Nota de premsa

CaixaBank Research llança el ‘Portal d'Economia en Temps Real’, una eina pionera per monitorar l'evolució de l'economia espanyola

La digitalització, al servei de la societat

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Arxius adjunts
Judit Montoriol, lead economist de CaixaBank Research; Enric Fernández, director de Planificació Estratègica i Estudis de CaixaBank i Economista en Cap; i Oriol Aspachs, director d’Economia Espanyola de CaixaBank Research.

• Amb el nou portal, l'entitat posa a disposició de la societat informació de qualitat sobre cinc grans àmbits: consum, desigualtat, turisme, salaris i habitatge.

• Els indicadors publicats estan construïts a partir de dades internes anonimitzades de CaixaBank, sobre una base de més de 18 milions de clients, 11.500 caixers automàtics i 700.000 terminals de punt de venda.

• Es fan servir tècniques de ‘big data’ per processar milions d'operacions cada mes, cosa que aporta una gran quantitat d'informació que permet observar la marxa de l'economia espanyola de manera pràcticament instantània i amb una alta precisió.

• Gràcies a la digitalització i a l'elevada penetració de CaixaBank en el territori, les dades obtingudes són representatives del conjunt de la societat, la qual cosa permet detectar anticipadament les noves tendències i identificar diferències entre col·lectius i comunitats autònomes.

 

CaixaBank Research, el servei d'estudis de CaixaBank, ha llançat el ‘Portal d'Economia en Temps Real’, la iniciativa més completa a nivell mundial que permet disposar d'informació de qualitat i pràcticament en temps real sobre la realitat econòmica del país. El servei d'estudis de l'entitat posa a disposició de la societat aquesta eina pionera, que té les seves arrels en la digitalització i l'elevada penetració de l'entitat en el territori.

El portal, una eina que facilita informació econòmica rellevant de forma accessible, fàcil i immediata, és capaç de monitorar la situació actual i l'evolució de l'economia espanyola amb un gran nivell de granularidad a partir de dades internes anonimitzades de CaixaBank, sobre una base de més de 18 milions de clients, 11.500 caixers automàtics i 700.000 terminals de punt de venda. Així, els indicadors són representatius del conjunt de la societat i les conclusions obtingudes permeten anticipar-se a les tendències i identificar diferències entre col·lectius (edat, sexe, ingressos o sector d'activitat) o territoris (comunitats autònomes i municipis).

El portal inclou un total de 850 indicadors, que s'actualitzen cada mes gràcies a la informació que proveeixen els milions d'operacions que es fan amb les targetes i els TPV de CaixaBank, i els a prop de sis milions de nòmines domiciliades en l'entitat. Les dades es processen mitjançant tècniques de big data i constitueixen una informació de qualitat que permet mantenir el pols de l'economia espanyola en temps real i que pot ajudar a la presa de decisions per part de famílies i empreses.

D'aquesta manera, per exemple, un usuari del portal podrà saber com evoluciona el consum en la seva comunitat autònoma segons les característiques sociodemogràfiques dels consumidors, quins són les diferències en l'evolució dels salaris en una regió, el nivell de desigualtat per edat o quant li costa accedir a un habitatge a una llar mitjana.

A més, la informació s'ofereix en diferents nivells de profunditat, segons la preferència de l'usuari: una més visual i senzilla, amb un enfocament infogràfic, i una altra més profunda, que fa possible interactuar amb els gràfics dels diferents indicadors. El disseny interactiu afavoreix la interpretació de les dades mitjançant llegendes i textos intel·ligents que complementen la informació gràfica.

El disseny del ‘Portal d'Economia en Temps Real’ permet que el nou instrument d'anàlisi econòmica sigui fàcil de consultar. Així mateix, les dades internes estan explotades a través d'algoritmes de càlcul avançats, que a més garanteixen l'absoluta privacitat en el tractament de la informació interna necessària per construir els diversos indicadors.

Per estar al dia, els usuaris que ho desitgin poden subscriure's al servei de newsletter per rebre una alerta quan s'actualitzin les dades o quan es publiquin articles on s'analitzen els resultats que ofereix el portal.

Cinc categories

El nou portal aporta dades sobre cinc àmbits diferents: consum, desigualtat, turisme, salaris i accés a l'habitatge.

