<![CDATA[CaixaBank - Comunicació]]> https://www.caixabank.com/aplnr/comunicacion/buscador/servicio.noticiasRSS_ca.html WordPress <![CDATA[Qu�? és la computació quàntica?]]> https://blog.caixabank.es/?p=23645 2020-01-17T08:12:23.0Z 2020-01-17T08:12:23.0Z <![CDATA[Qu�? és la computació quàntica?]]> 0 <![CDATA[CaixaBank aplica la intel·ligència artificial per potenciar la formació dels seus empleats]]> https://blog.caixabank.es/?p=23645 2020-01-16T00:00:00.0Z 2020-01-16T00:00:00.0Z <![CDATA[CaixaBank aplica la intel·ligència artificial per potenciar la formació dels seus empleats]]> CaixaBank potencia l'aprenentatge de noves competències dels seus empleats a través de la tecnologia d'intel·ligència artificial. L'entitat financera, presidida per Jordi Gual i el conseller delegat de la qual és Gonzalo Gortázar, ha llançat una nova versió de Virtaula, la seva plataforma de formació online per a tota la plantilla, en la qual incorpora intel·ligència artificial per detectar les àrees d'interès de cada empleat i recomanar-li cursos ajustats al seu perfil.

Virtaula disposa, d'una banda, d’ informació sobre els empleats del Grup CaixaBank i, per una altra, d’ una àmplia oferta de formació online, que inclou cursos de tota mena d'especialitats: idiomes, habilitats directives, capacitats digitals, finances, riscos, etc. La majoria d'aquests cursos han estat especialment dissenyats per CaixaBank per institucions i centres formatius de referència en les diferents disciplines. El catàleg inclou opcions de tots els nivells, des de postgraus universitaris fins a cursos intensius de curta durada, i estan adaptats perquè puguin realitzar-se íntegrament online i en manera d'autoformació.

L'aplicació de la tecnologia d'intel·ligència artificial a la plataforma Virtaula farà possible que cada empleat tingui accés als cursos potencialment més interessants per al seu perfil. A més els suggeriments d'aquests cursos s'aniran adaptant i el sistema anirà aprenent i millorant a partir de l'experiència dels seus usuaris.

Així mateix, per facilitar encara més l'accés a la formació desitjada, CaixaBank ha introduït un xatbot, que interactua amb l'usuari utilitzant el llenguatge natural. D'aquesta forma, l'empleat disposa d'un assistent personal que l'ajuda a localitzar, en qualsevol moment, continguts formatius del seu interès, encara que inicialment aquests no estiguin relacionats amb els cursos prèviament realitzats. L'empleat també té l'opció d'explorar tot el catàleg de cursos classificats temàticament, sense usar l'assistència de la intel·ligència artificial, encara que d'aquesta forma, donada l'àmplia oferta, resulta més complicat identificar els continguts més interessants i adaptats al seu perfil.

La personalització de la formació interna mitjançant intel·ligència artificial té, com a principal avantatge, facilitar l'accés dels empleats de CaixaBank a cursos que millorin la seva competència professional. En el seu Pla Estratègic 2019/2021, l'entitat financera marca com a objectius accelerar la transformació digital per ser més eficients i flexibles i potenciar una cultura centrada en les persones, àgil i col·laborativa.

CaixaBank, pionera en innovació aplicada a la formació

La plataforma Virtaula és la principal via per la qual els empleats de CaixaBank accedeixen tant a la informació normativa, obligatòria per a tots els treballadors del sector financer, com als cursos d'autoformació. El 2019, més del 90% de la formació es va cursar a través de Virtaula.

L'entitat financera va ser la primera del sector a Espanya a apostar per la digitalització de la seva plataforma de formació interna. De fet, la plataforma Virtaula compleix aquest mes de gener el seu vintè aniversari: la primera versió va aparèixer l'any 2000. Des de llavors, aquest canal online ha evolucionat incorporant tot tipus de nous recursos i tecnologies, des de les xarxes socials i les eines que faciliten el coneixement compartit (blogs, fòrums, wikis, etc.) a les tècniques de gamificació per fomentar l'aprenentatge.

]]>
CaixaBank potencia l'aprenentatge de noves competències dels seus empleats a través de la tecnologia d'intel·ligència artificial. L'entitat financera, presidida per Jordi Gual i el conseller delegat de la qual és Gonzalo Gortázar, ha llançat una nova versió de Virtaula, la seva plataforma de formació online per a tota la plantilla, en la qual incorpora intel·ligència artificial per detectar les àrees d'interès de cada empleat i recomanar-li cursos ajustats al seu perfil.

Virtaula disposa, d'una banda, d’ informació sobre els empleats del Grup CaixaBank i, per una altra, d’ una àmplia oferta de formació online, que inclou cursos de tota mena d'especialitats: idiomes, habilitats directives, capacitats digitals, finances, riscos, etc. La majoria d'aquests cursos han estat especialment dissenyats per CaixaBank per institucions i centres formatius de referència en les diferents disciplines. El catàleg inclou opcions de tots els nivells, des de postgraus universitaris fins a cursos intensius de curta durada, i estan adaptats perquè puguin realitzar-se íntegrament online i en manera d'autoformació.

L'aplicació de la tecnologia d'intel·ligència artificial a la plataforma Virtaula farà possible que cada empleat tingui accés als cursos potencialment més interessants per al seu perfil. A més els suggeriments d'aquests cursos s'aniran adaptant i el sistema anirà aprenent i millorant a partir de l'experiència dels seus usuaris.

Així mateix, per facilitar encara més l'accés a la formació desitjada, CaixaBank ha introduït un xatbot, que interactua amb l'usuari utilitzant el llenguatge natural. D'aquesta forma, l'empleat disposa d'un assistent personal que l'ajuda a localitzar, en qualsevol moment, continguts formatius del seu interès, encara que inicialment aquests no estiguin relacionats amb els cursos prèviament realitzats. L'empleat també té l'opció d'explorar tot el catàleg de cursos classificats temàticament, sense usar l'assistència de la intel·ligència artificial, encara que d'aquesta forma, donada l'àmplia oferta, resulta més complicat identificar els continguts més interessants i adaptats al seu perfil.

