Nota de premsa

El Grup CaixaBank modifica la política de dividends i els objectius de capital per adaptar-se al nou entorn i donar suport a la recuperació de l’economia

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email

• El Grup CaixaBank vol ser una peça clau perquè la recuperació de l'economia espanyola i portuguesa sigui el més ràpida possible, facilitant que la concessió de crèdit arribi allà on sigui necessària, en coordinació amb els esquemes de garanties estatals.

• L'entitat ha activat un ampli paquet de mesures amb l'objectiu d'atenuar els efectes econòmics del coronavirus i donar suport a les necessitats d'empreses i particulars, entre les quals destaquen una línia de préstecs preconcedits de fins a 25.000 milions d'euros per a pimes i autònoms, avançar al dia 20 l'abonament de les pensions o condonar els lloguers dels habitatges de la seva propietat.

• En un exercici de prudència i responsabilitat social, el Consell d'Administració ha decidit reduir el dividend en efectiu proposat per a l'exercici 2019 a 0,07 euros per acció des de 0,15 euros per acció (que es pagaran el proper 15 d'abril), i modificar la política de dividends per a l'exercici 2020 consistent en la distribució d'un dividend en efectiu superior al 50% del benefici net reportat, passant a la distribució d'un dividend en efectiu no superior al 30% del benefici net reportat.

• Per tal d'acomodar la posició del banc al nou entorn, i després de considerar nous aspectes regulatoris i supervisors, el Consell ha acordat reduir a l'11,5% l'objectiu de la ràtio de solvència CET1 des del 12% anteriorment establert.

• En la situació d'estat d'alarma en què es troba el país, l'entitat també ha decidit desconvocar la Junta General Ordinària d'Accionistes la celebració de la qual estava prevista els dies 2 i 3 d'abril de 2020 en primera i segona convocatòria, respectivament.

• El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha manifestat la seva intenció de renunciar a la remuneració variable corresponent a l'any 2020.

En un exercici de prudència i responsabilitat social, el Consell d'Administració de CaixaBank ha acordat prendre avui una sèrie de decisions dirigides totes elles a reforçar, per un costat, la solvència de l'entitat i, per un altre, el compromís, la col·laboració i el suport a clients, a empleats i a la societat en el seu conjunt – tant des del punt de vista econòmic i financer, com també social i humà – amb l'objectiu de revertir com més aviat millor aquesta situació excepcional que afecta a tot el món.

L'expansió del COVID-19 i les mesures adoptades per les autoritats per frenar la seva propagació tindran un impacte en l'economia global que s'espera sigui curt en el temps, però molt sever. En aquest entorn, la sòlida posició de solvència i liquiditat del Grup CaixaBank a tancament de l'exercici 2019, amb una ràtio de capital CET1 del 12,0%, que suposa un marge de gestió pel que fa als requeriments supervisors del 3,25%, i una posició d'actius líquids superior als 89.000 milions d'euros, permeten afrontar amb confiança l'escenari econòmic negatiu que previsiblement es desenvoluparà durant la resta de l'exercici 2020.

Addicionalment, el Grup CaixaBank vol ser una peça clau perquè la recuperació de l'economia espanyola i portuguesa sigui el més ràpida possible, facilitant que la concessió de crèdit arribi allà on sigui necessària, en coordinació amb els esquemes de garanties estatals establerts per les autoritats, fent, alhora, un eficient ús del capital que proporcioni un adequat retorn als accionistes.

Modificació de la política de dividends i els objectius de capital

Amb l'objectiu d'acomodar la posició del banc al nou entorn, i en un exercici de prudència i responsabilitat social, el Consell d'Administració celebrat durant el dia d'avui ha acordat reduir el dividend en efectiu proposat per a l'exercici 2019 a 0,07 euros per acció des dels 0,15 euros per acció (que es pagaran el proper 15 d'abril), fet que suposa un “pay-out” del 24,6%, sent aquesta l'única remuneració a l'accionista prevista amb càrrec a l'exercici 2019.

És oportú subratllar que una part important dels dividends distribuïts per CaixaBank contribueixen a finançar l'Obra Social de “la Caixa” i que aquesta compta, entre les seves prioritats, la investigació mèdica i l'atenció a les persones d'edat avançada, dos àmbits especialment rellevants en moments com els actuals.

