No mostrar més aquest missatge

Responsabilitat corporativa

Compromís social

Cadena de valor

Cadena de valor

CaixaBank atorga una importància essencial a la integració dels factors ètics, socials i ambientals a tota la seva cadena de valor. Per aquest motiu, considera que forma part de la seva responsabilitat corporativa comptar amb uns proveïdors i col·laboradors que comparteixin el seu compromís amb el desenvolupament sostenible i responsable de l’entorn.

El seu objectiu és col·laborar amb aquelles empreses i empresaris/empresàries que treballin d’acord amb les millors pràctiques en matèria ètica, social i mediambiental, així com de bon govern corporatiu, que respectin els drets humans i laborals fonamentals en l’exercici de la seva activitat i que treballin per fer-los extensius a la seva cadena de valor.

Tots els contractes amb el proveïdor incorporen una clàusula d’acceptació obligatòria en què es comprometen a respectar els 10 principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides.

Més informació sobre el Pacte Mundial

CaixaBank, com a empresa del Grup “la Caixa” compta amb un portal de proveïdors específic on les empreses o persones empresàries poden inscriure’s per oferir els seus serveis. Per tal de poder ser considerades, han d’acceptar complir amb uns criteris ètics, socials i ambientals.

Accés al Portal de Proveïdors
Accés als Estàndards ètics, socials i mediambientals per a proveïdors i col·laboradors