La personalització de la formació interna mitjançant intel·ligència artificial té, com a principal avantatge, facilitar l'accés dels empleats de CaixaBank a cursos que millorin la seva competència professional. En el seu Pla Estratègic 2019/2021, l'entitat financera marca com a objectius accelerar la transformació digital per ser més eficients i flexibles i potenciar una cultura centrada en les persones, àgil i col·laborativa.

CaixaBank, pionera en innovació aplicada a la formació

La plataforma Virtaula és la principal via per la qual els empleats de CaixaBank accedeixen tant a la informació normativa, obligatòria per a tots els treballadors del sector financer, com als cursos d'autoformació. El 2019, més del 90% de la formació es va cursar a través de Virtaula.

L'entitat financera va ser la primera del sector a Espanya a apostar per la digitalització de la seva plataforma de formació interna. De fet, la plataforma Virtaula compleix aquest mes de gener el seu vintè aniversari: la primera versió va aparèixer l'any 2000. Des de llavors, aquest canal online ha evolucionat incorporant tot tipus de nous recursos i tecnologies, des de les xarxes socials i les eines que faciliten el coneixement compartit (blogs, fòrums, wikis, etc.) a les tècniques de gamificació per fomentar l'aprenentatge.

]]>
0
<![CDATA[La Fundació MásFamilia reconeix a CaixaBank pel seu model de gestió en matèria d'igualtat i la seva aposta per iniciatives de conciliació]]> https://blog.caixabank.es/?p=23645 2020-01-15T00:00:00.0Z 2020-01-15T00:00:00.0Z <![CDATA[La Fundació MásFamilia reconeix a CaixaBank pel seu model de gestió en matèria d'igualtat i la seva aposta per iniciatives de conciliació]]> CaixaBank ha renovat el certificat d'Empresa Familiarment Responsable (efr) que atorga la fundació MásFamilia, pel qual es reconeix el seu model de gestió en matèria d'igualtat i la seva aposta per polítiques i iniciatives de conciliació. El certificat valora aspectes com la qualitat de l'ocupació, la flexibilitat temporal i espacial, l'estil de direcció i lideratge, suport a la família, formació i desenvolupament professional i igualtat d'oportunitats, entre altres. 

L’ entitat presidida per Jordi Gual i que té a Gonzalo Gortázar com a conseller delegat va rebre aquesta certificació per primera vegada en 2010 per l'eficàcia de les seves polítiques en matèria d'igualtat i el compromís de la seva direcció amb un model de gestió responsable, fomentant l'equilibri entre la vida personal i professional. Des de llavors ha passat del nivell C (‘empresa compromesa’) fins al B+, la puntuació més alta en qualitat de ‘empresa proactiva’.

El procés de renovació de la certificació ha comprès dues auditories, una interna i una altra externa, així com l'avaluació i actualització de les mesures implantades en l'entitat. També s'han realitzat 201 entrevistes a professionals de l'entitat, 2 focus group i un qüestionari online a 4.500 professionals.

Efr és un moviment internacional que s'ocupa d'avançar en matèria de responsabilitat i respecte a la conciliació de la vida personal i professional. Així mateix, també fomenta el suport en la igualtat d'oportunitats i la inclusió de totes les persones, prenent com a base la legislació vigent i vinculant i la negociació col·lectiva, de manera que les empreses efr realitzen una autoregulació voluntària en la matèria. En l'actualitat, la Fundació Másfamilia té la potestat d'acreditar la condició d'empresa familiarment responsable.

CaixaBank i la seva filosofia wengage

Les empreses amb més dones en els seus equips directius tenen un 21% de probabilitats d'obtenir majors beneficis que les pitjor posicionades en diversitat (McKinsey, 2018). I si la diversitat s'estén a l'àmbit cultural, la probabilitat és encara major (33%). A més, l'estil de lideratge amb un enfocament horitzontal, amb característiques com l'empatia, sensibilitat i cerca del consens, és molt recomanable en les organitzacions cada vegada més planes i interconnectades d'avui. CaixaBank compta amb un 41,2% de dones en posicions directives, un dels percentatges més alts del sector.

Per a treballar en aquest àmbit, CaixaBank compta amb el programa de diversitat Wengage, un programa transversal desenvolupat per persones de tots els àmbits de CaixaBank, basat en la meritocràcia i en la promoció en igualtat d'oportunitats, que treballa per a fomentar i visualitzar la diversitat de gènere, funcional i generacional.

L'entitat forma part de l'Índex d'Igualtat de Gènere de Bloomberg 2019, que incorpora 230 empreses internacionals pioneres en el seu compromís amb la transparència en els informes sobre gènere en el treball.

També, CaixaBank està adherida al Women’s Empowerment Principles, de Nacions Unides; a l'Acord Voluntari amb el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat Més dones, millors empreses per a una major representativitat de la dona en posicions directives; o al Charter de la Diversitat, per a fomentar la igualtat d'oportunitats i les mesures antidiscriminatòries.

Gràcies a aquest compromís, CaixaBank ha estat mereixedora de diversos reconeixements, com el Premi 25 aniversari de FEDEPE (Federació Espanyola de Dones Directives, Executives, Professionals i Empresàries).

]]>
CaixaBank ha renovat el certificat d'Empresa Familiarment Responsable (efr) que atorga la fundació MásFamilia, pel qual es reconeix el seu model de gestió en matèria d'igualtat i la seva aposta per polítiques i iniciatives de conciliació. El certificat valora aspectes com la qualitat de l'ocupació, la flexibilitat temporal i espacial, l'estil de direcció i lideratge, suport a la família, formació i desenvolupament professional i igualtat d'oportunitats, entre altres. 