A més, s'ha modificat també la política de dividends per a l'exercici 2020 consistent en la distribució d'un dividend en efectiu superior al 50% del benefici net reportat, passant a la distribució d'un dividend en efectiu no superior al 30% del benefici net reportat.

D'altra banda, i després de considerar nous aspectes regulatoris i supervisors, el Consell ha acordat reduir a l'11,5% l'objectiu de la ràtio de solvència CET1, i deixar sense efecte l'objectiu d'una ràtio CET1 del 12% més un marge addicional (“buffer”) de l'1% que estava destinat a absorbir els impactes de la implementació dels desenvolupaments de Basilea (Basilea IV) i altres impactes regulatoris, la implementació dels quals ara s'estima que serà endarrerida en el temps.

El Consell també ha manifestat la seva voluntat de distribuir en el futur l'excés de capital per damunt de la ràtio de solvència CET1 del 12% en forma de dividend extraordinari i/o recompra d'accions. Aquesta distribució extraordinària de capital estarà condicionada al retorn de la situació macroeconòmica en què opera el banc a un entorn de normalitat i no s'efectuarà abans de 2021.

Desconvocada la Junta General Ordinària

El Consell d'Administració del banc ha acordat desconvocar la Junta General Ordinària d'Accionistes l’anunci de la qual es va publicar el passat 20 de febrer de 2020 i la celebració de la qual estava prevista els dies 2 i 3 d'abril de 2020 en primera i segona convocatòria, respectivament.

Tan aviat com el Consell d'Administració acordi una nova convocatòria de la Junta General Ordinària d'Accionistes, s'informarà al mercat.

D'altra banda, s'informa que el Conseller Delegat ha anunciat la seva renúncia a la remuneració variable corresponent a l'any 2020. Tant en el que correspon al bonus anual com a la part corresponent a l'any 2020 del Pla d'Incentius Anuals a Llarg Termini.

Mesures de suport per reactivar l'economia

Des que va començar la crisi del COVID-19, CaixaBank ha activat un ampli paquet de mesures amb l'objectiu d'atenuar els efectes econòmics del coronavirus i donar suport a les necessitats d'empreses i particulars.

El president i el conseller delegat de CaixaBank, Jordi Gual i Gonzalo Gortázar, respectivament, han transmès un triple missatge d'agraïment, responsabilitat i confiança: “La nostra missió és contribuir a què aquesta crisi sanitària no es converteixi en una crisi econòmica profunda. Amb la incalculable col·laboració de tots els empleats de l'entitat, des de CaixaBank donem suport a i donarem suport als nostres clients i a la nostra economia perquè surti d'aquest sot de la manera més ràpida possible”.

“A CaixaBank adoptem totes les mesures necessàries per seguir estant al costat dels nostres clients, accionistes, empleats i de la societat en general, davant la pandèmia del coronavirus. Com banca socialment responsable, el nostre compromís ens porta a cercar les millors solucions possibles per poder reactivar junts l'economia”, han subratllat Jordi Gual i Gonzalo Gortázar.

Entre les principals mesures dutes a terme fins al moment, CaixaBank ha posat a disposició de les pimes i autònomes línies de préstecs preconcedits de fins a 25.000 milions d'euros i ha subscrit les diferents Línies ICO per donar suport als autònoms, a les pimes i a la resta d'empreses afectades per la conjuntura actual.

A més, els clients pensionistes de CaixaBank han vist com s'avançava al dia 20 el dia de l'abonament de la pensió i com es posava en marxa un pla d'atenció de manera prioritària a la gent gran.

Amb relació als habitatges dels seus clients, i a més d'adherir-se a la moratòria hipotecària plantejada pel Govern, CaixaBank condonarà a partir d'abril les rendes als llogaters d'habitatges propietat de la seva filial immobiliària BuildingCenter, si compleixen unes condicions.

Aquesta mesura estarà en vigor fins al mes que es decreti la finalització del període d'alarma si el mateix hagués d'estendre's.

Sobre l'operativa diària, CaixaBank manté oberta al públic la xarxa d'oficines per assegurar el servei de banca detallista, amb més de 16.000 empleats treballant en remot, l'aplicació d'un estricte protocol de mesures de seguretat i el reforç dels serveis digitals i l'operativa dels més de 9.000 caixers de l'entitat.

 

 

 

NOTÍCIES RELACIONADES