<![CDATA[CaixaBank - Comunicació]]> https://www.caixabank.com/aplnr/comunicacion/buscador/servicio.noticiasRSS_ca.html WordPress <![CDATA[CaixaBank publica el diagnòstic estratègic de l’economia de Castella-La Manxa]]> https://blog.caixabank.es/?p=23645 2019-07-15T00:00:00.0Z 2019-07-15T00:00:00.0Z <![CDATA[CaixaBank publica el diagnòstic estratègic de l’economia de Castella-La Manxa]]>  

CaixaBank ha publicat avui el tretzè número de la Col·lecció Comunitats Autònomes de CaixaBank Research, corresponent a l'economia de Castella-La Manxa. Aquesta sèrie de publicacions té com a objectiu contribuir al coneixement de la realitat econòmic-territorial de les diferents regions que conformen el conjunt d'Espanya, a través de la realització de diagnòstics estratègics que estudien cadascun dels principals components socioeconòmics regionals de forma individualitzada.

La presentació de l'informe ha comptat amb la presència d'Emiliano García-Page, president de Castella-La Manxa; Patricia Franco, consellera d'Economia, Empreses i Ocupació; Isabel Moreno, directora territorial de CaixaBank a Castella-La Manxa i Extremadura; Enric Fernández, economista en cap de l'entitat financera; i Emilio Ontiveros, president de AFI, consultora encarregada de l'elaboració de l'informe.

A més, fins al Palau de Fuensalida -seu del govern regional- s'han desplaçat representants del teixit empresarial i agroalimentari castellà-manxec.

El diagnòstic estratègic territorial de la Comunitat Autònoma de Castella-La Manxa analitza les fortaleses i oportunitats, així com les febleses i amenaces a les quals s'enfronta la regió. Seguint la metodologia dels volums anteriors, a través de la qual s'ha comptat amb el suport d'estadístiques i informes oficials, programes institucionals en curs i opinions de destacats actors empresarials, socials i institucionals de la regió, s'han analitzat els principals components socioeconòmics de Castella-la Manxa. En aquest sentit, s'ha posat l'accent principalment en els processos demogràfics, econòmics, territorials i mediambientals. Aquesta publicació té com a objectiu contribuir de manera efectiva al debat actual de la regió i proveir un punt de partida per articular les polítiques econòmiques que permetin aprofitar un futur replet de reptes i oportunitats.

Fortaleses i oportunitats de l'economia de Castella-La Manxa

Les conclusions d'aquest estudi destaquen la conveniència de reforçar i ampliar les fortaleses actuals de Castella-La Manxa, com la diversitat del teixit industrial, l'especialització en la indústria agroalimentària, el potencial del sector energètic, la digitalització, l'economia circular i el turisme interior. A més, es proposen respostes a algunes de les seves febleses més significatives, com són el declivi sociodemogràfic d'algunes zones rurals i les dificultats per a competir i innovar de les petites empreses. L'objectiu últim és aportar solucions que permetin a Castella-La Manxa avançar cap a un sistema productiu més eficient i sostenible que ampliï les oportunitats d'ocupació i riquesa.

La regió ha de continuar apostant per la indústria agroalimentària, sector en el qual exhibeix avantatges competitius clars. El repte del sector passa per superar les estratègies que prioritzen la quantitat, avançant en termes de qualitat i transformació de producte, ineludible si es vol millorar la rendibilitat de les activitats i generar noves ocupacions. Resulta crucial, per tant, potenciar les activitats de transformació en els nuclis intermedis que actuen com a pols de fixació de la població en les zones rurals.

La difusió d'activitats des de Madrid a les zones contigües, el dinamisme dels enclavaments urbans industrials, al costat dels pols agroalimentaris, ha generat un sector industrial diversificat que inclou activitats capdavanteres. La puixança d'aquestes àrees requereix la millora contínua de l'ecosistema empresarial en termes de capacitat competitiva i de potenciació de serveis complementaris que augmenti el valor afegit de les produccions.

El sector turístic és un altre dels actius econòmics amb possibilitats de creixement, tant pels valuosos recursos culturals i naturals, com per la proximitat del gran mercat emissor madrileny. En virtut d'això, donar suport a projectes i emprenedories turístiques pot millorar l'atracció i retenció de visitants i actuar com a locomotores per al desenvolupament de l'oferta turística.

La disponibilitat espacial i les condicions bioclimàtiques idònies de Castella-La Manxa fan que el sector de les renovables s'ofereixi com una altra dels avantatges comparatius de la regió. Comptar amb un marc normatiu adequat afavoriria l'expansió del sector.

Diverses iniciatives escomeses a la regió tenen com a focus la difusió d'una economia “descarbonizada”, al costat del foment de nous nínxols d'activitat i ocupació i un desenvolupament territorial més equilibrat.

Reptes i desafiaments de la Comunitat

Avançar en la cohesió socioeconòmica de la regió, no només amb infraestructures de transport convencionals, sinó cada vegada més a través de les xarxes telemàtiques i els serveis digitals, així com abordar iniciatives transversals que transcendeixin les escales locals, són alguns dels desafiaments als quals s'enfronta Castella-La Manxa. L'aposta per les noves tecnologies d'algunes regions del nord d'Europa mostra el camí a seguir per a escapar de les inèrcies de declivi sociodemogràfic i despoblament. Així mateix, la proximitat amb la Comunitat de Madrid brinda excel·lents oportunitats per a continuar atraient activitats econòmiques i habitants que consolidin els eixos de desenvolupament i ampliïn les zones beneficiades pels processos de difusió. Això ha d'anar acompanyat d'una planificació urbana-territorial ordenada i sostenible.

Un altre dels reptes radica a avançar en una estructura amb empreses que guanyin pes i projecció internacional. El Pla Avanci (2016-2019) ha incidit en el finançament i innovació, prioritzant els sectors estratègics i l'especialització econòmica, i recentment el Govern autonòmic ha llançat el programa “Creix Empreses”. D'igual manera, s'han emprès estratègies de transformació digital amb l'objectiu d'impulsar la competitivitat del teixit empresarial, el capital humà i les infraestructures digitals.

La sintonia existent entre l'administració autonòmica i els agents econòmics, exemplificat en els progressos aconseguits en el “Pacte per la Recuperació Econòmica de Castella-La Manxa”, ha de ser aprofitada per abordar aquestes polítiques de forma conjunta, millorant la seva eficiència i mobilitzant més recursos. En aquest sentit, el balanç estratègic de l'estudi planteja recomanacions o guies d'acció que puguin ser d'utilitat per a les iniciatives de desenvolupament dels agents regionals.

La col·lecció Comunitats Autònomes és una de les publicacions de recerca econòmica de CaixaBank Research. Totes les seves publicacions estan disponibles a www.caixabankresearch.com i l'estudi “L'economia de la Comunitat Autònoma de Castella-La Manxa: diagnòstic estratègic” pot consultar-se a:

http://www.caixabankresearch.com/publicaciones/comunidades-autonomas

]]>
 

CaixaBank ha publicat avui el tretzè número de la Col·lecció Comunitats Autònomes de CaixaBank Research, corresponent a l'economia de Castella-La Manxa. Aquesta sèrie de publicacions té com a objectiu contribuir al coneixement de la realitat econòmic-territorial de les diferents regions que conformen el conjunt d'Espanya, a través de la realització de diagnòstics estratègics que estudien cadascun dels principals components socioeconòmics regionals de forma individualitzada.

La presentació de l'informe ha comptat amb la presència d'Emiliano García-Page, president de Castella-La Manxa; Patricia Franco, consellera d'Economia, Empreses i Ocupació; Isabel Moreno, directora territorial de CaixaBank a Castella-La Manxa i Extremadura; Enric Fernández, economista en cap de l'entitat financera; i Emilio Ontiveros, president de AFI, consultora encarregada de l'elaboració de l'informe.

A més, fins al Palau de Fuensalida -seu del govern regional- s'han desplaçat representants del teixit empresarial i agroalimentari castellà-manxec.

El diagnòstic estratègic territorial de la Comunitat Autònoma de Castella-La Manxa analitza les fortaleses i oportunitats, així com les febleses i amenaces a les quals s'enfronta la regió. Seguint la metodologia dels volums anteriors, a través de la qual s'ha comptat amb el suport d'estadístiques i informes oficials, programes institucionals en curs i opinions de destacats actors empresarials, socials i institucionals de la regió, s'han analitzat els principals components socioeconòmics de Castella-la Manxa. En aquest sentit, s'ha posat l'accent principalment en els processos demogràfics, econòmics, territorials i mediambientals. Aquesta publicació té com a objectiu contribuir de manera efectiva al debat actual de la regió i proveir un punt de partida per articular les polítiques econòmiques que permetin aprofitar un futur replet de reptes i oportunitats.

Fortaleses i oportunitats de l'economia de Castella-La Manxa

Les conclusions d'aquest estudi destaquen la conveniència de reforçar i ampliar les fortaleses actuals de Castella-La Manxa, com la diversitat del teixit industrial, l'especialització en la indústria agroalimentària, el potencial del sector energètic, la digitalització, l'economia circular i el turisme interior. A més, es proposen respostes a algunes de les seves febleses més significatives, com són el declivi sociodemogràfic d'algunes zones rurals i les dificultats per a competir i innovar de les petites empreses. L'objectiu últim és aportar solucions que permetin a Castella-La Manxa avançar cap a un sistema productiu més eficient i sostenible que ampliï les oportunitats d'ocupació i riquesa.

La regió ha de continuar apostant per la indústria agroalimentària, sector en el qual exhibeix avantatges competitius clars. El repte del sector passa per superar les estratègies que prioritzen la quantitat, avançant en termes de qualitat i transformació de producte, ineludible si es vol millorar la rendibilitat de les activitats i generar noves ocupacions. Resulta crucial, per tant, potenciar les activitats de transformació en els nuclis intermedis que actuen com a pols de fixació de la població en les zones rurals.