L’ entitat presidida per Jordi Gual i que té a Gonzalo Gortázar com a conseller delegat va rebre aquesta certificació per primera vegada en 2010 per l'eficàcia de les seves polítiques en matèria d'igualtat i el compromís de la seva direcció amb un model de gestió responsable, fomentant l'equilibri entre la vida personal i professional. Des de llavors ha passat del nivell C (‘empresa compromesa’) fins al B+, la puntuació més alta en qualitat de ‘empresa proactiva’.

El procés de renovació de la certificació ha comprès dues auditories, una interna i una altra externa, així com l'avaluació i actualització de les mesures implantades en l'entitat. També s'han realitzat 201 entrevistes a professionals de l'entitat, 2 focus group i un qüestionari online a 4.500 professionals.

Efr és un moviment internacional que s'ocupa d'avançar en matèria de responsabilitat i respecte a la conciliació de la vida personal i professional. Així mateix, també fomenta el suport en la igualtat d'oportunitats i la inclusió de totes les persones, prenent com a base la legislació vigent i vinculant i la negociació col·lectiva, de manera que les empreses efr realitzen una autoregulació voluntària en la matèria. En l'actualitat, la Fundació Másfamilia té la potestat d'acreditar la condició d'empresa familiarment responsable.

CaixaBank i la seva filosofia wengage

Les empreses amb més dones en els seus equips directius tenen un 21% de probabilitats d'obtenir majors beneficis que les pitjor posicionades en diversitat (McKinsey, 2018). I si la diversitat s'estén a l'àmbit cultural, la probabilitat és encara major (33%). A més, l'estil de lideratge amb un enfocament horitzontal, amb característiques com l'empatia, sensibilitat i cerca del consens, és molt recomanable en les organitzacions cada vegada més planes i interconnectades d'avui. CaixaBank compta amb un 41,2% de dones en posicions directives, un dels percentatges més alts del sector.

Per a treballar en aquest àmbit, CaixaBank compta amb el programa de diversitat Wengage, un programa transversal desenvolupat per persones de tots els àmbits de CaixaBank, basat en la meritocràcia i en la promoció en igualtat d'oportunitats, que treballa per a fomentar i visualitzar la diversitat de gènere, funcional i generacional.

L'entitat forma part de l'Índex d'Igualtat de Gènere de Bloomberg 2019, que incorpora 230 empreses internacionals pioneres en el seu compromís amb la transparència en els informes sobre gènere en el treball.

També, CaixaBank està adherida al Women’s Empowerment Principles, de Nacions Unides; a l'Acord Voluntari amb el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat Més dones, millors empreses per a una major representativitat de la dona en posicions directives; o al Charter de la Diversitat, per a fomentar la igualtat d'oportunitats i les mesures antidiscriminatòries.

Gràcies a aquest compromís, CaixaBank ha estat mereixedora de diversos reconeixements, com el Premi 25 aniversari de FEDEPE (Federació Espanyola de Dones Directives, Executives, Professionals i Empresàries).

]]>
0
<![CDATA[El despoblament rural ens afecta a tots?]]> https://blog.caixabank.es/?p=23645 2020-01-10T00:00:00.0Z 2020-01-10T00:00:00.0Z <![CDATA[El despoblament rural ens afecta a tots?]]> 0 <![CDATA[CaixaBank col·loca 1.000 milions d'euros en deute sènior preferent, amb una demanda superior als 2.350 milions]]> https://blog.caixabank.es/?p=23645 2020-01-09T17:00:00.0Z 2020-01-09T17:00:00.0Z <![CDATA[CaixaBank col·loca 1.000 milions d'euros en deute sènior preferent, amb una demanda superior als 2.350 milions]]> CaixaBank ha aprofitat les bones condicions del mercat per captar 1.000 milions d'euros a cinc anys en format de deute sènior preferent. El preu s'ha fixat en 58 punts bàsics sobre el midswap i el cupó ha quedat establert en el 0,375%. Es tracta del cupó més baix assolit per CaixaBank en deute sènior. 

L'èxit de l'operació es reflecteix en la demanda, que ha superat els 2.350 milions permetent rebaixar el tipus d'interès en 22 punts bàsics des del nivell ofert en l'anunci fins al midswap + 58 punts bàsics final.

És destacable que CaixaBank no ha hagut de pagar cap prima de nova emissió, donada l'elevada qualitat de la demanda. Altres emissions recents en format sènior preferent han requerit concessions d'entre 5-7bps, el que subratlla tant l'ampli seguiment de CaixaBank, com especialment el reconeixement diferencial de les seves fortaleses de crèdit.

CaixaBank ha aconseguit aquest èxit de col·locació en un mercat molt actiu, després de la jornada d'ahir que amb 31.000 milions d'euros d'oferta en primari va marcar el record històric d'emissions en un només dia en el mercat euro, seguida d'una elevada activitat també durant la jornada d'avui.

A més de l'elevada demanda, destaca la qualitat del llibre. La transacció va acumular ordres de 126 inversors institucionals i va posar de relleu la consolidada base inversora granular de CaixaBank. Com ve sent habitual en les últimes emissions de l'entitat, ha destacat la important participació d'inversors estrangers que van representar el 77%, incloent els principals fons d'inversió del Regne Unit, França i Alemanya, i les principals asseguradores i tresoreries de bancs europeus.

Des de 2018, CaixaBank ha emès 10.800 milions d'euros en format cèdula hipotecària, deute sènior preferent, deute sènior no preferent, deute subordinat Tier 2 i deute AT1 eventualment convertibles en accions (Cocos).

Primera emissió de l'any

L'entitat presidida per Jordi Gual i el conseller delegat de la qual és Gonzalo Gortázar completa així la seva primera emissió de deute institucional el 2020 i la quarta en format sènior preferent des de 2017, mercat al qual ha apel·lat un cop l'any des de llavors. L'última emissió de CaixaBank en aquest format va ser el març de 2019, quan va col·locar 1.000 milions d'euros a 7 anys, amb un preu de 90 punts bàsics sobre el midswap. L'emissió d'avui completa la corba de crèdit de CaixaBank establint una nova referència en el curt termini en un moment en què la demanda per a terminis intermedis és molt sòlida.

