Nota de premsa

CaixaBank impulsa la innovació amb tècniques de 'visual thinking'

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Arxius adjunts
CaixaBank impulsa la innovació amb tècniques de 'visual thinking'.

• A través de la seva filial CaixaBank Tech, l'entitat està implantant noves metodologies de treball per simplificar conceptes complexos i prendre decisions de forma més àgil.

• L'entitat utilitza eines de pensament visual en processos d'ideació de producte, divulgació de projectes estratègics, atracció de talent o comunicació, entre d'altres.

 

CaixaBank, a través de la seva filial tecnològica CaixaBank Tech, està implantant noves metodologies de treball per agilitar la presa de decisions. Una d'elles és l'anomenada visual thinking, una tècnica que permet representar idees a través de dibuixos, gràfics, diagrames i textos curts, amb l'objectiu final de prendre millors decisions i de forma més àgil.

Les eines de visual thinking utilitzen elements visuals per explicar conceptes complexos. Es desenvolupen sota el suport de la neurociència, que defensa que el cervell treballa millor amb imatges que amb paraules, les reté durant més temps i les interpreta de forma més precisa i homogènia. Segons els experts, el cervell processa millor les imatges i recorda el 65% del que es veu dibuixat davant un 10% del que es llegeix.

Batejada per Rudolf Arnheim en la seva obra fundacional "Visual Thinking", de 1969, aquesta metodologia parteix de la base que "la visió és el mitjà primordial del pensament" i la percepció visual és imprescindible per a la formació de conceptes mentals. D'aquesta manera, els elements visuals simplifiquen conceptes complexos, ajuden el cervell a enllaçar nocions i a sintetitzar, estimulen el pensament, activen la creativitat i potencien la memòria.

CaixaBank Tech va arrencar amb l'ús de la metodologia visual thinking el 2022, a través del seu equip de Transformació, dedicat a fomentar la innovació en la companyia i potenciar el pensament creatiu dels seus equips. Per ara, ha implantat aquesta tècnica en processos d'ideació de producte, divulgació de projectes estratègics, atracció de talent i comunicació.

Les diferents tècniques de visual thinking estan resultant especialment útils en l'anàlisi i presa de decisions, per la seva capacitat de sintetitzar conceptes clau, compartir coneixement amb els equips, focalitzar, conceptualitzar i organitzar el pensament. A més, la tècnica del pensament visual s'ha revelat de gran ajuda per potenciar la innovació i la creativitat.

Diversitat de tècniques

La metodologia visual thinking inclou diferents tècniques que, tot i compartir una base comuna, es desenvolupen de manera diferent.

Destaquen l'Sketchnoting (o presa d'apunts visual), pel qual es plasma un projecte creant metàfores visuals. Si es tracta de bolcar in situ la informació d'una ponència s’anomena graphic recording. El resultat és una foto formada per dibuixos, etiquetes i formes que converteixen la informació en una imatge senzilla i fàcil d'entendre.

D'altra banda, els Mapes visuals són formes d'organitzar la informació i, sobretot, són mètodes eficaços per extreure i memoritzar informació i per a processos de presa de decisions. N'hi ha de molts tipus: mapes mentals, conceptuals, de bombolles... o l'anomenada tècnica Ishikawa: una eina que ajuda a identificar les causes d'un problema i s'utilitza per resoldre assumptes complexos.

CaixaBank Tech

CaixaBank Tech és la filial tecnològica de CaixaBank, que agrupa els equips especialitzats en tecnologia i sistemes del grup financer amb l'objectiu d'impulsar i accelerar els projectes de transformació tecnològica.

Amb més d'11 milions d'usuaris de la seva banca digital, CaixaBank compta amb la base més gran de clients digitals del sector financer a Espanya, i impulsa l'aplicació de les tecnologies més innovadores, amb projectes basats en blockchain, computació quàntica, intel·ligència artificial, big data o cloud computing, en la millora dels serveis bancaris.

Gràcies a la seva estratègia de transformació digital, CaixaBank s'ha situat entre els bancs més ben valorats del món per la qualitat dels seus productes i serveis digitals i ha rebut múltiples reconeixements internacionals com el d''Entitat Financera més Innovadora a Europa Occidental 2022' per Global Finance, i el 'Banc més Innovador del Món 2021' en els premis EFMA & Accenture. Pel que fa a banca digital, va ser seleccionat 'Millor banc digital en banca de particulars a Espanya 2021', i va rebre els reconeixements al 'Millor disseny web en banca de particulars a Europa Occidental 2021' i 'Millor aplicació mòbil en banca de particulars a Europa Occidental 2021', també per Global Finance.