La difusió d'activitats des de Madrid a les zones contigües, el dinamisme dels enclavaments urbans industrials, al costat dels pols agroalimentaris, ha generat un sector industrial diversificat que inclou activitats capdavanteres. La puixança d'aquestes àrees requereix la millora contínua de l'ecosistema empresarial en termes de capacitat competitiva i de potenciació de serveis complementaris que augmenti el valor afegit de les produccions.

El sector turístic és un altre dels actius econòmics amb possibilitats de creixement, tant pels valuosos recursos culturals i naturals, com per la proximitat del gran mercat emissor madrileny. En virtut d'això, donar suport a projectes i emprenedories turístiques pot millorar l'atracció i retenció de visitants i actuar com a locomotores per al desenvolupament de l'oferta turística.

La disponibilitat espacial i les condicions bioclimàtiques idònies de Castella-La Manxa fan que el sector de les renovables s'ofereixi com una altra dels avantatges comparatius de la regió. Comptar amb un marc normatiu adequat afavoriria l'expansió del sector.

Diverses iniciatives escomeses a la regió tenen com a focus la difusió d'una economia “descarbonizada”, al costat del foment de nous nínxols d'activitat i ocupació i un desenvolupament territorial més equilibrat.

Reptes i desafiaments de la Comunitat

Avançar en la cohesió socioeconòmica de la regió, no només amb infraestructures de transport convencionals, sinó cada vegada més a través de les xarxes telemàtiques i els serveis digitals, així com abordar iniciatives transversals que transcendeixin les escales locals, són alguns dels desafiaments als quals s'enfronta Castella-La Manxa. L'aposta per les noves tecnologies d'algunes regions del nord d'Europa mostra el camí a seguir per a escapar de les inèrcies de declivi sociodemogràfic i despoblament. Així mateix, la proximitat amb la Comunitat de Madrid brinda excel·lents oportunitats per a continuar atraient activitats econòmiques i habitants que consolidin els eixos de desenvolupament i ampliïn les zones beneficiades pels processos de difusió. Això ha d'anar acompanyat d'una planificació urbana-territorial ordenada i sostenible.

Un altre dels reptes radica a avançar en una estructura amb empreses que guanyin pes i projecció internacional. El Pla Avanci (2016-2019) ha incidit en el finançament i innovació, prioritzant els sectors estratègics i l'especialització econòmica, i recentment el Govern autonòmic ha llançat el programa “Creix Empreses”. D'igual manera, s'han emprès estratègies de transformació digital amb l'objectiu d'impulsar la competitivitat del teixit empresarial, el capital humà i les infraestructures digitals.

La sintonia existent entre l'administració autonòmica i els agents econòmics, exemplificat en els progressos aconseguits en el “Pacte per la Recuperació Econòmica de Castella-La Manxa”, ha de ser aprofitada per abordar aquestes polítiques de forma conjunta, millorant la seva eficiència i mobilitzant més recursos. En aquest sentit, el balanç estratègic de l'estudi planteja recomanacions o guies d'acció que puguin ser d'utilitat per a les iniciatives de desenvolupament dels agents regionals.

La col·lecció Comunitats Autònomes és una de les publicacions de recerca econòmica de CaixaBank Research. Totes les seves publicacions estan disponibles a www.caixabankresearch.com i l'estudi “L'economia de la Comunitat Autònoma de Castella-La Manxa: diagnòstic estratègic” pot consultar-se a:

http://www.caixabankresearch.com/publicaciones/comunidades-autonomas

]]>
0
<![CDATA[CaixaBank s'incorpora al patronat del Mobile World Capital Barcelona]]> https://blog.caixabank.es/?p=23645 2019-07-12T00:00:00.0Z 2019-07-12T00:00:00.0Z <![CDATA[CaixaBank s'incorpora al patronat del Mobile World Capital Barcelona]]> CaixaBank s'incorporarà al patronat de Mobile World Capital Barcelona (MWCapital). Jordi Gual, president de CaixaBank, i Carlos Grau, CEO de Mobile World Capital Barcelona, han signat avui un acord, que es ratificarà en el patronat del proper 18 de juliol, pel qual l'entitat financera es convertirà en patró de ple dret de la Fundació durant els propers quatre anys (fins a l'1 de juliol de 2023).

L'acord entre CaixaBank i MWCapital estableix que l'entitat financera aportarà a la Fundació, durant el període 2019-2023, un total de dos milions d'euros per maximitzar l'impacte de l'activitat de MWCapital. Jordi Gual serà el representant de CaixaBank en el patronat de MWCapital i participarà en la propera reunió d'aquest òrgan, prevista per a l'esmentat 18 de juliol. Aquesta incorporació permetrà potenciar projectes relacionats amb la innovació i la recerca tecnològica i la captació de talent digital.

Per a Jordi Gual, president de CaixaBank, “quan entitats compromeses amb la innovació sumen esforços, el resultat dels projectes es multiplica, i per això és fonamental desenvolupar vincles de col·laboració que ajudin a connectar a tots els actors implicats en els projectes”.

En aquest sentit, Gual ha destacat la importància que per a CaixaBank té l'aliança amb MWCapital, “creiem que la nostra entitat, que ha rebut reconeixements rellevants per alguns dels seus projectes d'innovació, pot fer aportacions destacables al projecte que encapçala la Fundació i a la seva missió de convertir Barcelona en un hub digital de referència mundial; al seu torn, el treball conjunt amb MWCapital reforçarà als equips d'innovació de CaixaBank amb nous plantejaments en qüestions clau, com els reptes de la transformació digital o la incorporació de talent”.

Per la seva part, Carlos Grau, CEO de MWCapital, ha assenyalat que la incorporació de CaixaBank al nostre patronat és el resultat d'anys de treball i l’exitosa col·laboració entre ambdues entitats en iniciatives que estan convertint a MWCapital en un projecte de referència. A més, Grau apunta: “Sumar a CaixaBank com a patró de MWCapital consolida el model de treball de la Fundació – la col·laboració públic-privada – i ens capacita per afrontar nous reptes, tant a l'àmbit nacional com internacional”.

En aquesta línia i amb l'objectiu de seguir millorant la vida de les persones a través de la tecnologia, Grau també ha detallat que estem davant una nova etapa en MWCapital. “Tenim l'oportunitat de créixer, deixar empremta en la nostra societat i seguir construint un gran llegat per a les noves generacions”, ha sentenciat.

CaixaBank i MWCapital, 2019-2023

De forma més concreta, la col·laboració entre CaixaBank i MWCapital es desenvoluparà, fonamentalment, en quatre àmbits d'actuació: un de transferència tecnològica denominat The Collider; en iniciatives vinculades a l'experimentació amb noves tecnologies; en l'aliança Barcelona Digital Talent per promocionar les habilitats digitals i la competitivitat de Barcelona i, finalment, en l'impuls a noves propostes per a professionals i públic en general relacionades amb la reflexió sobre l'impacte de les noves tecnologies.

MWCapital acull MWC Barcelona i va fundar 4 Years From Now [4YFN], la plataforma de negocis per a la comunitat de startups present en tots els esdeveniments de MWC a tot el món.

]]>
CaixaBank s'incorporarà al patronat de Mobile World Capital Barcelona (MWCapital). Jordi Gual, president de CaixaBank, i Carlos Grau, CEO de Mobile World Capital Barcelona, han signat avui un acord, que es ratificarà en el patronat del proper 18 de juliol, pel qual l'entitat financera es convertirà en patró de ple dret de la Fundació durant els propers quatre anys (fins a l'1 de juliol de 2023).

L'acord entre CaixaBank i MWCapital estableix que l'entitat financera aportarà a la Fundació, durant el període 2019-2023, un total de dos milions d'euros per maximitzar l'impacte de l'activitat de MWCapital. Jordi Gual serà el representant de CaixaBank en el patronat de MWCapital i participarà en la propera reunió d'aquest òrgan, prevista per a l'esmentat 18 de juliol. Aquesta incorporació permetrà potenciar projectes relacionats amb la innovació i la recerca tecnològica i la captació de talent digital.

Per a Jordi Gual, president de CaixaBank, “quan entitats compromeses amb la innovació sumen esforços, el resultat dels projectes es multiplica, i per això és fonamental desenvolupar vincles de col·laboració que ajudin a connectar a tots els actors implicats en els projectes”.

En aquest sentit, Gual ha destacat la importància que per a CaixaBank té l'aliança amb MWCapital, “creiem que la nostra entitat, que ha rebut reconeixements rellevants per alguns dels seus projectes d'innovació, pot fer aportacions destacables al projecte que encapçala la Fundació i a la seva missió de convertir Barcelona en un hub digital de referència mundial; al seu torn, el treball conjunt amb MWCapital reforçarà als equips d'innovació de CaixaBank amb nous plantejaments en qüestions clau, com els reptes de la transformació digital o la incorporació de talent”.

Per la seva part, Carlos Grau, CEO de MWCapital, ha assenyalat que la incorporació de CaixaBank al nostre patronat és el resultat d'anys de treball i l’exitosa col·laboració entre ambdues entitats en iniciatives que estan convertint a MWCapital en un projecte de referència. A més, Grau apunta: “Sumar a CaixaBank com a patró de MWCapital consolida el model de treball de la Fundació – la col·laboració públic-privada – i ens capacita per afrontar nous reptes, tant a l'àmbit nacional com internacional”.

En aquesta línia i amb l'objectiu de seguir millorant la vida de les persones a través de la tecnologia, Grau també ha detallat que estem davant una nova etapa en MWCapital. “Tenim l'oportunitat de créixer, deixar empremta en la nostra societat i seguir construint un gran llegat per a les noves generacions”, ha sentenciat.

CaixaBank i MWCapital, 2019-2023

De forma més concreta, la col·laboració entre CaixaBank i MWCapital es desenvoluparà, fonamentalment, en quatre àmbits d'actuació: un de transferència tecnològica denominat The Collider; en iniciatives vinculades a l'experimentació amb noves tecnologies; en l'aliança Barcelona Digital Talent per promocionar les habilitats digitals i la competitivitat de Barcelona i, finalment, en l'impuls a noves propostes per a professionals i públic en general relacionades amb la reflexió sobre l'impacte de les noves tecnologies.

MWCapital acull MWC Barcelona i va fundar 4 Years From Now [4YFN], la plataforma de negocis per a la comunitat de startups present en tots els esdeveniments de MWC a tot el món.

]]>
0
<![CDATA[CaixaBank, escollit Millor Banc a Espanya 2019, Millor Banca Responsable a Europa i Millor Transformació Bancària a Europa, per Euromoney]]> https://blog.caixabank.es/?p=23645 2019-07-11T00:00:00.0Z 2019-07-11T00:00:00.0Z <![CDATA[CaixaBank, escollit Millor Banc a Espanya 2019, Millor Banca Responsable a Europa i Millor Transformació Bancària a Europa, per Euromoney]]> CaixaBank ha estat escollit Millor Banc a Espanya 2019, Millor Banca Responsable a Europa Occidental 2019 i Millor Transformació Bancària a Europa Occidental 2019 per la revista britànica Euromoney. Els tres premis suposen un reconeixement a la transformació del banc d'aquests últims anys fins a convertir-se en l'entitat líder en banca de particulars i en banca digital a Espanya i Portugal, i en un referent a Europa en banca socialment responsable.

Els Awards for Excellence d'Euromoney destaquen les entitats líders no només per la seva rendibilitat financera, sinó també, entre altres factors, pel seu creixement, la seva evolució positiva en comparació amb els seus competidors, la seva capacitat d'adaptació a les condicions canviants del mercat i a les noves necessitats dels seus clients i la seva cerca contínua de l'excel·lència.

Jordi Gual, president de CaixaBank, considera aquests premis com un reconeixement als esforços de l'entitat per complir la seva missió de contribuir al benestar financer dels seus clients i al progrés de la societat: “La nostra visió a llarg termini i el nostre model de banca socialment responsable, que incorpora les demandes socials, mediambientals i de govern corporatiu en les decisions diàries de negoci, ens han convertit en un banc de referència al continent. A CaixaBank estem convençuts, pels nostres orígens i la nostra missió, que fer banca de forma responsable és l'únic camí per generar valor de manera sostenible”.

Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, ha agraït uns guardons que premien un model de negoci basat en l'especialització i la qualitat de servei, i centrat a oferir la millor experiència de client, que ha permès que el banc continuï creixent de manera sostenible fins i tot en un entorn de tipus adversos: “La qualitat del nostre equip ens permet adaptar-nos amb èxit a un entorn molt canviant, en què continuem guanyant quota de mercat i nous clients dia a dia. Avui, som el banc principal per al 26,3% del mercat espanyol de banca de particulars. En línia amb el nostre nou Pla Estratègic, continuarem treballant per afermar-nos com una entitat líder, pionera en innovació, amb resultats financers sòlids i el millor servei al client”.

CaixaBank és l'entitat líder en banca de particulars i banca digital a Espanya, amb 13,7 milions de clients a Espanya i la base més gran de clients digitals del país, 6,1 milions, dels quals 5,4 milions són també clients en banca mòbil.

CaixaBank manté la primera posició en les quotes de mercat dels productes i serveis més rellevants, com la domiciliació de nòmines i els productes d'estalvi a mitjà i llarg termini. A tancament de març del 2019, l'entitat va arribar als quatre milions de nòmines domiciliades i va assolir una quota de mercat del 26,9% (0,6 punts percentuals més respecte al primer trimestre del 2018). L'entitat també té una quota del 17% en fons d'inversió i del 24,6% en plans de pensions (a tancament de març del 2019). 

CaixaBank, referent en banca socialment responsable

CaixaBank és una entitat amb una vocació profundament social. Fruit de l'herència que ha rebut, l'entitat manté una actitud de servei a la societat i als clients. Per això té un compromís amb la inclusió financera i és l'única entitat present a Espanya en el 100% de les poblacions de més de 10.000 habitants i el 94% de les de més de 5.000 habitants.

És també l'única entitat que ofereix microcrèdits a persones sense garanties ni avals, a través de MicroBank, per ajudar-les a impulsar els seus projectes personals i professionals. Manté un compromís amb la cultura financera a través de múltiples iniciatives, per contribuir a fer que les persones prenguin millors decisions a l'hora de gestionar la seva economia. A més, el 46% de la seva plantilla participa en tasques de voluntariat durant les Setmanes Socials i la resta de l'any.

CaixaBank destaca per la seva actuació responsable, i així li ho reconeixen els principals organismes internacionals. L'índex de sostenibilitat mundial Dow Jones Sustainability Index la situa entre els setze millors bancs mundials i entre els quatre millors d'europeus en termes de responsabilitat corporativa. L'organització internacional CDP, per part seva, la inclou com a empresa líder contra el canvi climàtic.

Dins el seu Pla Estratègic 2019-2021, CaixaBank treballa per ser un grup financer líder i innovador, amb el millor servei al client i referent en Banca Socialment Responsable. Per fer-ho, desenvolupa un pla que té cinc línies d'acció prioritàries: Integritat, transparència i diversitat, per reforçar la seva actuació responsable; Governança, per mantenir el millor model de govern possible; Medi ambient, per col·laborar en la lluita contra el canvi climàtic; Inclusió financera, la inspiració fundacional del banc; i, finalment, Acció social i voluntariat, per contribuir a donar resposta als reptes socials de l'entorn.

Aquest pla reforça la manera diferent de fer banca de CaixaBank, un model basat en la proximitat i el compromís amb els seus clients, accionistes, treballadors, proveïdors i la societat en general.

Reconeixements internacionals a CaixaBank

Aquests premis donen continuïtat a un any intens de reconeixements per a CaixaBank. El 2019, Global Finance ha premiat l'entitat com a Millor Banc a Espanya per cinquè any consecutiu i Millor Banc a Europa Occidental per primera vegada. També va ser escollit Banc de l'Any a Espanya 2018 per la revista The Banker.

En l'àmbit de la innovació i la digitalització, CaixaBank ha estat escollida Millor entitat de banca privada del món per la seva comunicació digital per la revista Professional Wealth Management (PWM) del Grup Financial Times, així com el Banc més Innovador d'Europa Occidental 2019, en els premis The Innovators de Global Finance.

Sobre Euromoney

La revista Euromoney és una publicació economicofinancera amb seu a Londres molt influent en els mercats de capitals. Amb cinquanta anys d'història, és reconeguda mundialment com una publicació especialitzada en notícies de banca internacional i financera.

]]>
CaixaBank ha estat escollit Millor Banc a Espanya 2019, Millor Banca Responsable a Europa Occidental 2019 i Millor Transformació Bancària a Europa Occidental 2019 per la revista britànica Euromoney. Els tres premis suposen un reconeixement a la transformació del banc d'aquests últims anys fins a convertir-se en l'entitat líder en banca de particulars i en banca digital a Espanya i Portugal, i en un referent a Europa en banca socialment responsable.

Els Awards for Excellence d'Euromoney destaquen les entitats líders no només per la seva rendibilitat financera, sinó també, entre altres factors, pel seu creixement, la seva evolució positiva en comparació amb els seus competidors, la seva capacitat d'adaptació a les condicions canviants del mercat i a les noves necessitats dels seus clients i la seva cerca contínua de l'excel·lència.

Jordi Gual, president de CaixaBank, considera aquests premis com un reconeixement als esforços de l'entitat per complir la seva missió de contribuir al benestar financer dels seus clients i al progrés de la societat: “La nostra visió a llarg termini i el nostre model de banca socialment responsable, que incorpora les demandes socials, mediambientals i de govern corporatiu en les decisions diàries de negoci, ens han convertit en un banc de referència al continent. A CaixaBank estem convençuts, pels nostres orígens i la nostra missió, que fer banca de forma responsable és l'únic camí per generar valor de manera sostenible”.

Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, ha agraït uns guardons que premien un model de negoci basat en l'especialització i la qualitat de servei, i centrat a oferir la millor experiència de client, que ha permès que el banc continuï creixent de manera sostenible fins i tot en un entorn de tipus adversos: “La qualitat del nostre equip ens permet adaptar-nos amb èxit a un entorn molt canviant, en què continuem guanyant quota de mercat i nous clients dia a dia. Avui, som el banc principal per al 26,3% del mercat espanyol de banca de particulars. En línia amb el nostre nou Pla Estratègic, continuarem treballant per afermar-nos com una entitat líder, pionera en innovació, amb resultats financers sòlids i el millor servei al client”.

CaixaBank és l'entitat líder en banca de particulars i banca digital a Espanya, amb 13,7 milions de clients a Espanya i la base més gran de clients digitals del país, 6,1 milions, dels quals 5,4 milions són també clients en banca mòbil.

CaixaBank manté la primera posició en les quotes de mercat dels productes i serveis més rellevants, com la domiciliació de nòmines i els productes d'estalvi a mitjà i llarg termini. A tancament de març del 2019, l'entitat va arribar als quatre milions de nòmines domiciliades i va assolir una quota de mercat del 26,9% (0,6 punts percentuals més respecte al primer trimestre del 2018). L'entitat també té una quota del 17% en fons d'inversió i del 24,6% en plans de pensions (a tancament de març del 2019). 

CaixaBank, referent en banca socialment responsable

CaixaBank és una entitat amb una vocació profundament social. Fruit de l'herència que ha rebut, l'entitat manté una actitud de servei a la societat i als clients. Per això té un compromís amb la inclusió financera i és l'única entitat present a Espanya en el 100% de les poblacions de més de 10.000 habitants i el 94% de les de més de 5.000 habitants.

És també l'única entitat que ofereix microcrèdits a persones sense garanties ni avals, a través de MicroBank, per ajudar-les a impulsar els seus projectes personals i professionals. Manté un compromís amb la cultura financera a través de múltiples iniciatives, per contribuir a fer que les persones prenguin millors decisions a l'hora de gestionar la seva economia. A més, el 46% de la seva plantilla participa en tasques de voluntariat durant les Setmanes Socials i la resta de l'any.

CaixaBank destaca per la seva actuació responsable, i així li ho reconeixen els principals organismes internacionals. L'índex de sostenibilitat mundial Dow Jones Sustainability Index la situa entre els setze millors bancs mundials i entre els quatre millors d'europeus en termes de responsabilitat corporativa. L'organització internacional CDP, per part seva, la inclou com a empresa líder contra el canvi climàtic.

Dins el seu Pla Estratègic 2019-2021, CaixaBank treballa per ser un grup financer líder i innovador, amb el millor servei al client i referent en Banca Socialment Responsable. Per fer-ho, desenvolupa un pla que té cinc línies d'acció prioritàries: Integritat, transparència i diversitat, per reforçar la seva actuació responsable; Governança, per mantenir el millor model de govern possible; Medi ambient, per col·laborar en la lluita contra el canvi climàtic; Inclusió financera, la inspiració fundacional del banc; i, finalment, Acció social i voluntariat, per contribuir a donar resposta als reptes socials de l'entorn.

Aquest pla reforça la manera diferent de fer banca de CaixaBank, un model basat en la proximitat i el compromís amb els seus clients, accionistes, treballadors, proveïdors i la societat en general.

Reconeixements internacionals a CaixaBank

Aquests premis donen continuïtat a un any intens de reconeixements per a CaixaBank. El 2019, Global Finance ha premiat l'entitat com a Millor Banc a Espanya per cinquè any consecutiu i Millor Banc a Europa Occidental per primera vegada. També va ser escollit Banc de l'Any a Espanya 2018 per la revista The Banker.

En l'àmbit de la innovació i la digitalització, CaixaBank ha estat escollida Millor entitat de banca privada del món per la seva comunicació digital per la revista Professional Wealth Management (PWM) del Grup Financial Times, així com el Banc més Innovador d'Europa Occidental 2019, en els premis The Innovators de Global Finance.

Sobre Euromoney

La revista Euromoney és una publicació economicofinancera amb seu a Londres molt influent en els mercats de capitals. Amb cinquanta anys d'història, és reconeguda mundialment com una publicació especialitzada en notícies de banca internacional i financera.

]]>
0
<![CDATA[Autoconsum energètic per impulsar el medi rural]]> https://blog.caixabank.es/?p=23645 2019-07-10T00:00:00.0Z 2019-07-10T00:00:00.0Z <![CDATA[Autoconsum energètic per impulsar el medi rural]]> 0 <![CDATA[“Els sistemes de protecció d’incendis no estan orientats a les necessitats reals dels clients”]]> https://blog.caixabank.es/?p=23645 2019-07-09T00:00:00.0Z 2019-07-09T00:00:00.0Z <![CDATA[“Els sistemes de protecció d’incendis no estan orientats a les necessitats reals dels clients”]]> 0 <![CDATA[CaixaBank reuneix clients de banca privada d'Alacant per aprofundir en el projecte filantròpic i de RSC]]> https://blog.caixabank.es/?p=23645 2019-07-09T00:00:00.0Z 2019-07-09T00:00:00.0Z <![CDATA[CaixaBank reuneix clients de banca privada d'Alacant per aprofundir en el projecte filantròpic i de RSC]]> CaixaBank, entitat pionera en assessorament en Filantropia i Inversió Socialment Responsable (ISR), dins el cicle de conferències sobre el Projecte de Valor Social que recorre Espanya, ha organitzat avui una trobada amb clients de banca privada a Alacant per detallar el seu projecte de filantropia així com la seva aposta per la Responsabilitat Social Corporativa (RSC). L'entitat presidida per Jordi Gual i el conseller delegat de la qual és Gonzalo Gortázar ha desenvolupat en els últims anys una intensa activitat en aquesta matèria, destacant entre altres aspectes la càtedra IESE CaixaBank de Responsabilitat Social Corporativa.

La trobada, que ha congregat més de 40 clients de l'entitat, ha comptat amb la ponència de Jaime Silos Leal, director de Desenvolupament Corporatiu de Forética i expresident d’Spainsif; un dels principals experts en Inversió Socialment Responsable (ISR) del país, que ha ressaltat les vinculacions entre la ISR, la RSC i la filantropia, de manera que els assistents han pogut veure els avantatges, i la coherència, d'integrar els tres termes tant en la gestió de les seves empreses com en la del seu patrimoni particular. L'esdeveniment, que ha estat dirigit fonamentalment a empresaris que ja han desenvolupat activitats d’RSC, ha permès als assistents conèixer els últims avanços i novetats en aquestes matèries.

En la sessió s'ha detallat el “Projecte de Valor Social” de CaixaBank Banca Privada, que ajuda els clients a identificar el seu propi projecte filantròpic i trobar la forma més eficient de fer-ho realitat, amb resultats concrets i mesurables.

També s'han exposat les diferents possibilitats de mecenatge i d'implicació que existeixen, tenint en compte les motivacions, objectius, recursos i resultats; i s'ha aprofundit en la col·laboració amb Gavi Alliance per promoure la vacunació infantil en països en vies de desenvolupament. Al mateix temps, l'acte ha servit per presentar les conclusions de l'Informe anual del passat exercici, el primer en aquesta matèria de l'entitat que ajuda a posar en valor el concepte de Banca Socialment Responsable liderat pel departament d’RSC de l'entitat.

Per al desenvolupament d'aquesta iniciativa, coordinada a través d'un equip amb dedicació exclusiva, CaixaBank Banca Privada ha subscrit acords amb institucions especialitzades en els diferents àmbits d'actuació: social, científic, cultural, mediambiental, etc.

Coneixement expert, vehicles d'inversió i formació i esdeveniments

El Projecte de Valor Social s'ha dissenyat amb una metodologia que permet aplicar a la filantropia els mateixos criteris i principis amb els quals es regeixen la resta de les inversions patrimonials. D'aquesta manera, tot projecte filantròpic inclòs en el programa ha d'incorporar la definició d'uns objectius concrets, un seguiment periòdic i un mesurament de l'impacte aconseguit.

La tipologia de productes i serveis filantròpics que es posen a la disposició dels clients van des de productes d'Inversió Socialment Responsable a la col·laboració amb els projectes impulsats i gestionats per l'Obra Social “la Caixa”. Així mateix, CaixaBank Banca Privada ofereix als seus clients accés a formació i a esdeveniments per millorar la seva formació sobre els àmbits del seu interès.

CaixaBank, referent en banca socialment responsable

CaixaBank és una entitat amb una vocació profundament social. Fruit de l'herència que ha rebut, l'entitat manté una actitud de servei a la societat i als seus clients. Per això té un compromís amb la inclusió financera i és l'única entitat present en el 100% de les poblacions de més de 10.000 habitants i en el 94% de les de més de 5.000. És també l'única entitat que ofereix microcrèdits a persones sense garanties ni avals, a través de MicroBank, per ajudar-los a impulsar els seus projectes personals i professionals. Manté un compromís amb la cultura financera a través de múltiples iniciatives, per ajudar al fet que les persones prenguin millors decisions en la gestió de la seva economia. I el 46% de la seva plantilla participa en tasques de voluntariat durant les setmanes socials i la resta de l'any.

CaixaBank destaca per la seva actuació responsable i així li ho reconeixen els principals organismes internacionals, com l'índex de sostenibilitat mundial Dow Jones Sustainability Index o l'organització internacional CDP, que la reconeix com a empresa líder contra el canvi climàtic.

Dins el seu Pla Estratègic 2019-2021, CaixaBank treballa per a ser un grup financer líder i innovador, amb el millor servei al client i referent en Banca Socialment Responsable. Per a això, desenvolupa un pla que té cinc línies d'acció prioritàries: Integritat, transparència i diversitat, per reforçar la seva actuació responsable; Governança, per mantenir el millor model de govern possible; Medi ambient, per col·laborar en la lluita contra el canvi climàtic; Inclusió financera, la inspiració fundacional del banc; i, finalment, Acció social i voluntariat, per contribuir a donar resposta als reptes socials de l'entorn.

Aquest pla reforça la manera diferent de fer banca de CaixaBank, un model basat en la proximitat i el compromís amb els seus clients, accionistes, empleats, proveïdors i societat en general.

]]>
CaixaBank, entitat pionera en assessorament en Filantropia i Inversió Socialment Responsable (ISR), dins el cicle de conferències sobre el Projecte de Valor Social que recorre Espanya, ha organitzat avui una trobada amb clients de banca privada a Alacant per detallar el seu projecte de filantropia així com la seva aposta per la Responsabilitat Social Corporativa (RSC). L'entitat presidida per Jordi Gual i el conseller delegat de la qual és Gonzalo Gortázar ha desenvolupat en els últims anys una intensa activitat en aquesta matèria, destacant entre altres aspectes la càtedra IESE CaixaBank de Responsabilitat Social Corporativa.

La trobada, que ha congregat més de 40 clients de l'entitat, ha comptat amb la ponència de Jaime Silos Leal, director de Desenvolupament Corporatiu de Forética i expresident d’Spainsif; un dels principals experts en Inversió Socialment Responsable (ISR) del país, que ha ressaltat les vinculacions entre la ISR, la RSC i la filantropia, de manera que els assistents han pogut veure els avantatges, i la coherència, d'integrar els tres termes tant en la gestió de les seves empreses com en la del seu patrimoni particular. L'esdeveniment, que ha estat dirigit fonamentalment a empresaris que ja han desenvolupat activitats d’RSC, ha permès als assistents conèixer els últims avanços i novetats en aquestes matèries.

En la sessió s'ha detallat el “Projecte de Valor Social” de CaixaBank Banca Privada, que ajuda els clients a identificar el seu propi projecte filantròpic i trobar la forma més eficient de fer-ho realitat, amb resultats concrets i mesurables.

També s'han exposat les diferents possibilitats de mecenatge i d'implicació que existeixen, tenint en compte les motivacions, objectius, recursos i resultats; i s'ha aprofundit en la col·laboració amb Gavi Alliance per promoure la vacunació infantil en països en vies de desenvolupament. Al mateix temps, l'acte ha servit per presentar les conclusions de l'Informe anual del passat exercici, el primer en aquesta matèria de l'entitat que ajuda a posar en valor el concepte de Banca Socialment Responsable liderat pel departament d’RSC de l'entitat.

Per al desenvolupament d'aquesta iniciativa, coordinada a través d'un equip amb dedicació exclusiva, CaixaBank Banca Privada ha subscrit acords amb institucions especialitzades en els diferents àmbits d'actuació: social, científic, cultural, mediambiental, etc.

Coneixement expert, vehicles d'inversió i formació i esdeveniments

El Projecte de Valor Social s'ha dissenyat amb una metodologia que permet aplicar a la filantropia els mateixos criteris i principis amb els quals es regeixen la resta de les inversions patrimonials. D'aquesta manera, tot projecte filantròpic inclòs en el programa ha d'incorporar la definició d'uns objectius concrets, un seguiment periòdic i un mesurament de l'impacte aconseguit.

La tipologia de productes i serveis filantròpics que es posen a la disposició dels clients van des de productes d'Inversió Socialment Responsable a la col·laboració amb els projectes impulsats i gestionats per l'Obra Social “la Caixa”. Així mateix, CaixaBank Banca Privada ofereix als seus clients accés a formació i a esdeveniments per millorar la seva formació sobre els àmbits del seu interès.

CaixaBank, referent en banca socialment responsable

CaixaBank és una entitat amb una vocació profundament social. Fruit de l'herència que ha rebut, l'entitat manté una actitud de servei a la societat i als seus clients. Per això té un compromís amb la inclusió financera i és l'única entitat present en el 100% de les poblacions de més de 10.000 habitants i en el 94% de les de més de 5.000. És també l'única entitat que ofereix microcrèdits a persones sense garanties ni avals, a través de MicroBank, per ajudar-los a impulsar els seus projectes personals i professionals. Manté un compromís amb la cultura financera a través de múltiples iniciatives, per ajudar al fet que les persones prenguin millors decisions en la gestió de la seva economia. I el 46% de la seva plantilla participa en tasques de voluntariat durant les setmanes socials i la resta de l'any.

CaixaBank destaca per la seva actuació responsable i així li ho reconeixen els principals organismes internacionals, com l'índex de sostenibilitat mundial Dow Jones Sustainability Index o l'organització internacional CDP, que la reconeix com a empresa líder contra el canvi climàtic.

Dins el seu Pla Estratègic 2019-2021, CaixaBank treballa per a ser un grup financer líder i innovador, amb el millor servei al client i referent en Banca Socialment Responsable. Per a això, desenvolupa un pla que té cinc línies d'acció prioritàries: Integritat, transparència i diversitat, per reforçar la seva actuació responsable; Governança, per mantenir el millor model de govern possible; Medi ambient, per col·laborar en la lluita contra el canvi climàtic; Inclusió financera, la inspiració fundacional del banc; i, finalment, Acció social i voluntariat, per contribuir a donar resposta als reptes socials de l'entorn.

Aquest pla reforça la manera diferent de fer banca de CaixaBank, un model basat en la proximitat i el compromís amb els seus clients, accionistes, empleats, proveïdors i societat en general.

]]>
0
<![CDATA[CaixaBank triplica l'ús del pagament digital en la primera iniciativa “cashless” impulsada a Pamplona]]> https://blog.caixabank.es/?p=23645 2019-07-08T00:00:00.0Z 2019-07-08T00:00:00.0Z <![CDATA[CaixaBank triplica l'ús del pagament digital en la primera iniciativa “cashless” impulsada a Pamplona]]> CaixaBank ha tancat amb èxit el projecte “Pamplona Cashless City”, una iniciativa creada amb l'objectiu de potenciar a la ciutat l'ús de mitjans de pagament digitals (mòbil, targeta, wearable, etc.) i reduir la utilització d'efectiu en transaccions de petit import

Durant el període en què la campanya ha estat desenvolupant-se (del 15 d'abril al 30 de juny), els datáfonos de CaixaBank situats en els establiments adherits han registrat una mitjana diària de 63 operacions i al voltant de 4.500 euros de facturació. En comparació amb el mateix període de 2018, la facturació per targetes s'ha incrementat un 203%, la qual cosa suposa triplicar l'ús de mitjans de pagament digitals en aquests locals.

La directora territorial de CaixaBank a Navarra, Ana Díez Fontana, ha celebrat el bon acolliment d'aquesta iniciativa: “Els bons resultats de “Pamplona Cashless City” ens mostren que el pagament digital té un ampli recorregut en el comerç i la restauració local. Sens dubte, des de CaixaBank continuarem treballant perquè les noves tecnologies de pagament continuïn contribuint a impulsar l'activitat econòmica del petit comerç i a ajudar els ciutadans a gestionar les seves compres”.

Els resultats del projecte a Pamplona segueixen l’estela dels resultats obtinguts en altres experiències cashless a Espanya. Per exemple, a la localitat castellonenca de Morella, CaixaBank va posar en marxa al llarg de 2018 una campanya per incentivar el pagament digital en el comerç local que va aconseguir incrementar l'ús de targeta o mòbil per a compres un 180% per facturació.

Una experiència pionera per avançar cap al cashless

“Pamplona Cashless City” s'ha desenvolupat en una sèrie d'establiments del centre de Pamplona, seleccionats per la seva ubicació i per l'intens flux comercial que experimenten diàriament.

Els clients que han fet ús d'aquesta iniciativa s'han pogut beneficiar dels avantatges oferts en aquesta campanya com l'acumulació de descomptes per a futures compres després de la compra abonada amb mòbil o targeta.

El pagament digital ofereix nombrosos avantatges respecte a l'efectiu, tant per a clients com per a comerços: el procés de pagament és més àgil i s'eviten cues en els comerços i errors en els canvis. Així mateix, si utilitza l'aplicació CaixaBank Pay, l'usuari pot tenir totes les seves targetes reunides en el seu mòbil per gestionar-les i accedir a serveis com pagament ajornat, activació, bloqueig, etc. Des del punt de vista de seguretat, els clients compten amb la garantia CaixaBankProtect, que els protegeix davant usos no autoritzats de les seves targetes.

CaixaBank, líder en innovació tecnològica i serveis a comerços

CaixaBank és actualment l'entitat financera líder en mitjans de pagament i innovació tecnològica a Espanya. L'entitat ofereix tot tipus de solucions de pagament digital, des de targetes contactless fins a pagament mòbil integrat amb Samsung Pay i Apple Pay, passant per la possibilitat de descarregar la targeta CaixaBank en smartwatches que usen Garmin Pay o Fitbit Pay.

Així mateix, CaixaBank és també líder en serveis a comerços. A Navarra, l'entitat compta amb 6.178 establiments clients, la qual cosa suposa una quota de mercat del 42,04%. Quant a volum de negoci, la quota se situa en el 35,44%.

]]>
CaixaBank ha tancat amb èxit el projecte “Pamplona Cashless City”, una iniciativa creada amb l'objectiu de potenciar a la ciutat l'ús de mitjans de pagament digitals (mòbil, targeta, wearable, etc.) i reduir la utilització d'efectiu en transaccions de petit import

Durant el període en què la campanya ha estat desenvolupant-se (del 15 d'abril al 30 de juny), els datáfonos de CaixaBank situats en els establiments adherits han registrat una mitjana diària de 63 operacions i al voltant de 4.500 euros de facturació. En comparació amb el mateix període de 2018, la facturació per targetes s'ha incrementat un 203%, la qual cosa suposa triplicar l'ús de mitjans de pagament digitals en aquests locals.

La directora territorial de CaixaBank a Navarra, Ana Díez Fontana, ha celebrat el bon acolliment d'aquesta iniciativa: “Els bons resultats de “Pamplona Cashless City” ens mostren que el pagament digital té un ampli recorregut en el comerç i la restauració local. Sens dubte, des de CaixaBank continuarem treballant perquè les noves tecnologies de pagament continuïn contribuint a impulsar l'activitat econòmica del petit comerç i a ajudar els ciutadans a gestionar les seves compres”.

Els resultats del projecte a Pamplona segueixen l’estela dels resultats obtinguts en altres experiències cashless a Espanya. Per exemple, a la localitat castellonenca de Morella, CaixaBank va posar en marxa al llarg de 2018 una campanya per incentivar el pagament digital en el comerç local que va aconseguir incrementar l'ús de targeta o mòbil per a compres un 180% per facturació.

Una experiència pionera per avançar cap al cashless

“Pamplona Cashless City” s'ha desenvolupat en una sèrie d'establiments del centre de Pamplona, seleccionats per la seva ubicació i per l'intens flux comercial que experimenten diàriament.

Els clients que han fet ús d'aquesta iniciativa s'han pogut beneficiar dels avantatges oferts en aquesta campanya com l'acumulació de descomptes per a futures compres després de la compra abonada amb mòbil o targeta.

El pagament digital ofereix nombrosos avantatges respecte a l'efectiu, tant per a clients com per a comerços: el procés de pagament és més àgil i s'eviten cues en els comerços i errors en els canvis. Així mateix, si utilitza l'aplicació CaixaBank Pay, l'usuari pot tenir totes les seves targetes reunides en el seu mòbil per gestionar-les i accedir a serveis com pagament ajornat, activació, bloqueig, etc. Des del punt de vista de seguretat, els clients compten amb la garantia CaixaBankProtect, que els protegeix davant usos no autoritzats de les seves targetes.

CaixaBank, líder en innovació tecnològica i serveis a comerços

CaixaBank és actualment l'entitat financera líder en mitjans de pagament i innovació tecnològica a Espanya. L'entitat ofereix tot tipus de solucions de pagament digital, des de targetes contactless fins a pagament mòbil integrat amb Samsung Pay i Apple Pay, passant per la possibilitat de descarregar la targeta CaixaBank en smartwatches que usen Garmin Pay o Fitbit Pay.

Així mateix, CaixaBank és també líder en serveis a comerços. A Navarra, l'entitat compta amb 6.178 establiments clients, la qual cosa suposa una quota de mercat del 42,04%. Quant a volum de negoci, la quota se situa en el 35,44%.

