<![CDATA[CaixaBank - Comunicació]]> https://www.caixabank.com/aplnr/comunicacion/buscador/servicio.noticiasRSS_ca.html WordPress <![CDATA[Ciberatacs: una amenaça constant. Com protegir-nos?]]> https://blog.caixabank.es/?p=23645 2017-05-25T07:02:05.0Z 2017-05-25T07:02:05.0Z <![CDATA[Ciberatacs: una amenaça constant. Com protegir-nos?]]> 0 <![CDATA[SAECA i CaixaBank renoven la seva col·laboració per impulsar el finançament al sector primari]]> https://blog.caixabank.es/?p=23645 2017-05-25T00:00:00.0Z 2017-05-25T00:00:00.0Z <![CDATA[SAECA i CaixaBank renoven la seva col·laboració per impulsar el finançament al sector primari]]> La Societat Anònima Estatal de Caució Agrària, S.M.I. (SAECA) i CaixaBank han prorrogat per un any més la seva col·laboració, iniciada a l'octubre del 2003, que té per objecte el finançament d'operacions destinades a la creació, conservació o millora de la riquesa forestal, agrícola, ramadera o pesquera. En el marc d'aquest acord, podran finançar-se les operacions que es materialitzin en indústria agroalimentària, millora o implantació de regadius, compra de terres o maquinària, construccions agrícoles i ramaderes, compra o millora de l'habitatge rural, circulant i qualsevol altre relatiu al sector agrari.

El director de SAECA, Rafael Pizarro, i la directora d’AgroBank, Carme Sabrí, han estipulat que SAECA oferirà els avals i fiances necessaris per als préstecs atorgats per CaixaBank al sector primari. Els destinataris d'aquest acord es beneficiaran d'unes condicions de finançament preferents, amb terminis amplis per a la devolució d'un préstec exempt de comissions d'amortització o cancel·lació anticipada.

Des dels seus inicis l'any 2003, aquesta col·laboració s'ha traduït en la sol·licitud de més de 7.000 operacions, per un import global de 243 milions d'euros i amb cobertura en tot el territori nacional.

AgroBank, la línia de negoci especialitzada en el sector agrari

CaixaBank materialitza el seu suport al sector agrari a través de la seva línia de negoci AgroBank, amb la qual està apuntalant el seu lideratge amb més de 340.000 clients del sector en tot el territori espanyol. A més, AgroBank compta amb més de 800 oficines especialitzades i 3.000 gestors formats en el negoci agrari.

A més, els assessors d’AgroBank disposen d'equips portàtils per realitzar la seva tasca d'assessoria financera i contractació de productes des de les pròpies explotacions agràries.

Una altra de les característiques de la línia de negoci AgroBank és el foment de la formació i del networking dels professionals del sector a través de l'organització de jornades tècniques AgroBank amb ponents d'alt nivell. La proposta de valor d’AgroBank es completa, entre d’altres, amb serveis com publicacions agràries, accions de col·laboració amb l'Obra Social i la creació d'una categoria especial, en el marc dels Premis EmprendedorXXI, per guardonar a aquelles empreses emergents amb capacitat de generar riquesa dins del sector agroalimentari.

Sobre SAECA

SAECA pertany al Grupo SEPI, un holding empresarial que abasta un total de 15 empreses públiques de forma directa i majoritària, amb una plantilla de més de 73.000 professionals el 2015, la Corporació Radiotelevisió Espanyola, sobre la qual té competències, i una fundació pública tutelada. Així mateix, SEPI té participacions directes minoritàries en nou empreses més, i indirectes sobre més de cent societats.

]]>
La Societat Anònima Estatal de Caució Agrària, S.M.I. (SAECA) i CaixaBank han prorrogat per un any més la seva col·laboració, iniciada a l'octubre del 2003, que té per objecte el finançament d'operacions destinades a la creació, conservació o millora de la riquesa forestal, agrícola, ramadera o pesquera. En el marc d'aquest acord, podran finançar-se les operacions que es materialitzin en indústria agroalimentària, millora o implantació de regadius, compra de terres o maquinària, construccions agrícoles i ramaderes, compra o millora de l'habitatge rural, circulant i qualsevol altre relatiu al sector agrari.

El director de SAECA, Rafael Pizarro, i la directora d’AgroBank, Carme Sabrí, han estipulat que SAECA oferirà els avals i fiances necessaris per als préstecs atorgats per CaixaBank al sector primari. Els destinataris d'aquest acord es beneficiaran d'unes condicions de finançament preferents, amb terminis amplis per a la devolució d'un préstec exempt de comissions d'amortització o cancel·lació anticipada.

Des dels seus inicis l'any 2003, aquesta col·laboració s'ha traduït en la sol·licitud de més de 7.000 operacions, per un import global de 243 milions d'euros i amb cobertura en tot el territori nacional.

AgroBank, la línia de negoci especialitzada en el sector agrari

CaixaBank materialitza el seu suport al sector agrari a través de la seva línia de negoci AgroBank, amb la qual està apuntalant el seu lideratge amb més de 340.000 clients del sector en tot el territori espanyol. A més, AgroBank compta amb més de 800 oficines especialitzades i 3.000 gestors formats en el negoci agrari.

A més, els assessors d’AgroBank disposen d'equips portàtils per realitzar la seva tasca d'assessoria financera i contractació de productes des de les pròpies explotacions agràries.

Una altra de les característiques de la línia de negoci AgroBank és el foment de la formació i del networking dels professionals del sector a través de l'organització de jornades tècniques AgroBank amb ponents d'alt nivell. La proposta de valor d’AgroBank es completa, entre d’altres, amb serveis com publicacions agràries, accions de col·laboració amb l'Obra Social i la creació d'una categoria especial, en el marc dels Premis EmprendedorXXI, per guardonar a aquelles empreses emergents amb capacitat de generar riquesa dins del sector agroalimentari.

Sobre SAECA

SAECA pertany al Grupo SEPI, un holding empresarial que abasta un total de 15 empreses públiques de forma directa i majoritària, amb una plantilla de més de 73.000 professionals el 2015, la Corporació Radiotelevisió Espanyola, sobre la qual té competències, i una fundació pública tutelada. Així mateix, SEPI té participacions directes minoritàries en nou empreses més, i indirectes sobre més de cent societats.

]]>
0
<![CDATA[Baix Ebre Innova i MicroBank subscriuen un conveni de col•laboració per incentivar l’activitat emprenedora]]> https://blog.caixabank.es/?p=23645 2017-05-25T00:00:00.0Z 2017-05-25T00:00:00.0Z <![CDATA[Baix Ebre Innova i MicroBank subscriuen un conveni de col•laboració per incentivar l’activitat emprenedora]]> El president de Baix Ebre Innova, Josep Antoni Navarro, la directora de Negoci de MicroBank, Núria Danés, i la directora de Banca d’Institucions de CaixaBank a Catalunya, Tatiana Caro, han firmat avui un conveni de col·laboració per facilitar el finançament de projectes empresarials mitjançant microcrèdits. Amb la signatura d’aquest acord, s’estableix una línia de finançament de fins a 1 milió d’euros. Els beneficiaris seran persones físiques, autònoms i microempreses amb menys de deu treballadors i una facturació anual inferior als dos milions d’euros.

Els sol·licitants podran optar a microcrèdits fins a un import màxim de 25.000 euros (amb un límit del 95% de la inversió). Els projectes hauran de comptar amb un pla d’empresa i l’informe favorable de viabilitat elaborat per Baix Ebre Innova.

El criteri de concessió de microcrèdits per part de MicroBank atén fonamentalment a la confiança en la persona o l’equip que sol·licita el préstec i a la viabilitat del projecte, podent-hi accedir persones sense garanties ni avals.