L'emissió comptarà amb la qualificació de Baa1, BBB+, BBB+ i A per part de les agències Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch i DBRS, respectivament.

Els bancs col·locadors han estat Barclays, BNP Paribas, CaixaBank, Commerzbank i Credit Suisse.

]]>
CaixaBank ha aprofitat les bones condicions del mercat per captar 1.000 milions d'euros a cinc anys en format de deute sènior preferent. El preu s'ha fixat en 58 punts bàsics sobre el midswap i el cupó ha quedat establert en el 0,375%. Es tracta del cupó més baix assolit per CaixaBank en deute sènior. 

L'èxit de l'operació es reflecteix en la demanda, que ha superat els 2.350 milions permetent rebaixar el tipus d'interès en 22 punts bàsics des del nivell ofert en l'anunci fins al midswap + 58 punts bàsics final.

És destacable que CaixaBank no ha hagut de pagar cap prima de nova emissió, donada l'elevada qualitat de la demanda. Altres emissions recents en format sènior preferent han requerit concessions d'entre 5-7bps, el que subratlla tant l'ampli seguiment de CaixaBank, com especialment el reconeixement diferencial de les seves fortaleses de crèdit.

CaixaBank ha aconseguit aquest èxit de col·locació en un mercat molt actiu, després de la jornada d'ahir que amb 31.000 milions d'euros d'oferta en primari va marcar el record històric d'emissions en un només dia en el mercat euro, seguida d'una elevada activitat també durant la jornada d'avui.

A més de l'elevada demanda, destaca la qualitat del llibre. La transacció va acumular ordres de 126 inversors institucionals i va posar de relleu la consolidada base inversora granular de CaixaBank. Com ve sent habitual en les últimes emissions de l'entitat, ha destacat la important participació d'inversors estrangers que van representar el 77%, incloent els principals fons d'inversió del Regne Unit, França i Alemanya, i les principals asseguradores i tresoreries de bancs europeus.

Des de 2018, CaixaBank ha emès 10.800 milions d'euros en format cèdula hipotecària, deute sènior preferent, deute sènior no preferent, deute subordinat Tier 2 i deute AT1 eventualment convertibles en accions (Cocos).

Primera emissió de l'any

L'entitat presidida per Jordi Gual i el conseller delegat de la qual és Gonzalo Gortázar completa així la seva primera emissió de deute institucional el 2020 i la quarta en format sènior preferent des de 2017, mercat al qual ha apel·lat un cop l'any des de llavors. L'última emissió de CaixaBank en aquest format va ser el març de 2019, quan va col·locar 1.000 milions d'euros a 7 anys, amb un preu de 90 punts bàsics sobre el midswap. L'emissió d'avui completa la corba de crèdit de CaixaBank establint una nova referència en el curt termini en un moment en què la demanda per a terminis intermedis és molt sòlida.

L'emissió comptarà amb la qualificació de Baa1, BBB+, BBB+ i A per part de les agències Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch i DBRS, respectivament.

Els bancs col·locadors han estat Barclays, BNP Paribas, CaixaBank, Commerzbank i Credit Suisse.

]]>
0
<![CDATA[CaixaBank participa en un projecte de R+D de la Unió Europea per cercar un estàndard internacional de certificació de ciberseguretat]]> https://blog.caixabank.es/?p=23645 2020-01-09T00:00:00.0Z 2020-01-09T00:00:00.0Z <![CDATA[CaixaBank participa en un projecte de R+D de la Unió Europea per cercar un estàndard internacional de certificació de ciberseguretat]]> CaixaBank ha desenvolupat, en col·laboració amb altres vuit institucions i empreses internacionals, el projecte d'investigació en ciberseguretat EU-SEC (European Security Certification Framework), finançat per la Unió Europea en el marc del programa Horitzó 2020.

L'equip investigador, integrat per 25 persones d'11 nacionalitats diferents i procedents de múltiples disciplines (finances, administració pública, auditoria, ciberseguretat, tecnologia…), presentarà de manera oficial les conclusions durant les setmanes vinents. El projecte ha requerit tres anys de treball i una inversió total de 3 milions d'euros.

Cap a un estàndard europeu de certificació en ciberseguretat de serveis cloud

La investigació realitzada té l'objectiu de crear un marc europeu per a la certificació contínua de la seguretat d'entorns cloud. Actualment, no existeix una certificació internacional que validi de forma contínua la seguretat de dades emmagatzemades en el cloud. Tanmateix, un estàndard de certificació europeu en aquest àmbit permetria homologar les exigències de seguretat en els diferents països i facilitaria l'accés a nous mercats de proveïdors tecnològics innovadors amb plenes garanties de protecció de la informació.

L'existència d'aquest estàndard de certificació resultaria especialment útil per a dos sectors amb alts volums de dades sensibles, com són el cas de la banca i de les administracions públiques. Per aquest motiu, el projecte EU-SEC s'ha desenvolupat sota un doble vessant de client: una enfocada cap a les finances liderada per CaixaBank, i una altra dirigida cap a l'àmbit de l'administració pública i en què han col·laborat els Governs d'Eslovènia i d'Eslovàquia.

Així mateix, per cobrir els diversos aspectes que una certificació d'aquest tipus exigiria, en EU-SEC han participat el Cloud Security Alliance (un organisme internacional especialitzat en tecnologia cloud), el proveïdor d'infraestructures cloud Fabasoft, el centre d'investigació universitari Fraunhofer, els auditors Nixu Cibersecurity i Pricewaterhousecoopers i l'empresa tecnològica SixSq.

CaixaBank: un ecosistema de ciberseguretat amb equips especialitzats

CaixaBank, presidida per Jordi Gual i del qual conseller delegat és Gonzalo Gortázar, ha estat pionera en la coordinació i la investigació en seguretat. En aquest sentit, l'entitat ha implementat un ecosistema de ciberseguretat que disposa d’equips especialitzats i de la infraestructura adequada per a la protecció davant incidències de seguretat.

Així mateix, CaixaBank té un grup especialitzat en respostes a incidents de seguretat informàtica i un centre que coordina la seguretat integral de tot el grup, conegut com CiberSOC, operatiu durant les 24 hores del dia. Aquest equip s'ha convertit en un grup de treball en seguretat informàtica amb prestigi reconegut per la col·laboració amb unes altres organitzacions especialitzades a l'àmbit nacional i internacional. És membre dels principals fòrums internacionals d'investigació i col·laboració en matèria de ciberseguretat, com el Forum for Incident Response and Security Teams (FIRST), el Messaging Anti-Abuse Working Group o l'Anti-Phishing Working Group dels EUA. Juntament amb aquesta organització, ha creat APWG.eu, la primera aliança europea d'empreses, governs, cossos de seguretat i universitats a favor de la seguretat informàtica.

CaixaBank, referència en innovació en el sector financer

CaixaBank, presidida per Jordi Gual i del qual conseller delegat és Gonzalo Gortázar, és el grup financer líder en banca detallista a Espanya i un dels més importants de Portugal, amb 15,6 milions de clients en el mercat ibèric i la xarxa comercial més gran de la península.

La tecnologia i la digitalització són clau en el model de negoci de l'entitat, que compta amb la major base de clients digitals d'Espanya (7,8 milions). A més, CaixaBank ha desenvolupat projectes que han marcat fites tecnològiques en el sector, com la creació dels primers caixers que permeten fer reintegraments mitjançant reconeixement facial i sense haver d'introduir el PIN, un projecte escollit com un dels Projectes Tecnològics de l'Any en els Tech Project Awards de la revista The Banker.

Gràcies a la seva estratègia de transformació digital, CaixaBank s'ha situat entre els bancs més ben valorats del món per la qualitat dels seus productes i serveis digitals. El 2019, l'entitat ha estat reconeguda com la Millor Transformació Bancària a Europa Occidental per la revista Euromoney, i el Banc Més Innovador a Europa Occidental per la revista estatunidenca Global Finance. A més, ha estat reconeguda com millor entitat de Banca Privada del món per la seva comunicació digital als seus clients, en els Wealth Tech Awards de la revista PWM, del grup Financial Times.

 

]]>
CaixaBank ha desenvolupat, en col·laboració amb altres vuit institucions i empreses internacionals, el projecte d'investigació en ciberseguretat EU-SEC (European Security Certification Framework), finançat per la Unió Europea en el marc del programa Horitzó 2020.

L'equip investigador, integrat per 25 persones d'11 nacionalitats diferents i procedents de múltiples disciplines (finances, administració pública, auditoria, ciberseguretat, tecnologia…), presentarà de manera oficial les conclusions durant les setmanes vinents. El projecte ha requerit tres anys de treball i una inversió total de 3 milions d'euros.

Cap a un estàndard europeu de certificació en ciberseguretat de serveis cloud

La investigació realitzada té l'objectiu de crear un marc europeu per a la certificació contínua de la seguretat d'entorns cloud. Actualment, no existeix una certificació internacional que validi de forma contínua la seguretat de dades emmagatzemades en el cloud. Tanmateix, un estàndard de certificació europeu en aquest àmbit permetria homologar les exigències de seguretat en els diferents països i facilitaria l'accés a nous mercats de proveïdors tecnològics innovadors amb plenes garanties de protecció de la informació.

L'existència d'aquest estàndard de certificació resultaria especialment útil per a dos sectors amb alts volums de dades sensibles, com són el cas de la banca i de les administracions públiques. Per aquest motiu, el projecte EU-SEC s'ha desenvolupat sota un doble vessant de client: una enfocada cap a les finances liderada per CaixaBank, i una altra dirigida cap a l'àmbit de l'administració pública i en què han col·laborat els Governs d'Eslovènia i d'Eslovàquia.

Així mateix, per cobrir els diversos aspectes que una certificació d'aquest tipus exigiria, en EU-SEC han participat el Cloud Security Alliance (un organisme internacional especialitzat en tecnologia cloud), el proveïdor d'infraestructures cloud Fabasoft, el centre d'investigació universitari Fraunhofer, els auditors Nixu Cibersecurity i Pricewaterhousecoopers i l'empresa tecnològica SixSq.

CaixaBank: un ecosistema de ciberseguretat amb equips especialitzats

CaixaBank, presidida per Jordi Gual i del qual conseller delegat és Gonzalo Gortázar, ha estat pionera en la coordinació i la investigació en seguretat. En aquest sentit, l'entitat ha implementat un ecosistema de ciberseguretat que disposa d’equips especialitzats i de la infraestructura adequada per a la protecció davant incidències de seguretat.

Així mateix, CaixaBank té un grup especialitzat en respostes a incidents de seguretat informàtica i un centre que coordina la seguretat integral de tot el grup, conegut com CiberSOC, operatiu durant les 24 hores del dia. Aquest equip s'ha convertit en un grup de treball en seguretat informàtica amb prestigi reconegut per la col·laboració amb unes altres organitzacions especialitzades a l'àmbit nacional i internacional. És membre dels principals fòrums internacionals d'investigació i col·laboració en matèria de ciberseguretat, com el Forum for Incident Response and Security Teams (FIRST), el Messaging Anti-Abuse Working Group o l'Anti-Phishing Working Group dels EUA. Juntament amb aquesta organització, ha creat APWG.eu, la primera aliança europea d'empreses, governs, cossos de seguretat i universitats a favor de la seguretat informàtica.

CaixaBank, referència en innovació en el sector financer

CaixaBank, presidida per Jordi Gual i del qual conseller delegat és Gonzalo Gortázar, és el grup financer líder en banca detallista a Espanya i un dels més importants de Portugal, amb 15,6 milions de clients en el mercat ibèric i la xarxa comercial més gran de la península.

