Nota de premsa

“El filantrop és un líder emprenedor d'un projecte de transformació social”, segons l'informe de CaixaBank i IE University sobre el perfil dels filantrops espanyols

CaixaBank Banca Privada difon i impulsa la filantropia entre els seus clients a través del seu Projecte Valor Social

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Oficina de CaixaBank Banca Privada

Les conclusions revelen que, per bé que tots els filantrops entrevistats comparteixen una visió de la filantropia com “un acte de generositat”, difereixen a l'hora de definir la seva causa i les eines per posar-la en pràctica, per la qual cosa es distingeixen tres perfils de filantrops a Espanya.

L'informe identifica bones pràctiques, com ara dotar de més professionalització els seus projectes, cosa que implica aplicar experiències positives de govern corporatiu, graus més elevats de transparència, planificar la successió per assegurar la sostenibilitat el projecte i intentar atreure personal qualificat.

L'estudi també recull una primera aproximació a l'activitat dels filantrops espanyols durant la fase més aguda de la pandèmia provocada per la COVID-19.

CaixaBank Banca Privada, a través del seu Projecte de Valor Social, i IE University, des del IE Center for Families in Business, han publicat l'estudi “Perfils de filantropia personal a Espanya”, que analitza amb deteniment la filantropia personal al país i del qual es desprèn que el filantrop és un líder emprenedor d'un projecte de transformació social.  

 

L'estudi, pioner a Espanya, pretén acostar la figura del gran donant a la societat en general i posar de manifest el valor de la seva contribució. A més, la investigació aporta dues recomanacions principals: la professionalització d'aquesta tasca i les aliances per trobar sinergies entre els filantrops. Per fer-ho, els filantrops ja disposen d'entitats que han afegit al seu model de negoci una assessoria completa en aquests aspectes. CaixaBank Banca Privada, amb el seu Projecte de Valor Social, col·labora amb importants actors del sector en l'avenç de les recomanacions que recull l'estudi.

La investigació és fruit de més de cinquanta hores d'entrevistes amb els filantrops més destacats del país, així com amb gestors de fundacions i experts en el sector. L'estudi s'ha centrat en el perfil dels filantrops individuals i comprèn tant la filantropia que s'organitza al voltant d'una fundació, impulsada pels grans filantrops, com les petites o mitjanes contribucions a altres projectes, la suma de les quals també genera processos de transformació i millores en els seus àmbits d'actuació.

 

 

La combinació de l'anàlisi qualitativa de tota la informació recollida permet identificar tres perfils de filantrops a Espanya:

 

  • L'emocional: mogut pel què i que estableix un vincle emocional amb el projecte.

 

  • El generacional: mogut per la preservació del llegat i la cerca de la coherència entre el projecte filantròpic i l'empresarial.

 

  • L'estratègic: mogut pel com i enfocat a l'eficiència del projecte

 

Encara que aquests tres perfils comparteixen reptes comuns, cadascun d'ells s'enfronta a reptes particulars a l'hora d'implementar el seu projecte filantròpic.

 

Diferents perfils i falta de connexió amb la societat

L'estudi revela que, per bé que tots els filantrops entrevistats comparteixen una visió de la filantropia com “un acte de generositat”, difereixen a l'hora de definir la seva causa i les eines per posar-la en pràctica, cosa que indica la diversitat de perfils de filantropia a Espanya. Aquesta diversitat explica la complexitat de la pràctica de la filantropia, ja que no existeixen “receptes úniques”, tal com assenyalen les responsables de l'informe, sinó que aquestes s'adapten a cada perfil de filantrop.

Per a Jordi Casajoana, director de Col·lectius de Valor i Filantropia a CaixaBank Banca Privada, “gestionar aquesta complexitat exigeix l'existència d'un ecosistema filantròpic fort, que fomenti el fet que persones que tenen una vocació altruista puguin dur a terme la seva tasca amb les màximes garanties per generar l'impacte social més gran possible”. Tanmateix, l'anàlisi de les entrevistes fetes en el treball de camp suggereix que a Espanya encara falta molt per tenir aquest ecosistema que afavoreixi la filantropia. “Falten al nostre país punts de trobada entre filantrops i instruments que fomentin la participació de la societat en activitats relacionades amb la filantropia”, conclou Casajoana.