En virtut d’aquest conveni, Baix Ebre Innova es compromet a detectar les necessitats de finançament, dirigides a promoure l’autoocupació, i a l’establiment, consolidació o ampliació de microempreses i negocis d’autònoms, així com a facilitar serveis de suport i assessorament empresarial, analitzar la viabilitat del projecte i dirigir a les persones físiques o jurídiques assessorades per la institució municipal a MicroBank perquè aquesta l’analitzi, i si s’escau aprovi, les sol·licituds de finançament.

El Viver d'Empreses i Centre de Negocis Baix Ebre Innova és una iniciativa del Consell Comarcal del Baix Ebre que té la finalitat d'afavorir la creació, desenvolupament i consolidació d'activitats empresarials i industrials a la comarca, així com facilitar les eines adequades als emprenedors que tenen una idea o un projecte per a dur a terme. En aquest sentit, són molts els emprenedors que un cop tenen un projecte empresarial es fan enrere per la impossibilitat de poder trobar uns espais físics on ubicar el seu negoci, bé sigui per la dificultar a l'hora de realitzar una gran inversió inicial o els alts preus que suposa el lloguer d'una nau o un despatx. El Viver d'Empreses s'erigeix com a l'opció adequada per a tots aquestes emprenedors que, tot i tenir una bona idea, no disposen del capital suficient per a realitzar-la.

MicroBank, el banc social especialitzat en microfinances participat íntegrament per CaixaBank, és l’únic banc a Espanya dedicat exclusivament al finançament de projectes a través de microcrèdits. L’entitat va ser pionera en el seu model de negoci i continua sent la que més recursos hi destina. El banc ofereix microcrèdits dirigits a autònoms, emprenedors i microempreses; i microcrèdits personals i familiars, que tenen com a objectiu atendre necessitats que permetin superar una dificultat temporal i facilitin el desenvolupament personal i familiar.

Durant el 2016, MicroBank ha concedit a Catalunya un total de 5.924 préstecs destinats a autònoms, emprenedors i microempreses per un import de 62,5 milions d’euros. Per finançar projectes personals i familiars, el banc ha aportat 171,4 milions d’euros a 42.170 iniciatives.

Acords amb més de 570 entitats socials

En la concessió de microcrèdits, a més de la xarxa de més de 5.000 oficines de CaixaBank, hi col•laboren entitats que aporten coneixement de les persones destinatàries dels crèdits, a més d’assessorar i realitzar el seguiment dels projectes. Fins ara, MicroBank ha firmat convenis amb 577 entitats socials de tota Espanya que vetllen per la viabilitat dels projectes finançats. Les entitats socials col·laboradores són organitzacions de tot tipus amb experiència en accions d’assistència econòmica o social dirigides a potenciar la creació de microempreses, fomentar l’autoocupació i incentivar l’activitat emprenedora .

]]>
El president de Baix Ebre Innova, Josep Antoni Navarro, la directora de Negoci de MicroBank, Núria Danés, i la directora de Banca d’Institucions de CaixaBank a Catalunya, Tatiana Caro, han firmat avui un conveni de col·laboració per facilitar el finançament de projectes empresarials mitjançant microcrèdits. Amb la signatura d’aquest acord, s’estableix una línia de finançament de fins a 1 milió d’euros. Els beneficiaris seran persones físiques, autònoms i microempreses amb menys de deu treballadors i una facturació anual inferior als dos milions d’euros.

Els sol·licitants podran optar a microcrèdits fins a un import màxim de 25.000 euros (amb un límit del 95% de la inversió). Els projectes hauran de comptar amb un pla d’empresa i l’informe favorable de viabilitat elaborat per Baix Ebre Innova.

El criteri de concessió de microcrèdits per part de MicroBank atén fonamentalment a la confiança en la persona o l’equip que sol·licita el préstec i a la viabilitat del projecte, podent-hi accedir persones sense garanties ni avals.

En virtut d’aquest conveni, Baix Ebre Innova es compromet a detectar les necessitats de finançament, dirigides a promoure l’autoocupació, i a l’establiment, consolidació o ampliació de microempreses i negocis d’autònoms, així com a facilitar serveis de suport i assessorament empresarial, analitzar la viabilitat del projecte i dirigir a les persones físiques o jurídiques assessorades per la institució municipal a MicroBank perquè aquesta l’analitzi, i si s’escau aprovi, les sol·licituds de finançament.

El Viver d'Empreses i Centre de Negocis Baix Ebre Innova és una iniciativa del Consell Comarcal del Baix Ebre que té la finalitat d'afavorir la creació, desenvolupament i consolidació d'activitats empresarials i industrials a la comarca, així com facilitar les eines adequades als emprenedors que tenen una idea o un projecte per a dur a terme. En aquest sentit, són molts els emprenedors que un cop tenen un projecte empresarial es fan enrere per la impossibilitat de poder trobar uns espais físics on ubicar el seu negoci, bé sigui per la dificultar a l'hora de realitzar una gran inversió inicial o els alts preus que suposa el lloguer d'una nau o un despatx. El Viver d'Empreses s'erigeix com a l'opció adequada per a tots aquestes emprenedors que, tot i tenir una bona idea, no disposen del capital suficient per a realitzar-la.

MicroBank, el banc social especialitzat en microfinances participat íntegrament per CaixaBank, és l’únic banc a Espanya dedicat exclusivament al finançament de projectes a través de microcrèdits. L’entitat va ser pionera en el seu model de negoci i continua sent la que més recursos hi destina. El banc ofereix microcrèdits dirigits a autònoms, emprenedors i microempreses; i microcrèdits personals i familiars, que tenen com a objectiu atendre necessitats que permetin superar una dificultat temporal i facilitin el desenvolupament personal i familiar.

Durant el 2016, MicroBank ha concedit a Catalunya un total de 5.924 préstecs destinats a autònoms, emprenedors i microempreses per un import de 62,5 milions d’euros. Per finançar projectes personals i familiars, el banc ha aportat 171,4 milions d’euros a 42.170 iniciatives.

Acords amb més de 570 entitats socials

En la concessió de microcrèdits, a més de la xarxa de més de 5.000 oficines de CaixaBank, hi col•laboren entitats que aporten coneixement de les persones destinatàries dels crèdits, a més d’assessorar i realitzar el seguiment dels projectes. Fins ara, MicroBank ha firmat convenis amb 577 entitats socials de tota Espanya que vetllen per la viabilitat dels projectes finançats. Les entitats socials col·laboradores són organitzacions de tot tipus amb experiència en accions d’assistència econòmica o social dirigides a potenciar la creació de microempreses, fomentar l’autoocupació i incentivar l’activitat emprenedora .

]]>
0
<![CDATA[El director territorial de CaixaBank a Catalunya analitza a Tortosa els factors clau de la recuperació econòmica]]> https://blog.caixabank.es/?p=23645 2017-05-24T00:00:00.0Z 2017-05-24T00:00:00.0Z <![CDATA[El director territorial de CaixaBank a Catalunya analitza a Tortosa els factors clau de la recuperació econòmica]]> El director territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Masana, ha analitzat avui a Tortosa quins són els factors clau per a què es consolidi la recuperació de l’economia que s’està produint a nivell internacional i a Espanya. Masana ha estat el ponent convidat per la Cambra de Comerç de Tortosa a una nova edició dels dinars Cambra que tenen com a objectiu fomentar la reflexió i el debat sobre l’actualitat de l’economia amb els empresaris del territori.

Més de 90 empresaris de les Terres de l’Ebre han participat en el dinar i han plantejat les seves preguntes al director territorial de CaixaBank a Catalunya, que ha estat presentat pel president de la Cambra de Tortosa, José María Chavarría.