]]>
0
<![CDATA[Gonzalo Gortázar lliura els guardons territorials del Premi Dona Empresària CaixaBank 2019]]> https://blog.caixabank.es/?p=23645 2019-07-05T00:00:00.0Z 2019-07-05T00:00:00.0Z <![CDATA[Gonzalo Gortázar lliura els guardons territorials del Premi Dona Empresària CaixaBank 2019]]> Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, ha fet el lliurament dels guardons territorials del Premi Dona Empresària CaixaBank 2019, que reconeix la trajectòria professional i el talent de les directives líders a Espanya. El guardó, que celebra la seva tercera edició, s'ha consolidat a nivell nacional pel seu suport a la dona empresària i emprenedora.

En una trobada celebrada amb les guanyadores territorials, el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha destacat l'alta qualitat de les candidatures presentades, ha felicitat les 14 dones guardonades i ha compartit amb elles “la necessitat d'impulsar aquest tipus d'iniciatives per augmentar la visibilitat i el reconeixement de la dona empresària i del seu important paper en el món econòmic i social”.

Durant la seva intervenció, Gonzalo Gortázar ha explicat que “El nostre compromís amb l'impuls de la igualtat i la diversitat està en el centre del model de banca socialment responsable de CaixaBank. Amb el programa Wengage, en el qual s'inscriu el Premi Dona Empresària, CaixaBank vol contribuir al desenvolupament del talent i a la igualtat d'oportunitats. Avui, l'entitat compta amb el 40,1% de dones en posicions directives”.

Les 14 guanyadores territorials del Premi Dona Empresària 2019

Les 14 finalistes de les Direccions Territorials de CaixaBank que opten a ser la representant espanyola en els IWEC Awards 2019 són:

 • Per Andalusia Occidental: Arancha Manzanares Abásolo, vicepresidenta executiva de Ayesa Advance Technologies. És una empresa que lidera projectes d'enginyeria, tecnologia i consultoria en els sectors d'enginyeria industrial, aeronàutica i els sistemes d'informació.
 • Per Andalusia Oriental i Murcia: María Dolores Ciurana Boadas, directora gerent de Faccsa. La companyia, fundada el 1941, es dedica a l'activitat de fabricació de productes carnis. Actualment és una de les 10 principals empreses espanyoles del seu sector.
 • Per Aragó i La Rioja: Cristina Forner González, presidenta del Consell d'Administració d'Unión Vitivinícola, empresa fundada el 1972, amb una llarga experiència en la viticultura de La Rioja. Avui dia exporta a més de 120 països.
 • Per Balears: María Antonia Llull Sánchez, vicepresidenta d’Hipotels Hotels & Resorts, grup del sector hoteler i turístic, que compta amb 30 establiments repartits a Mallorca, Lanzarote, Cadis i Mèxic.
 • Per Barcelona: Vanesa Martínez, CEO de Carinsa (Creaciones Aromáticas Industriales), grup industrial multinacional dedicat a la fabricació i la comercialització d'aromes, ingredients funcionals i additius per a l'alimentació, la perfumeria i la cosmètica.
 • Per Canàries: María del Carmen Pérez de Lara, vicepresidenta i consellera delegada de Grupo Pérez Moreno, un grup de societats dels sectors de la construcció, immobiliari, el turisme i els serveis.
 • Per Castella-la Manxa i Extremadura: Isabel Sánchez Serrano, consellera delegada de Disfrimur, empresa espanyola fundada el 1997, dedicada al transport de mercaderies per carretera.
 • Per Castella León i Astúries: Verónica Pascual, CEO d'ASTI Tech Group, empresa dedicada al sector de l'enginyeria robòtica.
 • Per Catalunya: Anna Alzamora Planaguma, gerent de Alzamora Carton Packaging, societat especialitzada en la fabricació d'envasos de cartó per a packaging dels seus clients, repartits entre diversos sectors.
 • Per la Comunitat Valenciana: Ángela Pérez Pérez, CEO i presidenta del Consell d'Administració d’Imegen, una de les empreses líders a Europa com a laboratori especialitzat en oncogenètica, dedicada a la recerca i desenvolupament en el diagnòstic genètic humà, que treballa en l'àmbit de la medicina personalitzada de precisió oferint anàlisi d'ADN orientats a caracteritzar tumors i assignar el millor tractament a cada pacient oncològic.
 • Per Galícia: Emma Lustres Gómez, administradora i productora executiva de Vaca Films, empresa de producció audiovisual i cinematogràfica de pel·lícules destinades tant al mercat nacional com internacional.
 • Per la Comunitat Autònoma de Madrid: Ana Victoria Ugidos Álvarez, directora general de Btsa Biotecnologías Aplicadas, companyia especialitzada en la fabricació i elaboració d'antioxidants. És la primera empresa europea en la fabricació de vitamina E natural i en l'elaboració d'antioxidants naturals per a la indústria de l'alimentació.
 • Per Navarra: Laura Sandúa Escribano, gerent de Aceites Sandúa, empresa dedicada a l'envasament i la comercialització d'olis comestibles, pionera a Espanya en el desenvolupament d'un tipus d'oli especial per a fregits sense oli de palma.
 • Pel País Basc i Cantàbria: María Luisa Galardi Aduriz, directora d’Ondarreta Mesas y Sillas, empresa nascuda fa més de 40 anys i dedicada a la fabricació de mobles de disseny. Avui dia exporta més del 40% de la seva producció.

Els IWEC Awards 2019

La guanyadora nacional del Premi Dona Empresària de CaixaBank serà una de les representants espanyoles en els IWEC Awards 2019, que es lliuraran el pròxim 12 de novembre a Nova Delhi, en el marc de la 12a Conferència International Women's Entrepreneurial Challenge (IWEC), una xarxa mundial de dones empresàries líders a tot el món, que sustenten la propietat de les seves empreses, i que cooperen de forma global amb l'objectiu d'ajudar a crear i distribuir la riquesa en el món empresarial.

La primera edició d'aquests guardons va tenir lloc a Barcelona el febrer de 2007 i, posteriorment, s'han celebrat a Nova York (2008), Nova Delhi (2009), Ciutat del Cap (2010), Nova York (2011), Barcelona (2012), Lima (2013), Estocolm (2014), Istanbul (2015), Brussel·les (2016), Seattle (2017) i Xangai (2018).

El 2018, aquests premis internacionals van reconèixer la trajectòria de 48 empresàries procedents de 20 països. Les empreses que dirigeixen aquestes dones registren una facturació global superior als 1.700 milions de dòlars i ocupen a més de 48.000 persones.

CaixaBank, compromesa amb la diversitat

El Premi Dona Empresària CaixaBank s'ha consolidat a nivell nacional pel seu suport a la dona empresària i emprenedora. S'inscriu en el programa Wengage de CaixaBank, que promou el valor de la diversitat i la igualtat d'oportunitats desenvolupant una sèrie d'accions a l'àmbit intern dirigides a impulsar el talent i el desenvolupament professional de les dones de l'entitat. A tancament de maig 2019, l'entitat compta amb un 40,1% de dones en posicions directives.

En l'àmbit extern, CaixaBank promou premis i conferències per incrementar la visibilitat de les dones en múltiples àrees de responsabilitat. És el cas del Premi Dona Empresària CaixaBank, que reconeix la trajectòria de dones del món empresarial; o els premis WONNOW que, en col·laboració amb Microsoft, premien a les millors estudiants en matèries STEM (Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques, en les seves sigles en anglès). A més, en 2018, CaixaBank va impulsar 70 trobades a Espanya per conscienciar sobre el valor de la diversitat; i 11 jornades Diversity Talks a la xarxa internacional del banc.

Wengage pertany al Pla de Diversitat de CaixaBank, que fomenta la diversitat en totes les seves dimensions i reflecteix el model de l'entitat de banca socialment responsable, compromesa amb l'entorn, amb vocació social i que contribueix al desenvolupament de les persones i del conjunt de la societat.

]]>
Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, ha fet el lliurament dels guardons territorials del Premi Dona Empresària CaixaBank 2019, que reconeix la trajectòria professional i el talent de les directives líders a Espanya. El guardó, que celebra la seva tercera edició, s'ha consolidat a nivell nacional pel seu suport a la dona empresària i emprenedora.

En una trobada celebrada amb les guanyadores territorials, el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha destacat l'alta qualitat de les candidatures presentades, ha felicitat les 14 dones guardonades i ha compartit amb elles “la necessitat d'impulsar aquest tipus d'iniciatives per augmentar la visibilitat i el reconeixement de la dona empresària i del seu important paper en el món econòmic i social”.

Durant la seva intervenció, Gonzalo Gortázar ha explicat que “El nostre compromís amb l'impuls de la igualtat i la diversitat està en el centre del model de banca socialment responsable de CaixaBank. Amb el programa Wengage, en el qual s'inscriu el Premi Dona Empresària, CaixaBank vol contribuir al desenvolupament del talent i a la igualtat d'oportunitats. Avui, l'entitat compta amb el 40,1% de dones en posicions directives”.

