Nota de premsa

CaixaBank col·loca 1.000 milions d'euros en deute sènior no preferent, amb una demanda superior als 2.200 milions d'euros

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Torres de CaixaBank

• Es tracta de la primera emissió de l'any de CaixaBank i la tercera emissió de CaixaBank en el format de deute sènior no preferent creat el juny de 2017 mitjançant el Reial Decret llei 11/2017.

• La gran demanda rebuda ha permès rebaixar el tipus d'interès en 20 punts bàsics (pbs), fins al midswap + 225 pbs.

• L'entitat segueix avançant en el compliment del futur requeriment de MREL.

CaixaBank ha tancat la seva primera col·locació de bons de 2019, una emissió de deute sènior no preferent, per import de 1.000 milions d'euros. Malgrat les difícils condicions de mercat, la confiança en la solvència de CaixaBank ha permès a l'emissor assolir una demanda final superior als 2.200 milions i rebaixar el tipus d'interès en 20 punts bàsics (pbs), fins al midswap + 225 pbs, des dels 245 pbs oferts en l'anunci. D'aquesta manera, el cupó s'ha situat en el 2,375%. El venciment de l'emissió és de 5 anys.

A més de l'elevada demanda, destaca la capil·laritat de llibre amb més de 135 inversors institucionals adjudicats i la forta participació d'inversors estrangers, que van representar al voltant del 86% de la demanda, amb el 96% de l'emissió col·locada entre fons d'inversió i companyies d'assegurances.

Aquesta nova emissió reforça la posició de l'entitat de cara als futurs requeriments de MREL i reflecteix la intenció del banc de seguir construint proactivament un matalàs de deute subordinat “bail-inable” que augmenti la protecció de creditors sènior i dipositants amb què obtenir també el reconeixement per part de les agències de rating.

A més, aquesta emissió incrementa els actius líquids d'alta qualitat del grup CaixaBank que, a 30 de setembre, assolien els 56.000 milions d'euros, amb un Liquidity Coverage Ràtio (LCR) del 193%, molt per damunt del mínim requerit el 100% per a 2018.

El deute sènior no preferent té una ordre de prelació inferior, en cas de resolució o concurs, a la resta de crèdits ordinaris, però superior al deute subordinat i ha estat dissenyada pels reguladors per incrementar la solvència dels bancs i garantir l'existència de majors passius que absorbeixin pèrdues en cas de resolució de l'entitat.

Des de 2017, CaixaBank ha emès 8.650 milions d'euros en format deute Sènior No Preferent, deute subordinat Tier 2 i deute AT1 eventualment convertibles en accions (Cocos), amb què reforçar significativament la seva posició de solvència.

Primera emissió de l'any

L'entitat presidida per Jordi Gual i el conseller delegat de la qual és Gonzalo Gortázar completa així la seva primera emissió de deute institucional el 2019 i es converteix en la primera entitat financera a Espanya a fer una emissió de deute no garantizada.

Els bancs col·locadors d'aquesta emissió han estat CaixaBank CIB, Citi, HSBC, Société Générale, i UBS.

 

 

NOTÍCIES RELACIONADES