Jaume Masana, que s’ha referit en la seva intervenció al darrer informe mensual de CaixaBank Research, ha destacat l’enfortiment de l’activitat econòmica a l’Eurozona, on el creixement continua sense pausa però amb problemes estructurals encara per resoldre com una baixa productivitat, la disparitat entre el nucli i la perifèria, la taxa d’atur i endeutament i la construcció europea (Brexit).

A nivell de l’Estat, CaixaBank Research destaca que el creixement econòmic és robust i equilibrat i que l’augment del PIB es sustenta sobre pilars sòlids com les exportacions, la inversió i el consum privat. Tot i que la recuperació és desigual entre les comunitats autònomes, l’economia espanyola manté com a fortaleses els guanys a nivell de competitivitat, la recuperació del sector immobiliari, la moderació salarial, la recuperació del crèdit i la confiança dels inversors estrangers. Masana ha destacat també el bon ritme en la creació de llocs de treball, un sector turístic en màxims històrics i un desapalancament privat molt intens, que ha fet que el nivell de deute de les llars i les empreses s’acostin als de la zona Euro. Entre els reptes pendents, CaixaBank Research apunta el dèficit dels comptes públics, que cal reduir i la necessitat de reconduir un mercat de treball disfuncional.

CaixaBank Research

L’objectiu de CaixaBank Research és crear i divulgar coneixement, dins i fora de l'entitat, a partir de la recerca i l'anàlisi econòmica, afegint valor al procés de presa de decisions de CaixaBank, donant suport a la direcció i les unitats de negoci, i contribuint al debat públic i a la difusió de l'economia en la societat.

A través de les seves publicacions, estimula el debat i l'intercanvi d'experiències entre tots els sectors de la societat i afavoreix la difusió dels grans temes de l'entorn socioeconòmic del nostre temps, situant-los a l'abast del major nombre possible de persones i empreses, sense renunciar, en cap cas, al rigor científic i metodològic.

]]>
El director territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Masana, ha analitzat avui a Tortosa quins són els factors clau per a què es consolidi la recuperació de l’economia que s’està produint a nivell internacional i a Espanya. Masana ha estat el ponent convidat per la Cambra de Comerç de Tortosa a una nova edició dels dinars Cambra que tenen com a objectiu fomentar la reflexió i el debat sobre l’actualitat de l’economia amb els empresaris del territori.

Més de 90 empresaris de les Terres de l’Ebre han participat en el dinar i han plantejat les seves preguntes al director territorial de CaixaBank a Catalunya, que ha estat presentat pel president de la Cambra de Tortosa, José María Chavarría.

Jaume Masana, que s’ha referit en la seva intervenció al darrer informe mensual de CaixaBank Research, ha destacat l’enfortiment de l’activitat econòmica a l’Eurozona, on el creixement continua sense pausa però amb problemes estructurals encara per resoldre com una baixa productivitat, la disparitat entre el nucli i la perifèria, la taxa d’atur i endeutament i la construcció europea (Brexit).

A nivell de l’Estat, CaixaBank Research destaca que el creixement econòmic és robust i equilibrat i que l’augment del PIB es sustenta sobre pilars sòlids com les exportacions, la inversió i el consum privat. Tot i que la recuperació és desigual entre les comunitats autònomes, l’economia espanyola manté com a fortaleses els guanys a nivell de competitivitat, la recuperació del sector immobiliari, la moderació salarial, la recuperació del crèdit i la confiança dels inversors estrangers. Masana ha destacat també el bon ritme en la creació de llocs de treball, un sector turístic en màxims històrics i un desapalancament privat molt intens, que ha fet que el nivell de deute de les llars i les empreses s’acostin als de la zona Euro. Entre els reptes pendents, CaixaBank Research apunta el dèficit dels comptes públics, que cal reduir i la necessitat de reconduir un mercat de treball disfuncional.

CaixaBank Research

L’objectiu de CaixaBank Research és crear i divulgar coneixement, dins i fora de l'entitat, a partir de la recerca i l'anàlisi econòmica, afegint valor al procés de presa de decisions de CaixaBank, donant suport a la direcció i les unitats de negoci, i contribuint al debat públic i a la difusió de l'economia en la societat.

A través de les seves publicacions, estimula el debat i l'intercanvi d'experiències entre tots els sectors de la societat i afavoreix la difusió dels grans temes de l'entorn socioeconòmic del nostre temps, situant-los a l'abast del major nombre possible de persones i empreses, sense renunciar, en cap cas, al rigor científic i metodològic.

]]>
0
<![CDATA[CaixaBank analitza l’actualitat dels mercats financers amb els empresaris murcians]]> https://blog.caixabank.es/?p=23645 2017-05-24T00:00:00.0Z 2017-05-24T00:00:00.0Z <![CDATA[CaixaBank analitza l’actualitat dels mercats financers amb els empresaris murcians]]> CaixaBank ha analitzat l'actualitat dels mercats financers, en una jornada que s'ha celebrat al Real Casino de Múrcia. La sessió ha reunit a més d'un centenar de representants d'empreses importadores i exportadores de la Regió.

Denominada ‘Enfocament Expert: Actualitat en Mercats’, la jornada ha comptat amb la presència de Daniel Caballero, director de Banca d'empreses de CaixaBank a Múrcia i Andalusia Oriental; Jordi Ribalta i Sameer Samham, especialistes de l'àrea de Markets, i Josep Mª Guivernau i María Camarasa, especialistes de les àrees de FX Volatility i FX Desk, respectivament.

Per aquest 2017, CaixaBank ha apostat per un nou format més fluït i proper als assistents i que es basa en dos diàlegs diferents entre quatre experts de l'entitat que aportaran visions diferents sobre els mercats de divises i una altra sobre perspectives macroeconòmiques per al 2017.

En aquesta jornada formativa, el primer diàleg ha girat al voltant dels mercats de divises i les tendències i estratègies del FX. Josep Mª Guivernau i María Camarasa han descrit els factors i estratègies que hi ha darrere de l’USD fort i l'efecte que pot tenir la presidència de Trump en la divisa americana. La lliura i el yuan xinès han estat també focus d'anàlisi en els diàlegs.

La segona intervenció ha abordat les perspectives macroeconòmiques per al 2017 i com aprofitar-les. Ribalta i Samhan han apuntat que el canvi polític als EE.UU., l'evolució de la política monetària a Europa i el comportament dels preus de les primeres matèries seran factors determinants per entendre l'evolució de les corbes de tipus d'interès al llarg d'aquest any.

Durant 2016 CaixaBank va celebrar 11 sessions d‘‘Enfocament Expert’ en diferents ciutats de tot l'Estat a les quals van assistir més de 680 empreses. Per aquest 2017 s'han previst 14 jornades que, igualment, se celebraran en diverses ciutats de tota Espanya.

Informació i publicacions econòmiques especialitzades per als clients

CaixaBank impulsa regularment iniciatives i esdeveniments per conèixer millor la situació econòmica, dirigits als seus clients i, especialment, a aquells amb major activitat com inversors i més interès per la situació del mercat.

En aquest sentit, l'entitat financera, a través de CaixaBank Empreses, ofereix serveis exclusius de seguiment i informació, amb informes periòdics i accés a publicacions específiques tant sobre conjuntura econòmica com sobre la situació de les seves inversions.

CaixaBank, líder en comerç exterior

CaixaBank és una de les entitats líders en serveis de comerç exterior en les empreses, amb solucions financeres que faciliten les exportacions i importacions dels clients. L'entitat compta amb un ampli equip d'especialistes en comerç exterior per assessorar sobre els mercats exteriors.

Disposa d'un equip de banca internacional i una xarxa d'oficines de representació a París (França), Milà (Itàlia), Frankfurt (Alemanya), Istanbul (Turquia), Pequín, Xangai (Xina), Dubai (Emirats Àrabs Units), Nova Delhi (Índia), el Caire (Egipte), Santiago de Xile (Xile), Bogotà (Colòmbia), Nova York (EUA), Singapur, Johannesburg (Sud-àfrica), São Paulo (Brasil) i Hong Kong (Xina). Pròximament obrirà oficina a Alger.

L'entitat també té oficines operatives a l'exterior: Londres (Regne Unit), Varsòvia (Polònia), Casablanca i Tànger (el Marroc). En total, la xarxa exterior de CaixaBank ofereix cobertura a més de 50 països.

A més també compta amb acords amb més de 2.900 bancs internacionals que permeten donar servei a les empreses a qualsevol país.

L'ampli equip d'experts, l'experiència en negocis i projectes internacionals i la seva xarxa exterior permeten a CaixaBank donar suport a les empreses exportadores amb productes i assessorament específic adaptat a les seves necessitats. L'entitat ofereix servei tant a les pimes i microempreses que estan iniciant les seves activitats exportadores com les grans corporacions.

Amb l'objectiu d'aprofundir en el negoci de banca d'empreses, CaixaBank Empreses compta a la Regió de Múrcia amb tres centres d'empreses, en els quals es gestionen més de 2.000 empreses murcianes amb una facturació superior als dos milions d'euros.

]]>
CaixaBank ha analitzat l'actualitat dels mercats financers, en una jornada que s'ha celebrat al Real Casino de Múrcia. La sessió ha reunit a més d'un centenar de representants d'empreses importadores i exportadores de la Regió.

Denominada ‘Enfocament Expert: Actualitat en Mercats’, la jornada ha comptat amb la presència de Daniel Caballero, director de Banca d'empreses de CaixaBank a Múrcia i Andalusia Oriental; Jordi Ribalta i Sameer Samham, especialistes de l'àrea de Markets, i Josep Mª Guivernau i María Camarasa, especialistes de les àrees de FX Volatility i FX Desk, respectivament.

Per aquest 2017, CaixaBank ha apostat per un nou format més fluït i proper als assistents i que es basa en dos diàlegs diferents entre quatre experts de l'entitat que aportaran visions diferents sobre els mercats de divises i una altra sobre perspectives macroeconòmiques per al 2017.

En aquesta jornada formativa, el primer diàleg ha girat al voltant dels mercats de divises i les tendències i estratègies del FX. Josep Mª Guivernau i María Camarasa han descrit els factors i estratègies que hi ha darrere de l’USD fort i l'efecte que pot tenir la presidència de Trump en la divisa americana. La lliura i el yuan xinès han estat també focus d'anàlisi en els diàlegs.

La segona intervenció ha abordat les perspectives macroeconòmiques per al 2017 i com aprofitar-les. Ribalta i Samhan han apuntat que el canvi polític als EE.UU., l'evolució de la política monetària a Europa i el comportament dels preus de les primeres matèries seran factors determinants per entendre l'evolució de les corbes de tipus d'interès al llarg d'aquest any.

Durant 2016 CaixaBank va celebrar 11 sessions d‘‘Enfocament Expert’ en diferents ciutats de tot l'Estat a les quals van assistir més de 680 empreses. Per aquest 2017 s'han previst 14 jornades que, igualment, se celebraran en diverses ciutats de tota Espanya.

Informació i publicacions econòmiques especialitzades per als clients

CaixaBank impulsa regularment iniciatives i esdeveniments per conèixer millor la situació econòmica, dirigits als seus clients i, especialment, a aquells amb major activitat com inversors i més interès per la situació del mercat.

En aquest sentit, l'entitat financera, a través de CaixaBank Empreses, ofereix serveis exclusius de seguiment i informació, amb informes periòdics i accés a publicacions específiques tant sobre conjuntura econòmica com sobre la situació de les seves inversions.

CaixaBank, líder en comerç exterior

CaixaBank és una de les entitats líders en serveis de comerç exterior en les empreses, amb solucions financeres que faciliten les exportacions i importacions dels clients. L'entitat compta amb un ampli equip d'especialistes en comerç exterior per assessorar sobre els mercats exteriors.

Disposa d'un equip de banca internacional i una xarxa d'oficines de representació a París (França), Milà (Itàlia), Frankfurt (Alemanya), Istanbul (Turquia), Pequín, Xangai (Xina), Dubai (Emirats Àrabs Units), Nova Delhi (Índia), el Caire (Egipte), Santiago de Xile (Xile), Bogotà (Colòmbia), Nova York (EUA), Singapur, Johannesburg (Sud-àfrica), São Paulo (Brasil) i Hong Kong (Xina). Pròximament obrirà oficina a Alger.

L'entitat també té oficines operatives a l'exterior: Londres (Regne Unit), Varsòvia (Polònia), Casablanca i Tànger (el Marroc). En total, la xarxa exterior de CaixaBank ofereix cobertura a més de 50 països.

A més també compta amb acords amb més de 2.900 bancs internacionals que permeten donar servei a les empreses a qualsevol país.

L'ampli equip d'experts, l'experiència en negocis i projectes internacionals i la seva xarxa exterior permeten a CaixaBank donar suport a les empreses exportadores amb productes i assessorament específic adaptat a les seves necessitats. L'entitat ofereix servei tant a les pimes i microempreses que estan iniciant les seves activitats exportadores com les grans corporacions.

Amb l'objectiu d'aprofundir en el negoci de banca d'empreses, CaixaBank Empreses compta a la Regió de Múrcia amb tres centres d'empreses, en els quals es gestionen més de 2.000 empreses murcianes amb una facturació superior als dos milions d'euros.

]]>
0
<![CDATA[L’alcaldessa de Maó inaugura l’oficina de nou model Store Maó de CaixaBank]]> https://blog.caixabank.es/?p=23645 2017-05-24T00:00:00.0Z 2017-05-24T00:00:00.0Z <![CDATA[L’alcaldessa de Maó inaugura l’oficina de nou model Store Maó de CaixaBank]]> L’alcaldessa de Maó, Conxa Juanola, i el director territorial de CaixaBank a les Balears, Xicu Costa, han presidit l’acte d’inauguració de l’oficina del nou model Store Maó, que va tenir lloc ahir amb l’assistència de més de XX clients.

Durant l’acte, l’alcaldessa, Conxa Juanola, va agrair a CaixaBank que hagi triat la població de Maó per acollir una oficina innovadora com l’Store. Xicu Costa, per la seva banda, va destacar que l’objectiu final de la nova oficina és oferir el millor servei als clients de la ciutat.

A l’acte d’inauguració de l’oficina Store Maó, CaixaBank va rebre la visita d’Emilio Orfila, el client més antic de l’oficina de Maó i un dels més antics de l’entitat. El Sr. Orfila, de 88 anys, va obrir el seu primer compte a l’entitat l’any 1938. Xicu Costa va voler agrair-li la seva confiança amb el lliurament d’un reconeixement i va dedicar-li una afectuosa benvinguda a l’acte d’inauguració.

Les oficines Store representen un nou model d'atenció personal que es va iniciar el 2013. CaixaBank té 98 oficines d'aquest model a Espanya, fet que consolida l'entitat com a un referent en innovació i en qualitat de servei.

A les Illes Balears CaixaBank disposa de cinc oficines del nou model: 2 a Palma, 1 a Eivissa, 1 a Inca i 1 a Maó.

Les oficines Store pretenen donar resposta als comportaments i necessitats dels clients actuals i aproximar-se al món del comerç retail, millorant l'experiència de compra del client a l'oficina.

La nova oficina Store Maó, que compta amb una superfície d'aproximadament 635 m2 en total, disposa de 9 empleats i gestionarà a més de 7.500 clients.

Innovació, transparència i proximitat

CaixaBank aspira amb aquest nou model d'oficina a reforçar el vincle i la proximitat amb els seus clients de Banca de Particulars, Banca Premier i Privada i Negocis mitjançant un nou model de relació que fomenta la innovació, la transparència i la proximitat. En aquest nou model d'oficina Store es potencia l'atenció personal i la gestió de l'autoservei; s'acompanya i ajuda al client en l'ús de caixers d'última generació situats a l'oficina i en l'ús dels dispositius amb accés a Línia Oberta perquè els empleats se centrin en la gestió de les operacions de valor. En aquest sentit, els clients són benvinguts, a l'entrada de l'oficina, per un treballador que els guia en funció de les seves necessitats.

A més, l'eliminació de les barreres físiques permet millorar la transparència en la relació client / empleat, ja que es comparteixen continguts entre tots dos, augmentant així la proximitat entre ells.

Així mateix, per l'atenció personalitzada i especialitzada que requereixen els clients de Banca Premier i Banca Privada, l'oficina disposa de zones diferenciades que permeten una major privacitat.

Reconeixement amb el Premi DEC al millor projecte de Customer Journey

Les oficines Store són un pas endavant en l'estratègia d'innovació de CaixaBank, reconeguda a nivell internacional com una de les entitats capdavanteres en l'aplicació de les noves tecnologies en els serveis financers.

El projecte d'oficines Store ha estat guardonat amb el Premi DEC al Millor Projecte de Customer Journey lliurat per l'Associació per al Desenvolupament de l'Experiència de Client (DEC). Aquest premi ressalta l'experiència diferencial que viuen els clients de les oficines Store i que reforça els principis i valors de proximitat, transparència, confiança, qualitat i compromís social CaixaBank.

]]>
L’alcaldessa de Maó, Conxa Juanola, i el director territorial de CaixaBank a les Balears, Xicu Costa, han presidit l’acte d’inauguració de l’oficina del nou model Store Maó, que va tenir lloc ahir amb l’assistència de més de XX clients.

Durant l’acte, l’alcaldessa, Conxa Juanola, va agrair a CaixaBank que hagi triat la població de Maó per acollir una oficina innovadora com l’Store. Xicu Costa, per la seva banda, va destacar que l’objectiu final de la nova oficina és oferir el millor servei als clients de la ciutat.

A l’acte d’inauguració de l’oficina Store Maó, CaixaBank va rebre la visita d’Emilio Orfila, el client més antic de l’oficina de Maó i un dels més antics de l’entitat. El Sr. Orfila, de 88 anys, va obrir el seu primer compte a l’entitat l’any 1938. Xicu Costa va voler agrair-li la seva confiança amb el lliurament d’un reconeixement i va dedicar-li una afectuosa benvinguda a l’acte d’inauguració.

Les oficines Store representen un nou model d'atenció personal que es va iniciar el 2013. CaixaBank té 98 oficines d'aquest model a Espanya, fet que consolida l'entitat com a un referent en innovació i en qualitat de servei.

A les Illes Balears CaixaBank disposa de cinc oficines del nou model: 2 a Palma, 1 a Eivissa, 1 a Inca i 1 a Maó.

Les oficines Store pretenen donar resposta als comportaments i necessitats dels clients actuals i aproximar-se al món del comerç retail, millorant l'experiència de compra del client a l'oficina.

La nova oficina Store Maó, que compta amb una superfície d'aproximadament 635 m2 en total, disposa de 9 empleats i gestionarà a més de 7.500 clients.

Innovació, transparència i proximitat

CaixaBank aspira amb aquest nou model d'oficina a reforçar el vincle i la proximitat amb els seus clients de Banca de Particulars, Banca Premier i Privada i Negocis mitjançant un nou model de relació que fomenta la innovació, la transparència i la proximitat. En aquest nou model d'oficina Store es potencia l'atenció personal i la gestió de l'autoservei; s'acompanya i ajuda al client en l'ús de caixers d'última generació situats a l'oficina i en l'ús dels dispositius amb accés a Línia Oberta perquè els empleats se centrin en la gestió de les operacions de valor. En aquest sentit, els clients són benvinguts, a l'entrada de l'oficina, per un treballador que els guia en funció de les seves necessitats.

A més, l'eliminació de les barreres físiques permet millorar la transparència en la relació client / empleat, ja que es comparteixen continguts entre tots dos, augmentant així la proximitat entre ells.

Així mateix, per l'atenció personalitzada i especialitzada que requereixen els clients de Banca Premier i Banca Privada, l'oficina disposa de zones diferenciades que permeten una major privacitat.

Reconeixement amb el Premi DEC al millor projecte de Customer Journey

Les oficines Store són un pas endavant en l'estratègia d'innovació de CaixaBank, reconeguda a nivell internacional com una de les entitats capdavanteres en l'aplicació de les noves tecnologies en els serveis financers.

El projecte d'oficines Store ha estat guardonat amb el Premi DEC al Millor Projecte de Customer Journey lliurat per l'Associació per al Desenvolupament de l'Experiència de Client (DEC). Aquest premi ressalta l'experiència diferencial que viuen els clients de les oficines Store i que reforça els principis i valors de proximitat, transparència, confiança, qualitat i compromís social CaixaBank.

]]>
0
<![CDATA[CaixaBank llança un servei per enviar diners amb mòbils iPhone parlant a Siri]]> https://blog.caixabank.es/?p=23645 2017-05-23T11:00:00.0Z 2017-05-23T11:00:00.0Z <![CDATA[CaixaBank llança un servei per enviar diners amb mòbils iPhone parlant a Siri]]> CaixaBank ha creat un nou servei per enviar diners entre particulars mitjançant comandaments de veu a través de Siri, únicament en els mòbils iPhone. La funcionalitat ja està disponible per a tots els clients de CaixaBank en les noves versions de les aplicacions de CaixaBank Pay i imaginBank.

Ara, els clients de CaixaBank poden enviar diners als seus amics simplement parlant-li a Siri. L'assistent de veu d'iPhone segueix les instruccions de l'usuari pel que fa a destinatari, quantitat i concepte i, finalment, fa el pagament.

El servei suposa una de les primeres aplicacions de la biometria als pagaments electrònics en la banca europea. Així mateix, CaixaBank es converteix en el primer banc espanyol en oferir un servei de mitjans de pagament activat amb la veu.

Un procés senzill amb totes les garanties de seguretat

Els passos per a la transacció s'inicien quan l'usuari ordena a l'assistent de veu del seu iPhone l'opció “Enviar diners”. Automàticament, el sistema selecciona l'aplicació de CaixaBank. El client ha de dir quants diners i a qui vol enviar-s'ho i Siri prepara l'operació, llista per a ser confirmada.

L'usuari només ha de tocar físicament el telèfon per a aquest últim pas, en què ha d'introduir el codi de seguretat habitual en les transaccions electròniques. D'aquesta manera, el procés combina la usabilitat i comoditat que proporciona l'ús de comandaments de veu amb totes les garanties de seguretat dels sistemes de CaixaBank.

CaixaBank: l'últim en mitjans de pagament

El llançament del nou servei de CaixaBank per a dispositius iPhone, que ja està operatiu, amplia l'oferta de funcionalitats innovadores per a pagaments entre particulars de l'aplicació. Així mateix, suposa un avenç en la integració de mitjans de pagament en nous entorns, com l'automòbil.

Recentment, CaixaBank va ser el primer en llançar un teclat virtual mòbil per fer enviaments de diners des d'aplicacions de missatgeria, com Whatsapp, Facebook Messenger o Telegram. El servei és exclusiu per als clients d'imaginBank, el banc mobile only de CaixaBank.

Lideratge en innovació

CaixaBank està considerat com una entitat financera líder en innovació a escala mundial, amb 5,4 milions de clients en banca online i 3,7 milions de clients en banca mòbil.

L'entitat és líder en banca electrònica amb 15,6 milions de targetes en circulació i una quota de mercat per facturació del 23,3%. Ha estat una de les primeres entitats del món en apostar per la implantació comercial dels sistemes de pagament contactless i de la tecnologia de pagament pel mòbil, el que li ha valgut rebre diversos premis internacionals.

El 2017, l'entitat ha rebut el premi “Celent Model Bank of the Year”, atorgat anualment per distingir al banc més innovador del món. Així mateix, entre els reconeixements internacionals més recents a la seva estratègia de banca digital, destaquen els premis d'Efma i Accenture i el premi The Banker com a “Millor Projecte Tecnològic del Món” pel llançament d'imaginBank, el primer banc mobile only en què l'operativa es fa exclusivament a través d'apps per a mòbils i per a xarxes socials.

]]>
CaixaBank ha creat un nou servei per enviar diners entre particulars mitjançant comandaments de veu a través de Siri, únicament en els mòbils iPhone. La funcionalitat ja està disponible per a tots els clients de CaixaBank en les noves versions de les aplicacions de CaixaBank Pay i imaginBank.

Ara, els clients de CaixaBank poden enviar diners als seus amics simplement parlant-li a Siri. L'assistent de veu d'iPhone segueix les instruccions de l'usuari pel que fa a destinatari, quantitat i concepte i, finalment, fa el pagament.

El servei suposa una de les primeres aplicacions de la biometria als pagaments electrònics en la banca europea. Així mateix, CaixaBank es converteix en el primer banc espanyol en oferir un servei de mitjans de pagament activat amb la veu.

Un procés senzill amb totes les garanties de seguretat

Els passos per a la transacció s'inicien quan l'usuari ordena a l'assistent de veu del seu iPhone l'opció “Enviar diners”. Automàticament, el sistema selecciona l'aplicació de CaixaBank. El client ha de dir quants diners i a qui vol enviar-s'ho i Siri prepara l'operació, llista per a ser confirmada.

L'usuari només ha de tocar físicament el telèfon per a aquest últim pas, en què ha d'introduir el codi de seguretat habitual en les transaccions electròniques. D'aquesta manera, el procés combina la usabilitat i comoditat que proporciona l'ús de comandaments de veu amb totes les garanties de seguretat dels sistemes de CaixaBank.

CaixaBank: l'últim en mitjans de pagament

El llançament del nou servei de CaixaBank per a dispositius iPhone, que ja està operatiu, amplia l'oferta de funcionalitats innovadores per a pagaments entre particulars de l'aplicació. Així mateix, suposa un avenç en la integració de mitjans de pagament en nous entorns, com l'automòbil.

Recentment, CaixaBank va ser el primer en llançar un teclat virtual mòbil per fer enviaments de diners des d'aplicacions de missatgeria, com Whatsapp, Facebook Messenger o Telegram. El servei és exclusiu per als clients d'imaginBank, el banc mobile only de CaixaBank.

Lideratge en innovació

CaixaBank està considerat com una entitat financera líder en innovació a escala mundial, amb 5,4 milions de clients en banca online i 3,7 milions de clients en banca mòbil.

L'entitat és líder en banca electrònica amb 15,6 milions de targetes en circulació i una quota de mercat per facturació del 23,3%. Ha estat una de les primeres entitats del món en apostar per la implantació comercial dels sistemes de pagament contactless i de la tecnologia de pagament pel mòbil, el que li ha valgut rebre diversos premis internacionals.

El 2017, l'entitat ha rebut el premi “Celent Model Bank of the Year”, atorgat anualment per distingir al banc més innovador del món. Així mateix, entre els reconeixements internacionals més recents a la seva estratègia de banca digital, destaquen els premis d'Efma i Accenture i el premi The Banker com a “Millor Projecte Tecnològic del Món” pel llançament d'imaginBank, el primer banc mobile only en què l'operativa es fa exclusivament a través d'apps per a mòbils i per a xarxes socials.

]]>
0
<![CDATA[CaixaBank, escollit per tercer any consecutiu Best Bank in Spain per Global Finance]]> https://blog.caixabank.es/?p=23645 2017-05-22T12:00:00.0Z 2017-05-22T12:00:00.0Z <![CDATA[CaixaBank, escollit per tercer any consecutiu Best Bank in Spain per Global Finance]]> CaixaBank, grup financer líder del mercat espanyol, ha estat triat com a millor banc a Espanya (Best Bank in Spain 2017) per Global Finance, per tercer any consecutiu, per haver-se ajustat a les necessitats dels seus clients en un entorn i un mercat difícils, i per haver aconseguit millors resultats que els seus competidors, a més “d’assentar les bases per a èxits futurs”.

L'entitat, presidida per Jordi Gual i el conseller delegat de la qual és Gonzalo Gortázar, ha destacat sobre els seus competidors pel seu creixement en actius -els recursos de clients ascendien el primer trimestre de 2017 a 338.053 milions, un 11,2% més-, la seva rendibilitat -amb un ROTE del negoci bancari i assegurador del 9% a tancament del primer trimestre de 2017-, la seva implantació en el territori, relacions estratègiques, nous desenvolupaments en el negoci i innovació en els seus productes.

El president de CaixaBank, Jordi Gual, ha considerat que "aquest guardó suposa un nou reconeixement a una manera de fer banca, i al lideratge de l'entitat, que ha afrontat amb èxit els reptes i les oportunitats que s'han presentat, ha tornat a demostrar una sòlida posició de solvència i ha completat la compra de BPI per ampliar el lideratge a la totalitat del mercat ibèric".

Per la seva banda, el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha assenyalat que "malgrat la forta competència del sector, CaixaBank ha continuat creixent significativament més que el mercat gràcies a unes capacitats comercials úniques, un assessorament de qualitat a través d’un equip preparat i una oferta de serveis amplis i adaptada a cada segment".

La selecció de CaixaBank com a millor banc a Espanya s'ha dut a terme després de les consultes de Global Finance a executius financers i de banca, analistes de tot el món i analistes de credit rating. A més, també s'afegeix a aquestes opinions una enquesta als lectors de Global Finance.

Joseph Giarraputo, editor i director editorial de Global Finance, ha valorat la concessió dels premis assegurant que "els bancs premiats potser no són els més grans o els més veterans, però la seva energia i adaptabilitat els fa destacar en el terreny de joc".

Global Finance és una revista mensual fundada el 1987 i amb seu a Nova York. Compta amb una difusió de 50.050 exemplars (segons BPA) a 180 països, i més de 200.000 lectors.

Els premis de la revista novaiorquesa es lliuraran en una cerimònia en el marc de les trobades anuals del Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial, el 14 d'octubre a Washington.

 

Reconeixements internacionals a CaixaBank

CaixaBank també ha estat reconegut com a Banc de l'Any 2016 per The Banker, així com a Millor Banca Privada a Espanya 2017 per Euromoney.

L'entitat també ha rebut premis per la seva innovació, com el premi de EFMA i Accenture al banc més innovador del món, o els premis BAI a la millor Innovació en serveis de pagaments i la millor Innovació Disruptiva en Banca. Global Finance també ha premiat l'estratègia d'innovació de l'entitat amb el premi de Global Finance al Millor Banc Retail Digital a Europa Occidental.

L'entitat també ha rebut el premi ‘European Retail Bank of the Year’ com a reconeixement a l'entitat financera més destacada en innovació a Europa durant l'últim any.

]]>
CaixaBank, grup financer líder del mercat espanyol, ha estat triat com a millor banc a Espanya (Best Bank in Spain 2017) per Global Finance, per tercer any consecutiu, per haver-se ajustat a les necessitats dels seus clients en un entorn i un mercat difícils, i per haver aconseguit millors resultats que els seus competidors, a més “d’assentar les bases per a èxits futurs”.

