Nota de premsa

La Fundació MásFamilia reconeix a CaixaBank pel seu model de gestió en matèria d'igualtat i la seva aposta per iniciatives de conciliació

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Xavier Coll, director general de Recursos Humans i Organització de CaixaBank; Clara Boada, directora de Cultura, Igualtat i Diversitat de l'entitat; i Rafael Fuertes, director general de la Fundació MásFamilia.

• L'entitat obté la certificació d'empresa familiarment responsable, que valora aspectes com la qualitat de l'ocupació, la flexibilitat, l'estil de direcció i lideratge, suport a la família, formació i desenvolupament professional i igualtat d'oportunitats.

• CaixaBank impulsa, des del seu programa Wengage, la igualtat entre homes i dones, reforçant el rol de la dona en l'empresa i en la societat.

CaixaBank ha renovat el certificat d'Empresa Familiarment Responsable (efr) que atorga la fundació MásFamilia, pel qual es reconeix el seu model de gestió en matèria d'igualtat i la seva aposta per polítiques i iniciatives de conciliació. El certificat valora aspectes com la qualitat de l'ocupació, la flexibilitat temporal i espacial, l'estil de direcció i lideratge, suport a la família, formació i desenvolupament professional i igualtat d'oportunitats, entre altres. 

L’ entitat presidida per Jordi Gual i que té a Gonzalo Gortázar com a conseller delegat va rebre aquesta certificació per primera vegada en 2010 per l'eficàcia de les seves polítiques en matèria d'igualtat i el compromís de la seva direcció amb un model de gestió responsable, fomentant l'equilibri entre la vida personal i professional. Des de llavors ha passat del nivell C (‘empresa compromesa’) fins al B+, la puntuació més alta en qualitat de ‘empresa proactiva’.

El procés de renovació de la certificació ha comprès dues auditories, una interna i una altra externa, així com l'avaluació i actualització de les mesures implantades en l'entitat. També s'han realitzat 201 entrevistes a professionals de l'entitat, 2 focus group i un qüestionari online a 4.500 professionals.

Efr és un moviment internacional que s'ocupa d'avançar en matèria de responsabilitat i respecte a la conciliació de la vida personal i professional. Així mateix, també fomenta el suport en la igualtat d'oportunitats i la inclusió de totes les persones, prenent com a base la legislació vigent i vinculant i la negociació col·lectiva, de manera que les empreses efr realitzen una autoregulació voluntària en la matèria. En l'actualitat, la Fundació Másfamilia té la potestat d'acreditar la condició d'empresa familiarment responsable.

CaixaBank i la seva filosofia wengage

Les empreses amb més dones en els seus equips directius tenen un 21% de probabilitats d'obtenir majors beneficis que les pitjor posicionades en diversitat (McKinsey, 2018). I si la diversitat s'estén a l'àmbit cultural, la probabilitat és encara major (33%). A més, l'estil de lideratge amb un enfocament horitzontal, amb característiques com l'empatia, sensibilitat i cerca del consens, és molt recomanable en les organitzacions cada vegada més planes i interconnectades d'avui. CaixaBank compta amb un 41,2% de dones en posicions directives, un dels percentatges més alts del sector.

Per a treballar en aquest àmbit, CaixaBank compta amb el programa de diversitat Wengage, un programa transversal desenvolupat per persones de tots els àmbits de CaixaBank, basat en la meritocràcia i en la promoció en igualtat d'oportunitats, que treballa per a fomentar i visualitzar la diversitat de gènere, funcional i generacional.

L'entitat forma part de l'Índex d'Igualtat de Gènere de Bloomberg 2019, que incorpora 230 empreses internacionals pioneres en el seu compromís amb la transparència en els informes sobre gènere en el treball.

També, CaixaBank està adherida al Women’s Empowerment Principles, de Nacions Unides; a l'Acord Voluntari amb el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat Més dones, millors empreses per a una major representativitat de la dona en posicions directives; o al Charter de la Diversitat, per a fomentar la igualtat d'oportunitats i les mesures antidiscriminatòries.

Gràcies a aquest compromís, CaixaBank ha estat mereixedora de diversos reconeixements, com el Premi 25 aniversari de FEDEPE (Federació Espanyola de Dones Directives, Executives, Professionals i Empresàries).

 

NOTÍCIES RELACIONADES