Nota de premsa

La contribució de CaixaBank a l'economia espanyola el 2018 aconsegueix els 9.122 milions d'euros, el 0,76% del PIB

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, al costat del president de l'entitat, Jordi Gual.

• L'entitat avalua el seu compromís amb les finances sostenibles amb la publicació de l'estudi d'Impacte Socioeconòmic i Contribució als ODS, que mesura la seva aportació al benestar social, econòmic i ambiental i la seva contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.

• "A través de la transparència i la rendició de comptes, avancem en la transformació social cap a un model més eficient i respectuós amb les persones i el planeta", sosté el president de CaixaBank, Jordi Gual.

• Durant l'any passat, CaixaBank va signar 1.448 milions de dòlars en préstecs verds i va dedicar 645 milions d'euros a finançar projectes d'energies renovables.

• "CaixaBank és l'única entitat a Espanya amb una aposta ferma per combatre la pobresa i l'exclusió dels col·lectius més vulnerables a partir del finançament amb microcrèdits", va recordar el conseller delegat, Gonzalo Gortázar.

La transició cap a una economia més sostenible i respectuosa amb les persones i el planeta és un dels objectius més urgents i ambiciosos a escala global. Organismes com a Nacions Unides o la Comissió Europea, amb la participació de Governs i empreses, han definit reptes com els Objectius de Desenvolupament Sostenible o l'Acord de París sobre el canvi climàtic. Aquest últim inclou la reducció del 40% de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle a la Unió Europea, per al que fan falta 180.000 milions d'euros d'inversions addicionals cada any. El paper de les entitats financeres en aquest àmbit és crucial.

Per contribuir al creixement sostenible i inclusiu, CaixaBank ha adoptat un fort compromís amb una forma socialment responsable de fer finances, en la qual l'anàlisi i la rendició de comptes dels seus principals reptes ambientals i socials ocupen un lloc destacat. En aquest àmbit, l'entitat acaba de publicar el seu estudi d'Impacte Socioeconòmic i Contribució als ODS, en el qual observa la seva aportació a la societat en el terreny de la sostenibilitat. Segons reflecteix aquest estudi, l'aportació de l'entitat a l'economia espanyola va ascendir el 2018 a 9.122 milions d'euros, un 0,76% del Producte Interior Brut (PIB) del país.

"La nostra activitat en termes de reducció de la pobresa, inclusió financera, lluita contra el canvi climàtic o contribució a pal·liar problemes socials és clau perquè les nostres decisions provoquin un efecte positiu en les persones i en la societat. És important també mesurar-ho i quantificar-ho", sosté el president de CaixaBank, Jordi Gual. A més, "estem alineats amb els organismes internacionals i hem gestionat aliances per a la sostenibilitat, per la qual cosa, de forma pionera, aquest any analitzem de forma exhaustiva la nostra contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides".

Reducció de la pobresa i inclusió financera

En virtut de l'anàlisi que es realitza a la publicació Impacte Socioeconòmic i Contribució als ODS, el negoci de CaixaBank va aportar a l'economia espanyola 9.122 milions d'euros l'any passat (0,76% del PIB). Aquesta dada permet calcular l'efecte que l'activitat de l'entitat té sobre la resta de l'economia. A aquesta xifra se sumen els 743 milions d'euros de contribució al PIB de Portugal (un 0,37% del total).

D'altra banda, CaixaBank va contribuir amb 2.431 milions d'euros entre tributs pagats, recaptats i altres aportacions, i va destinar 325 milions al Fons de Garantia de Dipòsits i Fons únic de Resolució el 2018.

El conseller delegat de l'entitat, Gonzalo Gortázar, va recordar que "CaixaBank és l'única entitat a Espanya amb una aposta ferma per combatre la pobresa i l'exclusió dels col·lectius més vulnerables a partir del finançament amb microcrèdits. MicroBank és la principal institució de microfinanzas d'Europa, està participada íntegrament per CaixaBank i té una estratègia única enfocada a l'aportació a la societat", va sostenir Gortázar. MicroBank va concedir l'any passat més de 116.000 microcrèdits per un import de 772,8 milions d'euros, impulsant la creació de 9.561 nous negocis i més de 25.000 llocs de treball.