L'entitat, presidida per Jordi Gual i el conseller delegat de la qual és Gonzalo Gortázar, ha destacat sobre els seus competidors pel seu creixement en actius -els recursos de clients ascendien el primer trimestre de 2017 a 338.053 milions, un 11,2% més-, la seva rendibilitat -amb un ROTE del negoci bancari i assegurador del 9% a tancament del primer trimestre de 2017-, la seva implantació en el territori, relacions estratègiques, nous desenvolupaments en el negoci i innovació en els seus productes.

El president de CaixaBank, Jordi Gual, ha considerat que "aquest guardó suposa un nou reconeixement a una manera de fer banca, i al lideratge de l'entitat, que ha afrontat amb èxit els reptes i les oportunitats que s'han presentat, ha tornat a demostrar una sòlida posició de solvència i ha completat la compra de BPI per ampliar el lideratge a la totalitat del mercat ibèric".

Per la seva banda, el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha assenyalat que "malgrat la forta competència del sector, CaixaBank ha continuat creixent significativament més que el mercat gràcies a unes capacitats comercials úniques, un assessorament de qualitat a través d’un equip preparat i una oferta de serveis amplis i adaptada a cada segment".

La selecció de CaixaBank com a millor banc a Espanya s'ha dut a terme després de les consultes de Global Finance a executius financers i de banca, analistes de tot el món i analistes de credit rating. A més, també s'afegeix a aquestes opinions una enquesta als lectors de Global Finance.

Joseph Giarraputo, editor i director editorial de Global Finance, ha valorat la concessió dels premis assegurant que "els bancs premiats potser no són els més grans o els més veterans, però la seva energia i adaptabilitat els fa destacar en el terreny de joc".

Global Finance és una revista mensual fundada el 1987 i amb seu a Nova York. Compta amb una difusió de 50.050 exemplars (segons BPA) a 180 països, i més de 200.000 lectors.

Els premis de la revista novaiorquesa es lliuraran en una cerimònia en el marc de les trobades anuals del Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial, el 14 d'octubre a Washington.

 

Reconeixements internacionals a CaixaBank

CaixaBank també ha estat reconegut com a Banc de l'Any 2016 per The Banker, així com a Millor Banca Privada a Espanya 2017 per Euromoney.

L'entitat també ha rebut premis per la seva innovació, com el premi de EFMA i Accenture al banc més innovador del món, o els premis BAI a la millor Innovació en serveis de pagaments i la millor Innovació Disruptiva en Banca. Global Finance també ha premiat l'estratègia d'innovació de l'entitat amb el premi de Global Finance al Millor Banc Retail Digital a Europa Occidental.

L'entitat també ha rebut el premi ‘European Retail Bank of the Year’ com a reconeixement a l'entitat financera més destacada en innovació a Europa durant l'últim any.

]]>
0
<![CDATA[CaixaBank estrena a Castelló un nou concepte d’oficina orientat a fomentar la proximitat amb els seus clients]]> https://blog.caixabank.es/?p=23645 2017-05-22T00:00:00.0Z 2017-05-22T00:00:00.0Z <![CDATA[CaixaBank estrena a Castelló un nou concepte d’oficina orientat a fomentar la proximitat amb els seus clients]]> CaixaBank ha obert al centre de Castelló un nou concepte d’oficina que desenvolupa un model de relació amb els seus clients que fomenta la innovació, la transparència i la proximitat. La nova oficina, denominada Store Castelló Porta del Sol i situada a la Porta del Sol número 4, confirma l’aposta de l’entitat per la ciutat de Castelló. Serà la número vint-i-vuit que s’obre a Espanya i consolida a CaixaBank com un referent en innovació i en qualitat de servei.

Store Castelló Porta del Sol pretén donar resposta als comportaments i necessitats dels clients actuals i aproximar-se al món del comerç “retail”, buscant millorar l’experiència de compra del client dins l’oficina. “L’estètica de l’oficina és completament diferent a la convencional, de la mateixa manera que també canvia la relació entre els empleats i els clients, als qui donem tot el protagonisme”, comenta Bibiano Martínez, director territorial de CaixaBank a la Comunitat Valenciana.

“L’oficina Store Castelló Porta del Sol suposa un gran esforç transversal en el qual s’han implicat totes les àrees de l’organització i que respon a l’evolució de les necessitats que observem en els clients i en e mercat”, ha ressaltat Martínez. La nova oficina compta amb una plantilla de 12 empleats, gestiona més de 8.500 clients i té una superfície de 1.100m2.

“Hem volgut que estigui en un lloc de referència a Castelló amb l’objectiu que sigui un punt de referència per a tots els ciutadans i de ser accessible per a tots els nostres clients; tant els de banca de particulars, com de negocis, banca premier o banca privada”, afegeix Martínez.

Store Castelló Porta del Sol, innovació i qualitat de servei

En aquest nou model d’oficina es potencia l’atenció personal i la gestió de l’autoservei; s’acompanyarà i ajudarà al client en l’ús dels caixers d’última generació situats a l’oficina i en els dispositius amb accés a la Línia Oberta per a, d’aquesta forma, centrar-se en la gestió de les operacions de valor. En aquest sentit, els clients reben la benvinguda, a l’entrada de l’oficina, per un empleat que els guia en funció de les seves necessitats.

Bibiano Martínez afegeix que “gràcies a la innovadora i dinàmica distribució d’espais i a la mobilitat dels treballadors dins l’oficina són els mateixos clients els qui decideixen on volen ser atesos, ja que l’ús de l’smart PC permet realitzar operacions i signar contractes i traslladar tots els serveis al lloc de trobada amb els seus clients”.

A més, l’eliminació de les barreres físiques permet millorar la transparència en la relació client/empleat, ja que es comparteixen continguts entre tots dos, augmentant la proximitat entre ells.

Així mateix, per a l’atenció personalitzada i especialitzada que requereixen els clients de Banca Premier i Banca Privada, l’oficina disposa de zones diferenciades que permeten una major privacitat.

El disseny de l’oficina s’ha realitzat en base a les conclusions de diferents tests amb clients, empleats i persones no clients que van aportar les seves opinions sobre com volien que fos l’oficina del futur.

Reconeixement amb el Premi DEC al millor projecte de Customer Journey

Les oficines Store són un pas endavant en l’estratègia d’innovació de CaixaBank, reconeguda a nivell internacional com una de les entitats líders en l’aplicació de les noves tecnologies en els serveis financers.

El projecte d’oficines Store ha estat guardonat amb el Premi DEC al Millor Projecte de Customer Journey lliurat per l’Associació per al Desenvolupament de l’Experiència de Client (DEC). Aquest premi ressalta l’experiència diferencial que viuen els clients de les oficines Store i que reforça els principis i valors de proximitat, transparència, confiança, qualitat i compromís social CaixaBank.

]]>
CaixaBank ha obert al centre de Castelló un nou concepte d’oficina que desenvolupa un model de relació amb els seus clients que fomenta la innovació, la transparència i la proximitat. La nova oficina, denominada Store Castelló Porta del Sol i situada a la Porta del Sol número 4, confirma l’aposta de l’entitat per la ciutat de Castelló. Serà la número vint-i-vuit que s’obre a Espanya i consolida a CaixaBank com un referent en innovació i en qualitat de servei.

Store Castelló Porta del Sol pretén donar resposta als comportaments i necessitats dels clients actuals i aproximar-se al món del comerç “retail”, buscant millorar l’experiència de compra del client dins l’oficina. “L’estètica de l’oficina és completament diferent a la convencional, de la mateixa manera que també canvia la relació entre els empleats i els clients, als qui donem tot el protagonisme”, comenta Bibiano Martínez, director territorial de CaixaBank a la Comunitat Valenciana.

