Responsabilitat corporativa

Compromís social

Suport a l’emprenedor

Suport a l’emprenedor


Promoure l’esperit emprenedor i la iniciativa individual són vies per assolir el creixement econòmic i el desenvolupament de la comunitat. Per aquest motiu, una de les prioritats de la gestió de CaixaBank és la de donar suport a les iniciatives empresarials viables.

L’entitat treballa per recolzar els emprenedors per tal de què puguin fer realitat els seus projectes de negoci com una de les maneres d’enfortir el teixit empresarial del país, impulsar la innovació i la productivitat i afavorir la creació de llocs de treball.

  • EmprenedorXXI, el programa per a emprenedors
  • Instruments de finançament
  • Promoció de l’esperit emprenedor entre els joves

Iniciativa EmprenedorXXI

Aquesta iniciativa compta amb diferents instruments que faciliten als emprenedors, en funció del seu projecte, l’obtenció de finançament i d’assessoria per poder definir, impulsar i consolidar els seus negocis.

  • Premi EmprenedorXXI

Amb aquest premi, CaixaBank impulsa l’esperit emprenedor i reconeix els projectes innovadors amb un alt potencial de creixement.

Els projectes escollits accedeixen a un conjunt d’accions formatives, d’internacionalització i d’incubació que es consideren d’utilitat per a la posada en marxa d’un projecte empresarial.

Més informació
 

  • Programes específics de creació d’empreses

CaixaBank fomenta la creació d’empreses innovadores i amb visió de futur de sectors que facin arribar al mercat la investigació desenvolupada en universitats i centres d’investigació mitjançant diversos programes:

Instruments de finançament

- MicroBank, el banc social de CaixaBank i els seus microcrèdits per a negocis

Els seus microcrèdits per  a emprenedors faciliten la creació o ampliació del negoci. I, amb els microcrèdits per a empreses socials donen suport a emprenedors o microempreses que vulguin respondre a necessitats socials.


- CaixaEmpresa, solucions a mida per autònoms i empreses

Emprenedors i empreses poden trobar una àmplia oferta de productes i serveis per als projectes empresarials.


- Caixa Capital Risc, la gestora de capital risc del Grup ”la Caixa”

Caixa Capital Risc, la gestora de capital risc del Grupo ”la Caixa”, compta amb quatre vehicles inversors:

- Caixa Innvierte Industria, per a participacions minoritàries a pimes industrials amb un marcat component tecnològic i d’internacionalització

- Caixa Capital BioMed, per a companyies biotecnològiques i de tecnologies metges

- Caixa Capital TIC, per a inversió a empreses de software, mobilitat i Internet

- Caixa Capital Micro, que realitza petites aportacions a projectes d’emprenedors.

Des de 2004 i fins a 2014, la gestora ha invertit 51,8 milions d’euros en 150 companyies.

Foment de l’esperit emprenedor a les escoles

Des del Grup “la Caixa”, a través de la seva Obra Social, es duu a terme un programa educatiu a les escoles, el Kit Joves Emprenedors, amb Junior Achievement. Aquest programa dóna l'oportunitat a què alumnes entre 15 i 19 anys creïn la seva pròpia empresa i sàpiguen gestionar-la, tot completant el cicle de vida de l’empresa, des de la redacció dels estatuts fins a la comercialització del seu producte.

L’objectiu és fomentar l’esperit emprenedor entre els nens i joves en edat escolar per a què siguin capaços d’afrontar els seus propis reptes i projectes en un futur, contribuint al desenvolupament econòmic i la creació de nous llocs de treball del nostre país. L’equip de CaixaBank, a través de les Associacions de Voluntaris “la Caixa”, també participa d’aquesta iniciativa, col·laborant en la formació dels joves a les escoles.

El projecte inclou Càpsules Educatives sobre educació emprenedora a disposició de tots els centres educatius d’arreu d'Espanya a través del portal d'eduCaixa de l’Obra Social “la Caixa”.

Més informació