Nota de premsa

CaixaBank reuneix a més de 85 empresaris a Bilbao per debatre sobre l'economia global, el turisme i el sector immobiliari

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Trobada Coffee&Break de CaixaBank Empreses a Bilbao.

• L'economista de l'Àrea de Planificació Estratègica i Estudis de l'entitat, Clàudia Canals, ha ofert una previsió de creixement global en cotes raonables però amb riscos en l'horitzó.

• Per part seva, Judit Montoriol, també de l'Àrea de Planificació Estratègica i Estudis de CaixaBank, ha assenyalat que estem davant un sector turístic sostenible i de major qualitat, mentre que el sector immobiliari tindrà una expansió sostenible i duradora.

• La conferència s'ha produït en el marc d'una nova edició de la trobada Coffee&Break organitzada per CaixaBank Empreses, el servei especialitzat per a empreses de CaixaBank.

CaixaBank, a través del seu servei especialitzat per a empreses, CaixaBank Empreses, ha reunit a més de 85 empresaris a l'Hotel Carlton de Bilbao on han posat sobre la taula diferents temes. Per a això han comptat amb la presència de dos economistes de l'Àrea de Planificació Estratègica i Estudis de CaixaBank, Clàudia Canals i Judit Montoriol, a més de Juan Pedro Badiola, Director Territorial de CaixaBank al País Basc i Cantàbria, i Dorleta Ugarte, Directora d'Empreses de CaixaBank al País Basc i Cantàbria. En el cas de Canals, la intervenció ha girat entorn de les perspectives de l'economia global. “Malgrat trobar-nos en un moment de sensacions no gaire bones, les taxes de creixement mundial el 2019 i 2020 seran considerables. En concret se situaran una mica per sobre del 3,0%, en línia a la mitjana històrica, però existeixen no obstant això nombrosos factors de risc que podrien fer sotsobrar el nostre escenari relativament positius”, explica l'economista. I és que a dia d’avui cal tenir en compte riscos de caràcter geopolític relacionats amb tensions comercials entre els Estats Units i la Xina o el propi procés del Brexit.

En el que a l'àmbit estatal es refereix, les perspectives són favorables. “El creixement de l'economia espanyola, encara que menor que el 2018, continuarà sent dinàmic a més de clarament més sostenible en el temps. Així i tot, els reptes de l'economia espanyola no són pocs. I és que més enllà dels purament macroeconòmics i financers, l'encara elevada taxa d'atur suposa un repte de caràcter social que no podem ignorar”, explica Clàudia Canals.

Després de la intervenció de Canals, ha cedit la paraula a Judit Montoriol, que en aquest cas ha abordat dos temes que estan en boca de tots: el sector del turisme i el sector immobiliari. En una primera anàlisi explicava que el futur més a curt termini passa per un sector turístic sostenible i de més qualitat. “Els primers mesos de 2019 semblen corroborar el to positiu del sector en l'Estat, que consolida les excel·lents xifres d'entrada de turistes internacionals dels últims anys. Mentre que el nombre de turistes que ens visita creix de manera més moderada, la despesa que realitzen continua evolucionant amb força”, explica Montoriol. Això fa que el repte ara del sector hagi de ser sostenir aquestes tendències, reorientant l'oferta turística cap a una de major qualitat.

En el que al sector immobiliari es refereix, l'expansió previsiblement serà més sostenible i duradora. “Ens endinsem en una fase més madura del cicle, caracteritzada per una suavització del creixement de la demanda i dels preus. Els factors que donen suport a l'expansió del mercat immobiliari (la creació d'ocupació, unes condicions financeres favorables i una elevada demanda estrangera) continuen evolucionant de manera positiva, però perden una mica de dinamisme”, apunta l'economista de CaixaBank. Això porta a pensar que de cara als pròxims trimestres, la senda expansiva del sector tindrà continuïtat.

CaixaBank, al costat de les empreses

CaixaBank Empreses va posar en marxa la iniciativa Coffee&Break el 2013 per establir espais de comunicació i generar punts de trobada i debat amb les empreses, organitzant una ponència que versa sobre aspectes de l'actualitat econòmica, financera i empresarial. Des del 2013, s'han celebrat prop de cinquanta Coffee&Breaks en tot el territori als quals han assistit més de 4.000 empresaris. En el cas del País Basc i Cantàbria, s'han realitzat cinc, havent-se celebrat el 2013 a Sant Sebastià, el 2014 a Santander, el 2017 a Vitòria-Gasteiz i el 2108, igual que aquest any, a Bilbao. Aquestes jornades han tingut molt bon acolliment per part dels empresaris assistents per la possibilitat que representa debatre, en primera persona, amb ponents d'alt nivell.

Amb l'objectiu d'aprofundir en el negoci de banca d'empreses, CaixaBank compta amb 125 Centres d'Empreses -7 d'ells al País Basc- i amb un equip especialitzat de 1.183 professionals a la xarxa d'oficines altament qualificats per donar suport al teixit empresarial.