Treballa amb nosaltres

Treballar aquí compensa

CaixaBank busca atreure, retenir i motivar el talent que ens permetrà assolir els nostres reptes estratègics. Per fer-ho, apostem per oferir una compensació atractiva i competitiva dins del nostre mercat de referència.

Cada persona a CaixaBank té una compensació total individualitzada que respon a les seves responsabilitats, consecució de reptes i beneficis socials de què disposi. D’aquesta manera, el paquet retributiu pot estar format pels elements següents:

  • El salari fix mensual que percep una persona per desenvolupar la seva funció.
  • La retribució variable, és a dir, els diferents programes de bons específics per a cada un dels negocis de CaixaBank, marcats en funció dels objectius de l’entitat, de l’equip i individuals.
  • Un pla de pensions d’ocupació i una cobertura de risc.
  • Beneficis financers i altres avantatges socials, com ara assegurança de salut, ajuts econòmics per a la formació i condicions preferencials en la concessió de préstecs.

CaixaBank, a més, posa a disposició de l’equip la plataforma “La meva compensació total”, que permet visualitzar de forma clara, ràpida i gràfica el total percebut durant els últims 12 mesos.