Les 14 guanyadores territorials del Premi Dona Empresària 2019

Les 14 finalistes de les Direccions Territorials de CaixaBank que opten a ser la representant espanyola en els IWEC Awards 2019 són:

 • Per Andalusia Occidental: Arancha Manzanares Abásolo, vicepresidenta executiva de Ayesa Advance Technologies. És una empresa que lidera projectes d'enginyeria, tecnologia i consultoria en els sectors d'enginyeria industrial, aeronàutica i els sistemes d'informació.
 • Per Andalusia Oriental i Murcia: María Dolores Ciurana Boadas, directora gerent de Faccsa. La companyia, fundada el 1941, es dedica a l'activitat de fabricació de productes carnis. Actualment és una de les 10 principals empreses espanyoles del seu sector.
 • Per Aragó i La Rioja: Cristina Forner González, presidenta del Consell d'Administració d'Unión Vitivinícola, empresa fundada el 1972, amb una llarga experiència en la viticultura de La Rioja. Avui dia exporta a més de 120 països.
 • Per Balears: María Antonia Llull Sánchez, vicepresidenta d’Hipotels Hotels & Resorts, grup del sector hoteler i turístic, que compta amb 30 establiments repartits a Mallorca, Lanzarote, Cadis i Mèxic.
 • Per Barcelona: Vanesa Martínez, CEO de Carinsa (Creaciones Aromáticas Industriales), grup industrial multinacional dedicat a la fabricació i la comercialització d'aromes, ingredients funcionals i additius per a l'alimentació, la perfumeria i la cosmètica.
 • Per Canàries: María del Carmen Pérez de Lara, vicepresidenta i consellera delegada de Grupo Pérez Moreno, un grup de societats dels sectors de la construcció, immobiliari, el turisme i els serveis.
 • Per Castella-la Manxa i Extremadura: Isabel Sánchez Serrano, consellera delegada de Disfrimur, empresa espanyola fundada el 1997, dedicada al transport de mercaderies per carretera.
 • Per Castella León i Astúries: Verónica Pascual, CEO d'ASTI Tech Group, empresa dedicada al sector de l'enginyeria robòtica.
 • Per Catalunya: Anna Alzamora Planaguma, gerent de Alzamora Carton Packaging, societat especialitzada en la fabricació d'envasos de cartó per a packaging dels seus clients, repartits entre diversos sectors.
 • Per la Comunitat Valenciana: Ángela Pérez Pérez, CEO i presidenta del Consell d'Administració d’Imegen, una de les empreses líders a Europa com a laboratori especialitzat en oncogenètica, dedicada a la recerca i desenvolupament en el diagnòstic genètic humà, que treballa en l'àmbit de la medicina personalitzada de precisió oferint anàlisi d'ADN orientats a caracteritzar tumors i assignar el millor tractament a cada pacient oncològic.
 • Per Galícia: Emma Lustres Gómez, administradora i productora executiva de Vaca Films, empresa de producció audiovisual i cinematogràfica de pel·lícules destinades tant al mercat nacional com internacional.
 • Per la Comunitat Autònoma de Madrid: Ana Victoria Ugidos Álvarez, directora general de Btsa Biotecnologías Aplicadas, companyia especialitzada en la fabricació i elaboració d'antioxidants. És la primera empresa europea en la fabricació de vitamina E natural i en l'elaboració d'antioxidants naturals per a la indústria de l'alimentació.
 • Per Navarra: Laura Sandúa Escribano, gerent de Aceites Sandúa, empresa dedicada a l'envasament i la comercialització d'olis comestibles, pionera a Espanya en el desenvolupament d'un tipus d'oli especial per a fregits sense oli de palma.
 • Pel País Basc i Cantàbria: María Luisa Galardi Aduriz, directora d’Ondarreta Mesas y Sillas, empresa nascuda fa més de 40 anys i dedicada a la fabricació de mobles de disseny. Avui dia exporta més del 40% de la seva producció.

Els IWEC Awards 2019

La guanyadora nacional del Premi Dona Empresària de CaixaBank serà una de les representants espanyoles en els IWEC Awards 2019, que es lliuraran el pròxim 12 de novembre a Nova Delhi, en el marc de la 12a Conferència International Women's Entrepreneurial Challenge (IWEC), una xarxa mundial de dones empresàries líders a tot el món, que sustenten la propietat de les seves empreses, i que cooperen de forma global amb l'objectiu d'ajudar a crear i distribuir la riquesa en el món empresarial.

La primera edició d'aquests guardons va tenir lloc a Barcelona el febrer de 2007 i, posteriorment, s'han celebrat a Nova York (2008), Nova Delhi (2009), Ciutat del Cap (2010), Nova York (2011), Barcelona (2012), Lima (2013), Estocolm (2014), Istanbul (2015), Brussel·les (2016), Seattle (2017) i Xangai (2018).

El 2018, aquests premis internacionals van reconèixer la trajectòria de 48 empresàries procedents de 20 països. Les empreses que dirigeixen aquestes dones registren una facturació global superior als 1.700 milions de dòlars i ocupen a més de 48.000 persones.

CaixaBank, compromesa amb la diversitat

El Premi Dona Empresària CaixaBank s'ha consolidat a nivell nacional pel seu suport a la dona empresària i emprenedora. S'inscriu en el programa Wengage de CaixaBank, que promou el valor de la diversitat i la igualtat d'oportunitats desenvolupant una sèrie d'accions a l'àmbit intern dirigides a impulsar el talent i el desenvolupament professional de les dones de l'entitat. A tancament de maig 2019, l'entitat compta amb un 40,1% de dones en posicions directives.

En l'àmbit extern, CaixaBank promou premis i conferències per incrementar la visibilitat de les dones en múltiples àrees de responsabilitat. És el cas del Premi Dona Empresària CaixaBank, que reconeix la trajectòria de dones del món empresarial; o els premis WONNOW que, en col·laboració amb Microsoft, premien a les millors estudiants en matèries STEM (Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques, en les seves sigles en anglès). A més, en 2018, CaixaBank va impulsar 70 trobades a Espanya per conscienciar sobre el valor de la diversitat; i 11 jornades Diversity Talks a la xarxa internacional del banc.

Wengage pertany al Pla de Diversitat de CaixaBank, que fomenta la diversitat en totes les seves dimensions i reflecteix el model de l'entitat de banca socialment responsable, compromesa amb l'entorn, amb vocació social i que contribueix al desenvolupament de les persones i del conjunt de la societat.

]]>
0
<![CDATA[CaixaBank exposarà la Copa del Rey del València CF a la seva seu la setmana que ve]]> https://blog.caixabank.es/?p=23645 2019-07-04T00:00:00.0Z 2019-07-04T00:00:00.0Z <![CDATA[CaixaBank exposarà la Copa del Rey del València CF a la seva seu la setmana que ve]]> CaixaBank i el València CF exposaran durant els dies 9, 10 i 11 de juliol la Copa del Rey conquerida recentment pel CLUB a la seu de l’entitat financera situada al carrer Pintor Sorolla número 2 de València. Els aficionats que ho desitgin podran contemplar i fer-se fotografies amb la Copa en horari de 10 a 14 i de 16 a 20h.

L’entitat financera, patrocinadora oficial del València CF des de l’any 2014 vol celebrar amb el club la conquesta de la Copa del Rey 2019 en un any tan especial com el del seu centenari, any en què CaixaBank s’està bolcant molt intensament amb el València CF, ja que està sent un dels principals patrocinadors en les diferents activitats que s’estan duent a terme amb motiu de tan important efemèride.

Entre altres iniciatives, CaixaBank ha estat el partner exclusiu del Libro Oficial del Centenario de València CF, una obra essencial i única per a tots els valencianistes, que recull l’apassionant història del club blanquinegre.

El director territorial de CaixaBank a la Comunitat Valenciana, Xicu Costa, ha explicat que “amb aquesta nova acció la nostra entitat vol seguir mostrant el seu suport i compromís amb l’esport, i celebrar aquest important assoliment del València FC en aquest any tan especial, tant amb el club com amb la seva afició”.

Per la seva banda, el president del València CF, Anil Murthy, s’ha mostrat satisfet amb la nova iniciativa de l’entitat financera i ha assenyalat que “estem realment encantats de seguir comptant amb el suport d’una entitat bancària seriosa i de reconegut prestigi com és CaixaBank. El seu compromís amb nosaltres és màxim i així ens ho estan demostrant durant tots aquests anys”.

CaixaBank, el banc dels clubs de futbol

CaixaBank va impulsar el 2011 una estratègia dirigida a convertir-se en el banc dels clubs de futbol a Espanya. En l’actualitat, l’entitat financera patrocina a 16 equips de Primera Divisió i a 15 de Segona Divisió, copant tota la geografia espanyola.

A través d’aquesta acció, CaixaBank avança en la generació de negoci en oferir experiències i avantatges exclusius als seus clients en cada territori d’influència de l’entitat. L’objectiu d’aquesta estratègia se centra en incrementar la notorietat de marca, captar i fidelitzar els clients en un entorn cada vegada més competitiu i en aprofitar noves oportunitats comercials mitjançant el patrocini dels clubs de futbol.

Des de l’inici del programa, CaixaBank ha comercialitzat 200.000 targetes vinculades als clubs de futbol patrocinats, ha captat més de 25.000 nòmines i ha finançat 50.000 abonaments.

CaixaBank, grup financer líder en banca minorista a Espanya

CaixaBank és el grup financer líder en banca minorista a Espanya, amb 15,6 milions de clients; la xarxa comercial més important de la península, amb més de 5.000 oficines; i el lideratge en innovació, amb la major base de clients digitals d’Espanya (6,1 milions).

L’entitat desenvolupa un model de banca universal socialment responsable i és considerada per Merco com a primera del sector financer espanyol en responsabilitat empresarial i govern corporatiu. Així mateix, el 2019, CaixaBank ha estat elegit com a Millor Banc a Espanya i Millor Banc a Europa Occidental per la revista nord-americana Global Finance. És també Banc de l’Any a Espanya 2018 per la revista The Banker.

]]>
CaixaBank i el València CF exposaran durant els dies 9, 10 i 11 de juliol la Copa del Rey conquerida recentment pel CLUB a la seu de l’entitat financera situada al carrer Pintor Sorolla número 2 de València. Els aficionats que ho desitgin podran contemplar i fer-se fotografies amb la Copa en horari de 10 a 14 i de 16 a 20h.

L’entitat financera, patrocinadora oficial del València CF des de l’any 2014 vol celebrar amb el club la conquesta de la Copa del Rey 2019 en un any tan especial com el del seu centenari, any en què CaixaBank s’està bolcant molt intensament amb el València CF, ja que està sent un dels principals patrocinadors en les diferents activitats que s’estan duent a terme amb motiu de tan important efemèride.

Entre altres iniciatives, CaixaBank ha estat el partner exclusiu del Libro Oficial del Centenario de València CF, una obra essencial i única per a tots els valencianistes, que recull l’apassionant història del club blanquinegre.

