gràcies a la seva funció clau com a proveïdors de finançament a escala mundial. A més, proporcionen el marc per al sistema bancari sostenible del futur i ajuden el sector a plasmar la seva contribució positiva a la societat.

 

NOTÍCIES RELACIONADES