 

 

 

Recomanacions i bones pràctiques per a la filantropia

L'estudi de CaixaBank i IE University ofereix una sèrie de recomanacions i bones pràctiques perquè l'activitat filantròpica avanci amb fermesa al nostre país. Entre aquestes, dotar de més professionalització els projectes, cosa que implica aplicar bones pràctiques de govern corporatiu, aconseguir graus més elevats de transparència, planificar la successió per assegurar la sostenibilitat del projecte i intentar atreure personal qualificat. També cal un ús més important de les noves tecnologies i dissenyar sistemes d'avaluació que permetin mesurar i gestionar l'impacte de forma contínua i àgil. “El filantrop és un líder emprenedor d'un projecte de transformació social”, afirmen les investigadores que han participat en la creació de l'estudi, les doctores Cristina Cruz, directora acadèmica de l'IE Center for Families in Business, i Rachida Justo, directora del Departament d'Emprenedoria d'IE University. Les autores de l'informe recomanen que “el coneixement empresarial” que molts filantrops tenen s'ha de traspassar a la seva visió filantròpica, “sobretot en matèries com la gestió i el mesurament d'impacte dels projectes”. Les doctores Cruz i Justo també advoquen per “una construcció d'aliances entre els filantrops i l'ecosistema d'impacte social”. 

Els filantrops espanyols davant la COVID-19

Les dades actuals semblen indicar que, igual que els seus veïns europeus, els filantrops a Espanya han mostrat una gran capacitat de mobilització per respondre a les necessitats més immediates provocades pel virus, canviant de prioritat en els tipus de projectes programats i augmentant de manera significativa la quantia dels fons inicialment assignats. En definitiva, la filantropia a Espanya ha actuat de forma reactiva, àgil i molt compromesa.

Quan la virulència i l'amplitud de la pandèmia vagi disminuint progressivament, es planteja el repte de saber si estem davant canvis profunds en el sector o si, al contrari, es tracta de reaccions efímeres que no sobreviuran a la inèrcia d'hàbits passats, sobretot tenint en compte el possible efecte negatiu de la crisi econòmica sobre la disponibilitat de fons per part dels filantrops mateixos. Per aquesta raó, tal com recull l'informe, és encara més important que mai la necessitat de construir aliances i abordar els problemes socials des d'un enfocament col·laboratiu, una cosa que encara es planteja com una assignatura pendent al nostre país si el comparem amb algunes de les respostes coordinades que han florit en altres parts del món.

 

CaixaBank Banca Privada i el projecte de valor social

Aquest primer estudi sobre la filantropia a Espanya neix amb vocació de continuïtat. CaixaBank Banca Privada està fent un important esforç per difondre i potenciar la filantropia entre els seus clients a través del seu Projecte Valor Social. El Projecte de Valor Social ofereix un servei d'assessorament en filantropia i inversió sostenible, i amb aquest estudi obre una línia que pretén donar visibilitat a l'activitat filantròpica a Espanya contribuint a la formació d'aquest ecosistema fort que demanen els participants en l'estudi. En el futur veuran la llum documents similars, fruit de la col·laboració de CaixaBank amb institucions educatives de prestigi, com IE University.

 

 

IE Center for Families in Business

L'IE Center for Families in Business és una iniciativa estratègica de la Fundació IE i IE University que té com a missió ajudar les famílies empresàries a entendre l'entorn, a pensar i a actuar. Per això, el Centre es basa en l'experiència investigadora de més d'una dècada en el camp de les famílies empresàries, en un equip gestor amb gran experiència a acompanyar famílies i en una formació especialitzada en unes aules per les quals han passat els líders de grans famílies empresàries.

La filantropia és un aspecte central per a moltes grans famílies empresàries, una forma de fer tangibles els seus valors i el sentit de pertinença dels membres de la família.  Per això és un tema clau d'estudi de l'IE Center for Families in Business.