La tecnologia i la digitalització són clau en el model de negoci de l'entitat, que compta amb la major base de clients digitals d'Espanya (7,8 milions). A més, CaixaBank ha desenvolupat projectes que han marcat fites tecnològiques en el sector, com la creació dels primers caixers que permeten fer reintegraments mitjançant reconeixement facial i sense haver d'introduir el PIN, un projecte escollit com un dels Projectes Tecnològics de l'Any en els Tech Project Awards de la revista The Banker.

Gràcies a la seva estratègia de transformació digital, CaixaBank s'ha situat entre els bancs més ben valorats del món per la qualitat dels seus productes i serveis digitals. El 2019, l'entitat ha estat reconeguda com la Millor Transformació Bancària a Europa Occidental per la revista Euromoney, i el Banc Més Innovador a Europa Occidental per la revista estatunidenca Global Finance. A més, ha estat reconeguda com millor entitat de Banca Privada del món per la seva comunicació digital als seus clients, en els Wealth Tech Awards de la revista PWM, del grup Financial Times.

 

]]>
0
<![CDATA[Segon Dividend Digital: arriba l’hora de resintonitzar la TDT]]> https://blog.caixabank.es/?p=23645 2020-01-08T00:00:00.0Z 2020-01-08T00:00:00.0Z <![CDATA[Segon Dividend Digital: arriba l’hora de resintonitzar la TDT]]> 0 <![CDATA[Luis Javier Blas Agüeros, nou director executiu de Mitjans de CaixaBank]]> https://blog.caixabank.es/?p=23645 2020-01-07T00:00:00.0Z 2020-01-07T00:00:00.0Z <![CDATA[Luis Javier Blas Agüeros, nou director executiu de Mitjans de CaixaBank]]>  

El Consell d'Administració de CaixaBank ha nomenat a Luis Javier Blas Agüeros nou director executiu de Mitjans. El fins ara Head of Engineering & Data i membre del Comitè de Direcció de BBVA Espanya compta amb una àmplia experiència en el sector financer on estava centrat en la transformació dels processos de negoci i, en especial, en la transformació digital del banc durant els últims 20 anys.

Luis Javier Blas Agüeros formarà part del Comitè de Direcció de CaixaBank en substitució de Jordi Fontanals, que seguirà vinculat a l'entitat durant els propers mesos en qualitat de director executiu, aportant la seva experiència i coneixement per assegurar el complet traspàs de les seves funcions.

Jordi Fontanals es va incorporar a “la Caixa ” el 1976 i, des de llavors, ha ocupat càrrecs de responsabilitat en l'àrea de Serveis Informàtics fins que, el 2011, va ser nomenat director executiu de Mitjans. Des de juliol del 2014 era membre del Comitè de Direcció de CaixaBank.

CaixaBank és el grup financer líder en banca retail a Espanya i un dels més importants de Portugal, amb 15,6 milions de clients en el mercat ibèric i la major xarxa comercial de la península.

La tecnologia i la digitalització són clau en el model de negoci de l'entitat, que compta amb la major base de clients digitals d'Espanya (6,3 milions). A més, CaixaBank ha desenvolupat projectes que han marcat fites tecnològiques en el sector, com la creació dels primers caixers que permeten fer reintegraments mitjançant reconeixement facial i sense haver d'introduir el PIN, un projecte escollit com un dels Projectes Tecnològics de l'Any en els Tech Project Awards de la revista The Banker.

]]>
 

El Consell d'Administració de CaixaBank ha nomenat a Luis Javier Blas Agüeros nou director executiu de Mitjans. El fins ara Head of Engineering & Data i membre del Comitè de Direcció de BBVA Espanya compta amb una àmplia experiència en el sector financer on estava centrat en la transformació dels processos de negoci i, en especial, en la transformació digital del banc durant els últims 20 anys.

Luis Javier Blas Agüeros formarà part del Comitè de Direcció de CaixaBank en substitució de Jordi Fontanals, que seguirà vinculat a l'entitat durant els propers mesos en qualitat de director executiu, aportant la seva experiència i coneixement per assegurar el complet traspàs de les seves funcions.

Jordi Fontanals es va incorporar a “la Caixa ” el 1976 i, des de llavors, ha ocupat càrrecs de responsabilitat en l'àrea de Serveis Informàtics fins que, el 2011, va ser nomenat director executiu de Mitjans. Des de juliol del 2014 era membre del Comitè de Direcció de CaixaBank.

CaixaBank és el grup financer líder en banca retail a Espanya i un dels més importants de Portugal, amb 15,6 milions de clients en el mercat ibèric i la major xarxa comercial de la península.

La tecnologia i la digitalització són clau en el model de negoci de l'entitat, que compta amb la major base de clients digitals d'Espanya (6,3 milions). A més, CaixaBank ha desenvolupat projectes que han marcat fites tecnològiques en el sector, com la creació dels primers caixers que permeten fer reintegraments mitjançant reconeixement facial i sense haver d'introduir el PIN, un projecte escollit com un dels Projectes Tecnològics de l'Any en els Tech Project Awards de la revista The Banker.

]]>
0
<![CDATA[CaixaBank llança la plataforma “blockchain” we.trade per executar i finançar transaccions de comerç exterior dels seus clients empresa]]> https://blog.caixabank.es/?p=23645 2020-01-03T11:00:00.0Z 2020-01-03T11:00:00.0Z <![CDATA[CaixaBank llança la plataforma “blockchain” we.trade per executar i finançar transaccions de comerç exterior dels seus clients empresa]]> CaixaBank ha incorporat al seu catàleg de serveis per a empreses la plataforma de comerç digital we.trade. D'aquesta manera, l’entitat que presideix Jordi Gual i el conceller delegat de la qual és Gonzalo Gortázar es converteix en un dels primers bancs europeus a facilitar als seus clients l'accés a la tecnologia blockchain, amb l'objectiu d'ajudar-los a la internacionalització del negoci.