El director territorial de CaixaBank a la Comunitat Valenciana, Xicu Costa, ha explicat que “amb aquesta nova acció la nostra entitat vol seguir mostrant el seu suport i compromís amb l’esport, i celebrar aquest important assoliment del València FC en aquest any tan especial, tant amb el club com amb la seva afició”.

Per la seva banda, el president del València CF, Anil Murthy, s’ha mostrat satisfet amb la nova iniciativa de l’entitat financera i ha assenyalat que “estem realment encantats de seguir comptant amb el suport d’una entitat bancària seriosa i de reconegut prestigi com és CaixaBank. El seu compromís amb nosaltres és màxim i així ens ho estan demostrant durant tots aquests anys”.

CaixaBank, el banc dels clubs de futbol

CaixaBank va impulsar el 2011 una estratègia dirigida a convertir-se en el banc dels clubs de futbol a Espanya. En l’actualitat, l’entitat financera patrocina a 16 equips de Primera Divisió i a 15 de Segona Divisió, copant tota la geografia espanyola.

A través d’aquesta acció, CaixaBank avança en la generació de negoci en oferir experiències i avantatges exclusius als seus clients en cada territori d’influència de l’entitat. L’objectiu d’aquesta estratègia se centra en incrementar la notorietat de marca, captar i fidelitzar els clients en un entorn cada vegada més competitiu i en aprofitar noves oportunitats comercials mitjançant el patrocini dels clubs de futbol.

Des de l’inici del programa, CaixaBank ha comercialitzat 200.000 targetes vinculades als clubs de futbol patrocinats, ha captat més de 25.000 nòmines i ha finançat 50.000 abonaments.

CaixaBank, grup financer líder en banca minorista a Espanya

CaixaBank és el grup financer líder en banca minorista a Espanya, amb 15,6 milions de clients; la xarxa comercial més important de la península, amb més de 5.000 oficines; i el lideratge en innovació, amb la major base de clients digitals d’Espanya (6,1 milions).

L’entitat desenvolupa un model de banca universal socialment responsable i és considerada per Merco com a primera del sector financer espanyol en responsabilitat empresarial i govern corporatiu. Així mateix, el 2019, CaixaBank ha estat elegit com a Millor Banc a Espanya i Millor Banc a Europa Occidental per la revista nord-americana Global Finance. És també Banc de l’Any a Espanya 2018 per la revista The Banker.

]]>
0
<![CDATA[CaixaBank i el DARP signen un conveni per dinamitzar el sector tofoner català]]> https://blog.caixabank.es/?p=23645 2019-07-04T00:00:00.0Z 2019-07-04T00:00:00.0Z <![CDATA[CaixaBank i el DARP signen un conveni per dinamitzar el sector tofoner català]]>  

El secretari general del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), David Mascort, i el director territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Masana, han signat un conveni de col·laboració per a donar suport financer als projectes de dinamització del sector tofoner català, i en especial de la tòfona negra (Tuber melanosporum Vitt).

En virtut d’aquest conveni, CaixaBank estudiarà les necessitats financeres dels tubericultors, els productors de tòfona, i facilitarà l’accés al crèdit per cobrir-ne les necessitats.

El Pla d’Acció per al desenvolupament tofoner a Catalunya té un horitzó temporal de 2019 a 2034, i respon a la necessitat d’ordenar un sector encara incipient que ha anat creixent any rere any degut a l’alt rendiment econòmic d’aquest conreu. La voluntat del pla és que Catalunya pugui incrementar la producció de tòfona negra, dinamitzar el consum del producte, i articular i estructurar un sector fort i competitiu.

AgroBank, líder del sector

En els seus quatre anys de vida, AgroBank, la línia de negoci de CaixaBank dirigida al sector agrari, ha consolidat el seu lideratge en aquest segment i té com a clients a un de cada quatre agricultors espanyols.

La proposta de valor d’AgroBank combina el desenvolupament dels millors productes i serveis adaptats a les peculiaritats dels agricultors, ramaders o cooperativistes, juntament amb un assessorament pròxim i integral, no només amb el suport financer sinó també des de la planificació conjunta, l'ajuda a la formació i l'especialització per oferir un servei realment útil.

AgroBank compta amb gairebé 1.000 oficines pròpies, on els clients tenen a la seva disposició 3.000 professionals amb un alt coneixement del sector. Un total de 104 oficines a  Catalunya, on hi treballen 357 gestors especialitzats. En aquesta línia, CaixaBank té un compromís amb la inclusió financera i és l'única entitat present en el 100% de les poblacions de més de 10.000 habitants i en el 94% de les de més de 5.000.

AgroBank realitza altres accions d'impuls al sector, com jornades tècniques o signatura d'acords amb organitzacions de rellevància. A més, a través de la Càtedra AgroBank sobre Qualitat i Innovació en el sector Agroalimentari, juntament amb la Universitat de Lleida, desenvolupa accions com el premi a la millor tesi doctoral, seminaris i cursos específics.

Donada la vocació internacional del sector, AgroBank disposa d'un conjunt de solucions dissenyades especialment per agilitzar el dia a dia de les empreses que realitzen operacions de comerç exterior. Una innovadora gamma de solucions que destaca perquè la seva gestió es realitza íntegrament online, a través de CaixaBank Now. A més, disposa d'una de les més àmplies xarxes de corresponsals bancaris, amb els quals té acords bilaterals que possibiliten el desenvolupament de relacions comercials amb qualsevol lloc del món.

CaixaBank, referent en banca socialment responsable

CaixaBank fomenta el finançament responsable i sostenible com una de les seves línies d'acció prioritàries en matèria de banca socialment responsable. En aquest sentit, l'entitat ha llançat, a través del programa BEI Acció Climàtica, una nova línia de crèdit de fins a 30 milions d'euros per impulsar projectes que ajudin a combatre el canvi climàtic. CaixaBank, en aquest context, destaca per la seva actuació responsable i així li ho reconeixen els principals organismes internacionals.

L'índex de sostenibilitat mundial Dow Jones Sustainability Index el situa entre els 16 millors bancs mundials i entre els quatre millors europeus en termes de responsabilitat corporativa. L'organització internacional CDP, per la seva part, la inclou com a empresa líder contra el canvi climàtic. Aquesta línia de treball de CaixaBank s'emmarca en el Pla Estratègic 2019-2021, que prioritza la responsabilitat i sostenibilitat entre els seus eixos d'actuació.

]]>
 

El secretari general del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), David Mascort, i el director territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Masana, han signat un conveni de col·laboració per a donar suport financer als projectes de dinamització del sector tofoner català, i en especial de la tòfona negra (Tuber melanosporum Vitt).

En virtut d’aquest conveni, CaixaBank estudiarà les necessitats financeres dels tubericultors, els productors de tòfona, i facilitarà l’accés al crèdit per cobrir-ne les necessitats.

El Pla d’Acció per al desenvolupament tofoner a Catalunya té un horitzó temporal de 2019 a 2034, i respon a la necessitat d’ordenar un sector encara incipient que ha anat creixent any rere any degut a l’alt rendiment econòmic d’aquest conreu. La voluntat del pla és que Catalunya pugui incrementar la producció de tòfona negra, dinamitzar el consum del producte, i articular i estructurar un sector fort i competitiu.

AgroBank, líder del sector

En els seus quatre anys de vida, AgroBank, la línia de negoci de CaixaBank dirigida al sector agrari, ha consolidat el seu lideratge en aquest segment i té com a clients a un de cada quatre agricultors espanyols.

La proposta de valor d’AgroBank combina el desenvolupament dels millors productes i serveis adaptats a les peculiaritats dels agricultors, ramaders o cooperativistes, juntament amb un assessorament pròxim i integral, no només amb el suport financer sinó també des de la planificació conjunta, l'ajuda a la formació i l'especialització per oferir un servei realment útil.

AgroBank compta amb gairebé 1.000 oficines pròpies, on els clients tenen a la seva disposició 3.000 professionals amb un alt coneixement del sector. Un total de 104 oficines a  Catalunya, on hi treballen 357 gestors especialitzats. En aquesta línia, CaixaBank té un compromís amb la inclusió financera i és l'única entitat present en el 100% de les poblacions de més de 10.000 habitants i en el 94% de les de més de 5.000.

AgroBank realitza altres accions d'impuls al sector, com jornades tècniques o signatura d'acords amb organitzacions de rellevància. A més, a través de la Càtedra AgroBank sobre Qualitat i Innovació en el sector Agroalimentari, juntament amb la Universitat de Lleida, desenvolupa accions com el premi a la millor tesi doctoral, seminaris i cursos específics.

Donada la vocació internacional del sector, AgroBank disposa d'un conjunt de solucions dissenyades especialment per agilitzar el dia a dia de les empreses que realitzen operacions de comerç exterior. Una innovadora gamma de solucions que destaca perquè la seva gestió es realitza íntegrament online, a través de CaixaBank Now. A més, disposa d'una de les més àmplies xarxes de corresponsals bancaris, amb els quals té acords bilaterals que possibiliten el desenvolupament de relacions comercials amb qualsevol lloc del món.

CaixaBank, referent en banca socialment responsable

CaixaBank fomenta el finançament responsable i sostenible com una de les seves línies d'acció prioritàries en matèria de banca socialment responsable. En aquest sentit, l'entitat ha llançat, a través del programa BEI Acció Climàtica, una nova línia de crèdit de fins a 30 milions d'euros per impulsar projectes que ajudin a combatre el canvi climàtic. CaixaBank, en aquest context, destaca per la seva actuació responsable i així li ho reconeixen els principals organismes internacionals.

L'índex de sostenibilitat mundial Dow Jones Sustainability Index el situa entre els 16 millors bancs mundials i entre els quatre millors europeus en termes de responsabilitat corporativa. L'organització internacional CDP, per la seva part, la inclou com a empresa líder contra el canvi climàtic. Aquesta línia de treball de CaixaBank s'emmarca en el Pla Estratègic 2019-2021, que prioritza la responsabilitat i sostenibilitat entre els seus eixos d'actuació.

]]>
0