Responsabilitat corporativa

Banca Socialment Responsable

Iniciatives i aliances

Iniciatives i aliances

CaixaBank participa en nombroses aliances i iniciatives, tant nacionals com internacionals, que tenen com a objectiu l’avenç conjunt en temes de responsabilitat corporativa i l’intercanvi de bones pràctiques en la matèria.

 • Pacto Mundial de Naciones Unidas

L’entitat dóna suport al Pacte Mundial i treballa per difondre’n els deu principis, basats en drets humans, laborals, mediambientals i de lluita contra la corrupció.

Des de l’any 2012, CaixaBank ocupa la presidència de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial, amb la qual cosa amplia el seu compromís de difusió i implantació dels principis entre les empreses i institucions espanyoles.
Més informació

 • UNEP FI

CaixaBank s’ha adherit recentment a United Nations Environmental Programme Finance Iniciative, una aliança mundial promoguda per l’ Organització de Nacions Unides (ONU) en col·laboració amb institucions financeres que busquen promoure les millors pràctiques mediambientals i sostenibles en tots els àmbits de l’operativa financera a nivell internacional.
Més informació

 • Principis de l’Equador

És una de les entitats signants dels Principis de l’Equador es compromet a considerar i gestionar els riscos socials i mediambientals en l’avaluació i el finançament de projectes d’inversió superiors a 10 milions de dòlars i dels préstecs corporatius lligats a projectes amb un import global superior a 100 milions de dòlars.
Més informació

 • Carbon Disclosure Project

CaixaBank és signatari del Carbon Disclosure Project (CDP). El CDP és una organització independent i sense ànim de lucre que treballa per a la reducció de les emissions de gas hivernacle i per a l’ús sostenible de l’aigua. D’acord amb aquesta adhesió, i com a mostra del seu compromís amb l’entorn, CaixaBank es compromet a mesurar, fer pública, gestionar i compartir la seva informació ambiental.
Més informació

 • