Nota de premsa

CaixaBank, l’Associació Acord i Borges signen un acord per finançar les inversions dels productors de pistatxo del canal Segarra-Garrigues i altres regadius

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Arxius adjunts

• A través de la línia de negoci agrari AgroBank, l’entitat financera posa a disposició dels productors un préstec adaptat a la realitat de les explotacions, que requereixen d’un període de 4 anys abans de la primera collita.

• S’hi podran acollir tots els titulars de finques adherides al projecte Pistatxo al Segarra-Garrigues i altres regadius, que lidera Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. en el marc del programa de cooperació per la dinamització dels regadius de la zona.

CaixaBank, l’Associació ACORD i l’empresa Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A., han signat avui un conveni per al finançament de les inversions que hagin de dur a terme les explotacions agràries vinculades al projecte Pistatxo al Segarra&Garrigues que lidera l’empresa Borges. Aquest és un dels cinc projectes del programa Motors pel Segarra-Garrigues que impulsa i coordina l’Associació ACORD amb l’objectiu d’aportar valor afegit i l’increment del PIB del territori, millorar la rendibilitat de les explotacions i de la indústria agroalimentària, incrementar la renda agrària, potenciar l’autoabastiment en productes de proximitat i afavorir la implantació en el territori de l’activitat industrial per la realització dels processos que es puguin derivar de la transformació i gestió dels productes agraris obtinguts.

Mitjançant la seva línia de negoci agrari AgroBank, CaixaBank ofereix als productors un préstec de finançament d’inversions en plantacions de cultius llenyosos que s’adapta perfectament a la realitat temporal d’unes explotacions que requereixen d’un període de 4 anys abans de la primera collita i que necessiten terminis amplis per poder afrontar les inversions.

Es podran beneficiar de l’acord de finançament tots els titulars de finques adherits al projecte pistatxo al S&G liderat per Borges i que requereixin inversions a les seves finques per dur-lo a terme i en especial els membres del grup de treball de l’àrea de fruits secs de l’Associació ACORD.

L’acord, l’han formalitzat avui el director territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Masana; el president d’ACORD (Associació Cooperació Rural pel Desenvolupament) , Antoni Pujol, el president de BAIN (Borges Agricultural&Industrial Nuts) Josep Pont i el director financer de BAIN (Borges Agricultural&Industrial Nuts) Juli Tecles. Durant la signatura, Masana ha destacat el suport de CaixaBank al sector agrari a través de la seva línia de negoci AgroBank. Antoni Pujol, per la seva banda, ha assegurat que serà una gran avantatge pels membres d’ACORD i per tots els pagesos en general, disposar d’un crèdit adaptat a les característiques de producció del pistatxer, doncs aquesta era una mancança ja detectada des de l’inici del projecte fa tres anys. Per part de Borges, ha manifestat que amb la firma d’aquest conveni amb Agro Bank s’aporta una solució de finançament específica per les noves explotacions que s’adhereixen al projecte Pistatxo al Segarra- Garrigues, lo que ha de permetre facilitar l’adhesió de nous productors en aquest projecte engrescador que ha de contribuir a la millora de la renda agrària i de la economia global de les comarques que reben l’aigua del Segarra – Garrigues i d’altres sistemes de regadiu.

AgroBank, la línia de negoci agrari de CaixaBank

Amb AgroBank, la línia de negoci de CaixaBank dirigida al sector agrari, l'entitat financera ha consolidat el seu lideratge en aquest segment superant els 340.000 clients a tota Espanya. En els dos anys i mig transcorreguts des del llançament d’AgroBank, el volum de negoci gestionat ha registrat un increment de l'11,4%, fins als 17.000 milions d'euros.

De fet, CaixaBank s'ha convertit en l'entitat financera de referència per al sector agrari. El nombre de negocis agraris clients de l'entitat ha superat els 100.000 (+5%) i gairebé un de cada quatre autònoms del sector és client d’AgroBank- 24,8% de quota-. A Lleida, aquesta xifra ascendeix a 14.600 clients.

AgroBank compta amb 879 oficines especialitzades i 3.000 gestors formats en el negoci agrari. Aquestes oficines estan situades en els nuclis de població on la seva activitat es sustenta, en bona mesura, sobre el primer sector. A Lleida, hi ha 61 oficines AgroBank.

Les oficines AgroBank ofereixen als clients un alt coneixement del sector i, sobretot, dels subsectors productius de cada territori. Per tant, agricultors, ramaders i cooperativistes reben un servei financer realment útil. A més, els assessors d’AgroBank posen la tecnologia al servei dels seus clients, i expliquen equips portàtils amb els quals realitzar la seva tasca d'assessoria financera i contractació de productes des de les pròpies explotacions agràries.

Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. (BAIN)

Es compromet a donar suport tècnic des del disseny de la plantació a la gestió de la plantació i en garanteix la comercialització de les produccions obtingudes de a tots els agricultors adherits al programa projecte Pistatxo al Segarra Garrigues www.projectepistatxo.cat

BAIN és l’empresa integrada a Borges International Group, que té els seus orígens a Tàrrega, Lleida, on va iniciar les seves activitats l’any 1896, la qual agrupa les activitats relacionades amb la producció, industrialització i comercialització al canal B2B, BAIN, és l’empresa líder a nivell europeu i un referent mundial en la comercialització de fruits secs, que l’exercici tancat a 31 de maig de 2017 va comercialitzar més de 35.000.000 de quilos de fruits secs ens 63 països del món, va obtenir una facturació de 197,2 milions de euros i un benefici net de 3,5 milions d’euros. Actualment gestiona més de 2.400 hectàrees de sol agrícola situades a Espanya, Portugal y Califòrnia, on produeix nous, pistatxos i ametlles.

Associació Cooperació Rural pel Desenvolupament (ACORD)

L’objectiu genèric de l’associació ACORD és el d’ajudar a aconseguir millores en el desenvolupament i en la rendibilitat tant de les empreses agràries i industries agroalimentàries com en altres àmbits del conjunt de l’entorn rural. Això fer-ho preferentment per la via d’impulsar acords de cooperació i col·laboracions, sobretot aquells que aprofitin la millora de les infraestructures públiques, de les innovacions tecnològiques que es vagin produint i de l’aplicació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
ACORD fa tres anys que esta creada i figura en el registre de grups d’interès, en l’actualitat la composen mes de 50 socis i adherits ubicats preferentment a les comarques de la Noguera, l’Urgell , la Segarra , les Garrigues i el Pla d’Urgell. Es la promotora del projecte “Motors pel S&G” que abarca 5 sectors productius entre ells el pistatxer.També participa en projectes horitzontals com son el Turisme i la Gastronomia , la Dona Rural, col.laborant amb ICD (Institut Català de la Dona) i el projecte Dona Rural del DARP, organitzant-se per sectors i per projectes.

 

NOTÍCIES RELACIONADES