Responsabilitat corporativa

Compromís social

Formació financera

Formació financera

CaixaBank, conscient de la importància de reforçar el coneixement financer de la població, mira de contribuir a la seva formació sobre els conceptes bàsics de la realitat financera.

  • És una de les entitats participants en el Pla d’educació financera, impulsat per la CNMV i el Banc d’Espanya.

Accés al Pla d'educació financera. CNMV i Banc d'Espanya

Pels més joves CaixaBank ha creat “Aprèn a estalviar”, un joc interactiu per ajudar als pares a ensenyar a estalviar als fills. Aquesta aplicació mòbil està disponible de manera gratuïta a la botiga d’aplicacions de CaixaBank.

  • La iniciativa “Aula, formació per accionistes” proporciona als accionistes de la companyia les eines i els continguts que els ajuden a aprofundir en els seus coneixements sobre els mercats financers i la conjuntura econòmica.

    En aquest marc s’inclouen activitats com l’organització de cursos sobre temes borsaris, l’edició de guies i diccionaris amb continguts útils per als qui estan interessats a invertir en borsa, així com la col·laboració amb institucions
    educatives de primer nivell en l’àrea de finances i mercats.

Accés a Aula