Nota de premsa

CaixaBank llança ‘MyBox Jubilació’, la solució completa d'estalvi per a la jubilació

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
CaixaBank llança ‘MyBox Jubilació’, un servei únic on el client estableix un capital objectiu per a la jubilació i un pla d'estalvi mensual per assolir-ho.

• És una solució completa d'estalvi on el client estableix un capital objectiu per a la jubilació i un pla d'estalvi mensual per assolir-ho, i que s'adapta segons les seves circumstàncies en cada moment.

• Aquest servei únic ofereix la possibilitat d'estalviar sense límit d'aportacions, rescatar part dels diners quan el client ho necessiti, obtenir un estalvi fiscal i tot això amb protecció familiar.

• El client podrà contractar-ho en la seva oficina o a través de CaixaBankNow i fer un seguiment del seu pla d'estalvi de forma omnicanal.

• ‘MyBox Jubilació’ premia la constància de l'estalvi en abonar al client una bonificació per la seva fidelitat.

 

CaixaBank llança ‘MyBox Jubilació’, un servei únic on el client estableix un capital objectiu per a la jubilació i un pla d'estalvi mensual per assolir-ho. Es tracta d'una solució que combina la liquiditat i els avantatges fiscals amb la protecció familiar.

Per fer-ho, ‘MyBox Jubilació’ uneix les següents característiques:

  • Quotificació de l'estalvi: un pla d'estalvi mensual per aconseguir l'objectiu de jubilació.
  • És un servei universal: està disponible per a clients d’entre 18 i 60 anys, encara que està dirigit, principalment, a un públic d'entre 35 i 55 anys. ‘MyBox Jubilació’ ajuda a fixar un objectiu per a la jubilació segons la capacitat d'estalvi, les necessitats de liquiditat i la fiscalitat.
  • Servei unificat: el client fa un únic procés de simulació en què es contracten tres productes (un pla de pensions/EPSV, un unit linked i una assegurança de vida), amb un sol contracte i amb el cobrament d'una única prima.
  • Combina la liquiditat i l'avantatge fiscal: el client pot triar quina part destina al unit linked i quina part destina al pla de pensions o EPSV.
  • Protecció (assegurança de vida): el client compta amb la tranquil·litat de tenir protegit, des del primer moment, el capital objectiu en cas d'invalidesa absoluta permanent o defunció.
  • Simplicitat i diversificació: el client disposa d'un pla a la seva mida i diversifica l'estalvi en diferents productes d'inversió dinàmica aportant solidesa al seu objectiu.

“Aquest innovador servei neix de la nostra voluntat de conscienciar sobre la importància de l'estalvi a llarg termini i d'estar al costat dels nostres clients oferint-los la protecció financera que necessiten per al futur. Per això, hem dissenyat un servei que simplifica la posada en marxa d'un pla de jubilació i que combina les bases de qualsevol estratègia d'estalvi a llarg termini: rendibilitat, liquiditat, diversificació i fiscalitat”, explica Javier Valle, director d'Assegurances de CaixaBank.

‘MyBox Jubilació’ és una nova solució que va més enllà de la contractació ja que el client podrà fer un seguiment del seu pla d'estalvi de forma omnicanal, obtenir premis per la seva fidelitat i amb la revisió anual podrà adaptar-ho a les necessitats i circumstàncies personals.

“Amb aquesta iniciativa posem a disposició dels nostres clients la solució més completa del mercat per a la jubilació, ja que és un servei únic i revolucionari en què ajudem al client no només a establir un capital objectiu per a la jubilació en funció de la seva edat i ingressos, sinó també un pla d'estalvi mensual per assolir l'objectiu proposat. A més, aquest servei ofereix liquiditat, avantatges fiscals i protecció”, afirma Víctor Allende, director de Pensar en el Futur i Banca Privada de CaixaBank.

Per aconseguir maximitzar la rendibilitat, ‘MyBox Jubilació’ inverteix en els plans de pensions o EPSV i unit linked de la ‘Gamma Destí’, l’estratègia d'inversió dels quals es desenvolupa en funció de l'edat del client, adaptant el risc a l'horitzó temporal que queda fins a la jubilació. Per això, el client no ha de seleccionar l'estratègia d'inversió, sinó que la mateixa la duu a terme l'entitat asseguradora, VidaCaixa, optimitzant la composició de la cartera amb una distribució dinàmica dels actius.

 

NOTÍCIES RELACIONADES