En primer lloc, l'àmbit de consum conté tres conjunts d'indicadors: consum total, consum presencial i comerç electrònic. Per analitzar aquesta variable, es tenen en compte les despeses i reintegraments de targetes espanyoles i estrangeres realitzades a través de TPV, presencials o virtuals, o caixers automàtics.

Exemple: El consum de les llars espanyoles es refreda el setembre. El consum presencial manté un ritme de creixement notable en termes interanuals, del 7% el setembre, però s'ha desaccelerat de forma apreciable durant els últims mesos a causa d'un més baix creixement de la despesa en béns duradors, i en oci i restauració. En canvi, la despesa en productes de primera necessitat està augmentant ràpidament, segurament a causa de la pujada dels preus.

El bloc de desigualtat conté els indicadors de referència per poder seguir l'evolució de les diferències d'ingressos salarials: l'índex de Gini[1],  els percentils d'ingressos, les distribucions d'ingressos i les corbes de Lorenz[2].  La informació sobre els ingressos salarials s'obté a partir dels moviments de compte a CaixaBank en concepte de nòmina o de subsidi d'atur.

Exemple: La desigualtat a Espanya es redueix fins a nivells previs als de la pandèmia. La desigualtat salarial va augmentar de forma sobtada i pronunciada durant la pandèmia, però ha anat descendint, i el setembre ja es trobava per sota dels nivells previs a la pandèmia, concretament 0,2 punts per sota, segons l'índex de Gini després de les transferències públiques.

El bloc de turisme permet analitzar l'evolució del turisme domèstic, l'internacional i també la despesa dels turistes espanyols a l'estranger. El seu càlcul es basa en milions d'operacions realitzades amb targetes espanyoles o estrangeres en TPV de CaixaBank, o amb targetes CaixaBank fora d'Espanya. Així mateix, CaixaBank Research ha desenvolupat un algoritme per poder identificar el turisme domèstic.

Exemple: Els espanyols tornen a viatjar a l'estranger, especialment els joves. Des que es van reduir les restriccions a la mobilitat internacional, els espanyols han tornat a viatjar fora d'Espanya, però la recuperació està sent molt desigual en funció de l'edat. Els joves són els que més ràpidament han tornat a sortir del país, superant ja els nivells previs a la pandèmia. En canvi, per a les persones de més edat la recuperació està sent més lenta.

En el bloc de salaris, es pot analitzar el ritme al que creixen els ingressos salarials en funció de l'edat, del sector i també del sexe, tant al conjunt d'Espanya, com a les diferents comunitats autònomes.

Exemple: Els salaris augmenten moderadament. A Espanya, el ritme a què creixen els salaris ha augmentat moderadament durant els últims mesos. El setembre, l'increment es va situar en el 2,4%, 1,4 punts percentuals per damunt del ritme d'avenç de fa un any. Entre homes i dones la tendència és molt similar.

La ràtio d'accessibilitat a l'habitatge en propietat ens ofereix informació sobre l'esforç que han de fer les llars per poder adquirir un habitatge comparant l'evolució dels preus de l'habitatge amb l'evolució dels ingressos salarials. Per construir aquest indicador, es combinen dades del preu de l'habitatge del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana amb les xifres d'ingressos salarials de CaixaBank. Es calcula a l'àmbit nacional, de Comunitats Autònomes i de capitals de província.

Exemple: S'està deteriorant l'accés a l'habitatge en la teva comunitat? La caiguda dels ingressos salarials que es va produir durant la pandèmia va deteriorar l'accés a l'habitatge a tot Espanya, però la millora econòmica ha permès recuperar gran part del terreny perdut en pràcticament totes les CCAA. Les fluctuacions han estat especialment pronunciades en les zones més turístiques, com les Balears i les Illes Canàries.

[1] L'índex de Gini és l'índex de referència per analitzar el nivell de desigualtat salarial. Pot prendre valors entre 0 i 100. Xifres més elevades reflecteixen nivells de desigualtat més alts, i viceversa.

[2] Corba de Lorenz: Distribució cumulativa dels ingressos salarials durant la població. Cada punt de la corba de Lorenz mostra quin percentatge acumulat dels ingressos té un determinat percentatge acumulat de la població.

 

NOTÍCIES RELACIONADES