L'entitat manté un compromís únic amb la inclusió financera, apostant per mantenir el servei financer en petites localitats. D'aquesta forma, està present en el 100% de les poblacions de més de 10.000 habitants, en el 94% de les de més de 5.000 i és l'única entitat a 203 poblacions espanyoles.

Sostenibilitat ambiental

L'estudi revela el lideratge de l'entitat financera en la lluita contra el canvi climàtic. És el primer banc espanyol cotitzat 100% carbó neutral, ha reduït un 69% la seva petjada de carboni des de 2009 i ha compensat més de 34.000 tones de CO2 emeses a l'atmosfera. A més, el 99,4% de l'energia que consumeix és d'origen renovable i la seva cartera de projectes d'energia està composta per renovables en un 81%.

Durant l'any passat, CaixaBank va signar 1.448 milions de dòlars en préstecs verds certificats sota els Green Bond Principles i va dedicar 645 milions d'euros a finançar projectes d'energies renovables. A més, CaixaBank és signant dels Principios de Ecuador, elaborats per a minimitzar els riscs potencials per l'entorn o la comunitat en el finançament de projectes d'inversió. CaixaBank compta a més amb procediments interns per a operacions de finançament de projectes a partir de 5 milions d'euros.

L'entitat finança iniciatives d'Acció Climàtica al costat del banc Europeu d'Inversions, manté oberta una línia d'ecofinançament per a projectes d'eficiència energètica i disposa del MicroBank Fondo Ecológico, que permet invertir en fons ecològicament responsables.

Un aliat per als ODS

Segons Nacions Unides, el desafiament més gros del món actual és l'erradicació de la pobresa i només pot aconseguir-se a través del desenvolupament sostenible. En aquest sentit, s'han definit programes de desenvolupament a escala mundial per als pròxims 15 anys, denominats 'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible', amb 17 objectius i 169 metes de caràcter integrat i indivisible que abasten les esferes econòmica, social i ambiental. Es tracta dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides i CaixaBank s'ha compromès amb aquest repte global.  

A l'estudi d'Impacte Socioeconòmic i contribució als ODS destaquen especialment la contribució a tres ODS: 1- Fi de la pobresa; 8- Treball decent i creixement econòmic, i 10- Reducció de les desigualtats. Aspectes com la contribució a l'economia espanyola, el finançament de famílies i empreses, especialment aquelles en situació més vulnerable, la inclusió financera i el suport als programes de l'Obra Social "la Caixa" contribueixen decididament amb aquests objectius.

A més, l'entitat ha posat el focus en l'ODS 13- Acció pel Clima, per a sumar-se a una activitat econòmica més sostenible i respectuosa amb el medi ambient. També, de forma més transversal, aposta pels objectius 9-Indústria, innovació i infraestructura (a través del finançament a empreses o l'activitat de MicroBank), 12-Producció i consum responsables (adhesió de CaixaBank AM i VidaCaixa als Principis d'Inversió Responsable de l'ONU), 4-Educació de qualitat (Pla de Cultura Financera), 5-Igualtat de gènere (programa Wengage i adhesió als Women Empowerment Principles de Nacions Unides), 3-Salut i benestar (col·laboració amb GAVI Alliance a través de la Fundació Bancària "la Caixa") o 17-Aliances per aconseguir els objectius (adhesió a l'aliança mundial UNEPFI i als Principis de Banca Responsable, Membres del Grup Espanyol de Creixement Verd, aliança estratègica amb Fundació Bancària "la Caixa") o 16-Pau, justícia i institucions sòlides.

L'estudi d'Impacte Socioeconòmic i Contribució als ODS 2018 pot consultar-se en el següent enllaç:

http://www.caixabank.com/impactosocioeconomico2018