“L’oficina Store Castelló Porta del Sol suposa un gran esforç transversal en el qual s’han implicat totes les àrees de l’organització i que respon a l’evolució de les necessitats que observem en els clients i en e mercat”, ha ressaltat Martínez. La nova oficina compta amb una plantilla de 12 empleats, gestiona més de 8.500 clients i té una superfície de 1.100m2.

“Hem volgut que estigui en un lloc de referència a Castelló amb l’objectiu que sigui un punt de referència per a tots els ciutadans i de ser accessible per a tots els nostres clients; tant els de banca de particulars, com de negocis, banca premier o banca privada”, afegeix Martínez.

Store Castelló Porta del Sol, innovació i qualitat de servei

En aquest nou model d’oficina es potencia l’atenció personal i la gestió de l’autoservei; s’acompanyarà i ajudarà al client en l’ús dels caixers d’última generació situats a l’oficina i en els dispositius amb accés a la Línia Oberta per a, d’aquesta forma, centrar-se en la gestió de les operacions de valor. En aquest sentit, els clients reben la benvinguda, a l’entrada de l’oficina, per un empleat que els guia en funció de les seves necessitats.

Bibiano Martínez afegeix que “gràcies a la innovadora i dinàmica distribució d’espais i a la mobilitat dels treballadors dins l’oficina són els mateixos clients els qui decideixen on volen ser atesos, ja que l’ús de l’smart PC permet realitzar operacions i signar contractes i traslladar tots els serveis al lloc de trobada amb els seus clients”.

A més, l’eliminació de les barreres físiques permet millorar la transparència en la relació client/empleat, ja que es comparteixen continguts entre tots dos, augmentant la proximitat entre ells.

Així mateix, per a l’atenció personalitzada i especialitzada que requereixen els clients de Banca Premier i Banca Privada, l’oficina disposa de zones diferenciades que permeten una major privacitat.

El disseny de l’oficina s’ha realitzat en base a les conclusions de diferents tests amb clients, empleats i persones no clients que van aportar les seves opinions sobre com volien que fos l’oficina del futur.

Reconeixement amb el Premi DEC al millor projecte de Customer Journey

Les oficines Store són un pas endavant en l’estratègia d’innovació de CaixaBank, reconeguda a nivell internacional com una de les entitats líders en l’aplicació de les noves tecnologies en els serveis financers.

El projecte d’oficines Store ha estat guardonat amb el Premi DEC al Millor Projecte de Customer Journey lliurat per l’Associació per al Desenvolupament de l’Experiència de Client (DEC). Aquest premi ressalta l’experiència diferencial que viuen els clients de les oficines Store i que reforça els principis i valors de proximitat, transparència, confiança, qualitat i compromís social CaixaBank.

]]>
0
<![CDATA[CaixaBank presenta la Visa Club Atlético Osasuna, la tarjeta financera oficial del club]]> https://blog.caixabank.es/?p=23645 2017-05-19T00:00:00.0Z 2017-05-19T00:00:00.0Z <![CDATA[CaixaBank presenta la Visa Club Atlético Osasuna, la tarjeta financera oficial del club]]> CaixaBank ha presentat la seva nova targeta Visa Club Atlético Osasuna, la targeta financera oficial del club que permet accedir als socis i aficionats del conjunt rojillo a beneficis especialment dissenyats per a ells.

Les noves targetes ja estan disponibles en totes les oficines de CaixaBank i poden gaudir-se també en el format de polsera contactless. A més de tots els avantatges de les targetes de l'entitat, la targeta Visa Club Atlético Osasuna inclou promocions vinculades a l'equip i la possibilitat de fraccionar en tres mesos sense interessos l'abonament de soci del club.

Ambdues entitats han aconseguit un acord que permet a tots els aficionats de l'equip de futbol sol·licitar a CaixaBank, patrocinador oficial del club, la targeta oficial amb la imatge de l'escut de l'Osasuna. L'acord ha estat subscrit pel president del Club Atlético Osasuna, Luis Sabalza, i la directora territorial de CaixaBank a Navarra, Ana Díez Fontana.

El president del club ha subratllat que “aquest acord beneficiarà els socis i aficionats, que comptaran amb nous avantatges de la mà del seu club i l'entitat financera que li està donant suport, CaixaBank”. Per la seva banda, Ana Díez Fontana ha agraït “l'oportunitat de seguir vinculats a l’Osasuna, un club històric al que CaixaBank, pel seu compromís amb l'equip, l'afició rojilla i tota la societat de Navarra, està recolzant en aquests últims anys conscient de les dificultats que ha travessat en alguns moments”.

Viure l‘‘Experiència Rojilla’ en exclusiva

Els clients de CaixaBank titulars de la Visa Club Atlético Osasuna tindran també el privilegi de viure en exclusiva l‘‘Experiència Rojilla’, una sèrie d'avantatges que l’Osasuna posa a la seva disposició. Entre d’altres accions, els clients podran visitar els jugadors en un entrenament i fer-se fotos amb ells, adquirir pòsters signats per tota la primera plantilla i participar en sortejos per a entrades i samarretes.

CaixaBank és l'entitat líder del sector financer espanyol i també a Navarra, on compta amb 850 empleats i 164 oficines. L'entitat financera disposa de 13 milions de targetes emeses i la major xarxa de caixers del país (prop de 10.000 terminals). Els clients de CaixaBank disposen d'una àmplia varietat de serveis i avantatges, incloent la possibilitat de personalitzar la imatge de les seves targetes.

]]>
CaixaBank ha presentat la seva nova targeta Visa Club Atlético Osasuna, la targeta financera oficial del club que permet accedir als socis i aficionats del conjunt rojillo a beneficis especialment dissenyats per a ells.

Les noves targetes ja estan disponibles en totes les oficines de CaixaBank i poden gaudir-se també en el format de polsera contactless. A més de tots els avantatges de les targetes de l'entitat, la targeta Visa Club Atlético Osasuna inclou promocions vinculades a l'equip i la possibilitat de fraccionar en tres mesos sense interessos l'abonament de soci del club.

Ambdues entitats han aconseguit un acord que permet a tots els aficionats de l'equip de futbol sol·licitar a CaixaBank, patrocinador oficial del club, la targeta oficial amb la imatge de l'escut de l'Osasuna. L'acord ha estat subscrit pel president del Club Atlético Osasuna, Luis Sabalza, i la directora territorial de CaixaBank a Navarra, Ana Díez Fontana.

El president del club ha subratllat que “aquest acord beneficiarà els socis i aficionats, que comptaran amb nous avantatges de la mà del seu club i l'entitat financera que li està donant suport, CaixaBank”. Per la seva banda, Ana Díez Fontana ha agraït “l'oportunitat de seguir vinculats a l’Osasuna, un club històric al que CaixaBank, pel seu compromís amb l'equip, l'afició rojilla i tota la societat de Navarra, està recolzant en aquests últims anys conscient de les dificultats que ha travessat en alguns moments”.

Viure l‘‘Experiència Rojilla’ en exclusiva

Els clients de CaixaBank titulars de la Visa Club Atlético Osasuna tindran també el privilegi de viure en exclusiva l‘‘Experiència Rojilla’, una sèrie d'avantatges que l’Osasuna posa a la seva disposició. Entre d’altres accions, els clients podran visitar els jugadors en un entrenament i fer-se fotos amb ells, adquirir pòsters signats per tota la primera plantilla i participar en sortejos per a entrades i samarretes.

CaixaBank és l'entitat líder del sector financer espanyol i també a Navarra, on compta amb 850 empleats i 164 oficines. L'entitat financera disposa de 13 milions de targetes emeses i la major xarxa de caixers del país (prop de 10.000 terminals). Els clients de CaixaBank disposen d'una àmplia varietat de serveis i avantatges, incloent la possibilitat de personalitzar la imatge de les seves targetes.

]]>
0