Aquesta plataforma ofereix rapidesa, simplicitat i seguretat per a totes les parts en les transaccions de comerç exterior. Ha estat desenvolupada per un consorci format per 15 entitats financeres europees i permet a importadors i exportadors, des d'un únic punt de connexió i de manera col·laborativa, fer les seves operacions comercials en suport digital de manera senzilla i intuïtiva.

we.trade és la primera plataforma de comerç exterior basat en tecnologia blockchain a Europa i el seu objectiu és incrementar la seguretat i traçabilitat de les operacions comercials nacionals i internacionals. Concretament, la solució facilita el seguiment en temps real de les operacions, cosa que incrementa la transparència durant tot el procés. En ser una plataforma en què només poden participar clients verificats i autentificats pels bancs integrants, el component de seguretat i confiança en les operacions és molt alt.

La plataforma we.trade genera contractes digitals (smart contracts) que vinculen l'operació comercial al finançament o el pagament i al compliment de les condicions comercials. Això evita a les empreses qualsevol risc d'impagament, aspecte que pot contribuir a potenciar la internacionalització del negoci de moltes empreses.

A més, l'eina facilita a proveïdors i compradors processar transaccions d'una manera àgil i col·laborativa en una única plataforma comuna, i millora la gestió i la planificació de la seva tresoreria.

CaixaBank, referent en innovació bancària

La nova operativa, impulsada pels equips d'innovació de CaixaBank i de CaixaBank Empreses, suposa un pas endavant en l'aplicació de tecnologies avançades als serveis financers. CaixaBank va ser un dels primers bancs europeus a analitzar el potencial del blockchain per als serveis financers i participa activament en diversos consorcis on s'innova amb noves solucions basades en aquesta tecnologia. La digitalització és clau en el model de negoci de CaixaBank, que compta amb la major base de clients digitals d'Espanya (6,3 milions).

Gràcies a la seva estratègia de transformació digital, un dels pilars del seu Pla Estratègic 2019-2021, CaixaBank s'ha situat entre els bancs més ben valorats del món per la qualitat dels seus productes i serveis digitals. El 2019, l'entitat ha estat reconeguda com la Millor Transformació Bancària a Europa Occidental per la revista Euromoney, i el Banc Més Innovador a Europa Occidental per la revista estatunidenca Global Finance. A més, ha estat reconeguda com millor entitat de Banca Privada del món per la seva comunicació digital als seus clients, en els Wealth Tech Awards de la revista PWM, del grup Financial Times.

CaixaBank, el banc que trien les empreses

CaixaBank es consolida com una entitat de referència per a les empreses amb un model especialitzat que compta amb una xarxa formada per 125 centres CaixaBank Empreses repartits per totes les comunitats autònomes espanyoles en els quals treballen 1.188 professionals altament especialitzats i en constant formació, amb sòlida reputació en l'assessorament empresarial.

CaixaBank dona suport als seus clients empresa en 127 països a través de sucursals operatives, oficines de representació, corresponsalies i participacions bancàries que, juntament amb els gestors especialitzats que treballen a les oficines d'Espanya, ofereixen el millor assessorament per a les operacions de les empreses a l'estranger. L'entitat ofereix servei tant a les pimes i microempreses que estan iniciant les seves activitats exportadores com a grans corporacions i grups empresarials que afronten projectes internacionals més complexos.

]]>
CaixaBank ha incorporat al seu catàleg de serveis per a empreses la plataforma de comerç digital we.trade. D'aquesta manera, l’entitat que presideix Jordi Gual i el conceller delegat de la qual és Gonzalo Gortázar es converteix en un dels primers bancs europeus a facilitar als seus clients l'accés a la tecnologia blockchain, amb l'objectiu d'ajudar-los a la internacionalització del negoci.

Aquesta plataforma ofereix rapidesa, simplicitat i seguretat per a totes les parts en les transaccions de comerç exterior. Ha estat desenvolupada per un consorci format per 15 entitats financeres europees i permet a importadors i exportadors, des d'un únic punt de connexió i de manera col·laborativa, fer les seves operacions comercials en suport digital de manera senzilla i intuïtiva.

we.trade és la primera plataforma de comerç exterior basat en tecnologia blockchain a Europa i el seu objectiu és incrementar la seguretat i traçabilitat de les operacions comercials nacionals i internacionals. Concretament, la solució facilita el seguiment en temps real de les operacions, cosa que incrementa la transparència durant tot el procés. En ser una plataforma en què només poden participar clients verificats i autentificats pels bancs integrants, el component de seguretat i confiança en les operacions és molt alt.

La plataforma we.trade genera contractes digitals (smart contracts) que vinculen l'operació comercial al finançament o el pagament i al compliment de les condicions comercials. Això evita a les empreses qualsevol risc d'impagament, aspecte que pot contribuir a potenciar la internacionalització del negoci de moltes empreses.

A més, l'eina facilita a proveïdors i compradors processar transaccions d'una manera àgil i col·laborativa en una única plataforma comuna, i millora la gestió i la planificació de la seva tresoreria.

CaixaBank, referent en innovació bancària

La nova operativa, impulsada pels equips d'innovació de CaixaBank i de CaixaBank Empreses, suposa un pas endavant en l'aplicació de tecnologies avançades als serveis financers. CaixaBank va ser un dels primers bancs europeus a analitzar el potencial del blockchain per als serveis financers i participa activament en diversos consorcis on s'innova amb noves solucions basades en aquesta tecnologia. La digitalització és clau en el model de negoci de CaixaBank, que compta amb la major base de clients digitals d'Espanya (6,3 milions).

