Responsabilitat corporativa

Compromís social

Foment de la RC

Responsabilitat Corporativa per empreses

Un dels objectius principals de la política de responsabilitat corporativa de CaixaBank és l’extensió dels principis i les pràctiques responsables en el si de la societat, per tal d’avançar conjuntament cap al progrés en matèria social i mediambiental. Per aquest motiu, CaixaBank difon i promou l’adopció de programes de responsabilitat corporativa entre el teixit empresarial.


Iniciatives responsables per a empreses

En col·laboració amb l'Obra Social, possibilita que les empreses interessades puguin participar en iniciatives responsables:

 • D’abast mundial: Aliança Empresarial per a la Vacunació Infantil

Aliança Empresarial per a la Vacunació Infantil: AEVI

L’AEVI és una iniciativa impulsada per CaixaBank adreçada a les empreses que, des dels seus programes de responsabilitat social, vulguin col·laborar amb GAVI Alliance, una aliança internacional que lluita contra la mortalitat infantil en els 72 països més desafavorits del planeta.

GAVI Alliance treballa en pro de la vacunació i la immunització de nens menors de cinc anys per tal de, d’aquesta manera, per contribuir a l’assoliment del quart Objectiu del Mil·lenni de les Nacions Unides: la reducció en dues terceres parts de la mortalitat infantil abans del 2015.

Més informació:

El Grup ”la Caixa” ha fet, a través de la seva Obra Social, una aportació de 16 milions d’euros en el període 2008-2013. A més, CaixaBank posa la seva xarxa d’oficines a disposició de les empreses interessades perquè es puguin adherir a l’Aliança.

La Fundació “la Caixa”, mitjançant el seu programa de Cooperació Internacional, fa un seguiment periòdic dels programes de vacunació i garanteix que totes les aportacions de les empreses participants es destinin íntegrament a la vacunació infantil. Posteriorment, n’informa als altres membres de l’Aliança Empresarial.

Com adherir-se
 

 • A Espanya: Programa Incorpora

Programa Incorpora

El programa Incorpora de “la Caixa” té com a objectiu la integració sociolaboral de persones en risc d’exclusió, i ho fa oferint-los oportunitats d’ocupació per mitjà d’una xarxa de professionals en inserció laboral, creada en col·laboració amb entitats socials i associacions adherides a Incorpora.

Beneficiaris:

Es duen a terme programes de formació i itineraris d’inserció laboral per a persones en risc d’exclusió com ara:

 • Joves amb dificultats especials per accedir a la primera feina.
 • Majors de 45 anys sense experiència laboral.
 • Persones amb discapacitat física, intel·lectual o sensorial.
 • Persones amb malalties mentals.
 • Aturats de llarga durada.
 • Dones víctimes de violència domèstica.

Funcionament:

Els tècnics en inserció laboral ofereixen el programa a empreses i associacions empresarials, amb el suport de CaixaBank i de la seva xarxa d’oficines. A les empreses interessades, se’ls ofereix ajuts previs a la contractació, com ara la selecció de perfils professionals, i el seguiment posterior si es formalitza la contractació.

Resultats:

Des de l'inici del programa, l’any 2006, fins a finals de 2013:

 • Més de 26.000 empreses s’han sumat al programa.
 • 329 convenis signats amb associacions empresarials i 6.412 convenis amb empreses.
 • 213.474 persones ateses per les entitats socials dels grups Incorpora.
 • Més de 67.000 insercions laborals.
 • Gairebé el 70% de les insercions són de persones en risc d’exclusió.

Més informació
 

Càtedra CaixaBank

La Càtedra CaixaBank de Responsabilitat Social Corporativa respon al compromís de CaixaBank i de IESE de fomentar, promocionar y divulgar nous coneixements sobre la RSE, tant en la seva vessant  acadèmica com a la seva aplicació a la direcció d’empreses i la formació de directius y empresaris.

 • Més informació

Càtedra CaixaBank  de Responsabilitat Social Corporativa

Es va crear al novembre de 2005 a partir d’un conveni de col·laboració signat entre "la Caixa" i el IESE sota el nom de Càtedra "la Caixa" de Responsabilitat Social de l’Empresa i Govern Corporatiu. Al 2016 va passar a anomenar-se Càtedra CaixaBank de Responsabilitat Social Corporativa. El titular de la càtedra és el Prof. Antonio Argandoña, Professor Ordinari dels departaments d’Economia i Ètica Empresarial.

Mitjançant la Càtedra, CaixaBank i el IESE volen contribuir a la difusió entre el teixit empresarial de les idees innovadores sorgides a l’entorn de la responsabilitat corporativa, en especial en relació a la formació de directius i empresaris, així com incentivar la innovació contínua en la matèria, tant des d’una perspectiva pràctica com teòrica.

La Càtedra s’encarrega d’un seguit d’activitats divulgatives que comprenen, entre d’altres, la publicació de 4 quaderns l’any, confecció de publicacions diverses, l’organització de conferències i taules rodones, la participació en congressos o, entre d’altres, el desenvolupament de diferents projectes d’investigació.

Més informació sobre la Càtedra


Iniciatives externes

A més, està adherida a nombroses aliances i iniciatives, tant nacionals com internacionals, que tenen com a objectiu l’avenç en temes de responsabilitat corporativa i el intercanvi de bones pràctiques en la matèria.
Iniciatives i reconeixements