Gràcies a la seva estratègia de transformació digital, un dels pilars del seu Pla Estratègic 2019-2021, CaixaBank s'ha situat entre els bancs més ben valorats del món per la qualitat dels seus productes i serveis digitals. El 2019, l'entitat ha estat reconeguda com la Millor Transformació Bancària a Europa Occidental per la revista Euromoney, i el Banc Més Innovador a Europa Occidental per la revista estatunidenca Global Finance. A més, ha estat reconeguda com millor entitat de Banca Privada del món per la seva comunicació digital als seus clients, en els Wealth Tech Awards de la revista PWM, del grup Financial Times.

CaixaBank, el banc que trien les empreses

CaixaBank es consolida com una entitat de referència per a les empreses amb un model especialitzat que compta amb una xarxa formada per 125 centres CaixaBank Empreses repartits per totes les comunitats autònomes espanyoles en els quals treballen 1.188 professionals altament especialitzats i en constant formació, amb sòlida reputació en l'assessorament empresarial.

CaixaBank dona suport als seus clients empresa en 127 països a través de sucursals operatives, oficines de representació, corresponsalies i participacions bancàries que, juntament amb els gestors especialitzats que treballen a les oficines d'Espanya, ofereixen el millor assessorament per a les operacions de les empreses a l'estranger. L'entitat ofereix servei tant a les pimes i microempreses que estan iniciant les seves activitats exportadores com a grans corporacions i grups empresarials que afronten projectes internacionals més complexos.

]]>
0
<![CDATA[Ita Salud Mental i MicroBank firmen un conveni de col·laboració per millorar la qualitat de vida de les famílies que necessiten recórrer a l´ingrés temporal dels seus fills]]> https://blog.caixabank.es/?p=23645 2020-01-02T00:00:00.0Z 2020-01-02T00:00:00.0Z <![CDATA[Ita Salud Mental i MicroBank firmen un conveni de col·laboració per millorar la qualitat de vida de les famílies que necessiten recórrer a l´ingrés temporal dels seus fills]]> El conseller delegat d’Ita Salud Mental, Jaume Raventós, el director de l’Àrea de Negoci de MicroBank, Àngel Soto, i el director de Centre d’Empreses de CaixaBank, Víctor Barceló, han firmat un conveni de col·laboració per facilitar el finançament de l’estada en centres de salut mental amb l’objectiu de contribuir a millorar la qualitat de vida dels pacients i les seves famílies.

Amb la signatura d'aquest acord, s´estableix una línia de finançament d’1 milió d'euros. Aquesta línia ha estat dissenyada pensant en les necessitats específiques de les famílies que recorren a l'ingrés temporal dels seus fills, joves o adults en un centre especialitzat en salut mental d’Ita Salud Mental per tal de realitzar teràpia i així aconseguir millorar la qualitat de vida dels pacients i del seu entorn familiar.

Els sol·licitants podran obtenir finançament a través de microcrèdits fins a un import de 25.000 euros. Per  això, hauran d'aportar una resolució favorable per part d'Ita Salud Mental i, en el cas dels joves, acreditar que han iniciat el tràmit de la sol·licitud de prestació econòmica a l'INSS corresponent a l'assegurança escolar.

El grup Ita és una entitat creada per contribuir a la millora de la salut mental de la població, a través d’una xarxa assistencial d’equips especialitzats i d’un model d’atenció integral centrat en la persona i el seu entorn. Opera en el territori espanyol i compta amb una xarxa de centres especialitzats en tractaments per la salut mental.

MicroBank, el banc social del Grup CaixaBank, ha centrat la seva activitat en les microfinances, i és l'únic banc a Espanya dedicat a la concessió de microcrèdits. Amb el llançament d'aquesta nova línia de finançament especialitzada, MicroBank estén la seva activitat a un nou àmbit dins de les finances amb impacte social, amb l'objectiu de contribuir a la millora del benestar general dels ciutadans i en especial dels col·lectius més vulnerables.

MicroBank va concedir a Espanya, durant els tres primers trimestres del 2019, préstecs per un import de més de 612 milions d'euros destinats a finançar més de 92.000 projectes personals i de negoci.

]]>
El conseller delegat d’Ita Salud Mental, Jaume Raventós, el director de l’Àrea de Negoci de MicroBank, Àngel Soto, i el director de Centre d’Empreses de CaixaBank, Víctor Barceló, han firmat un conveni de col·laboració per facilitar el finançament de l’estada en centres de salut mental amb l’objectiu de contribuir a millorar la qualitat de vida dels pacients i les seves famílies.

Amb la signatura d'aquest acord, s´estableix una línia de finançament d’1 milió d'euros. Aquesta línia ha estat dissenyada pensant en les necessitats específiques de les famílies que recorren a l'ingrés temporal dels seus fills, joves o adults en un centre especialitzat en salut mental d’Ita Salud Mental per tal de realitzar teràpia i així aconseguir millorar la qualitat de vida dels pacients i del seu entorn familiar.

Els sol·licitants podran obtenir finançament a través de microcrèdits fins a un import de 25.000 euros. Per  això, hauran d'aportar una resolució favorable per part d'Ita Salud Mental i, en el cas dels joves, acreditar que han iniciat el tràmit de la sol·licitud de prestació econòmica a l'INSS corresponent a l'assegurança escolar.

El grup Ita és una entitat creada per contribuir a la millora de la salut mental de la població, a través d’una xarxa assistencial d’equips especialitzats i d’un model d’atenció integral centrat en la persona i el seu entorn. Opera en el territori espanyol i compta amb una xarxa de centres especialitzats en tractaments per la salut mental.

MicroBank, el banc social del Grup CaixaBank, ha centrat la seva activitat en les microfinances, i és l'únic banc a Espanya dedicat a la concessió de microcrèdits. Amb el llançament d'aquesta nova línia de finançament especialitzada, MicroBank estén la seva activitat a un nou àmbit dins de les finances amb impacte social, amb l'objectiu de contribuir a la millora del benestar general dels ciutadans i en especial dels col·lectius més vulnerables.

MicroBank va concedir a Espanya, durant els tres primers trimestres del 2019, préstecs per un import de més de 612 milions d'euros destinats a finançar més de 92.000 projectes personals i de negoci.

]]>
0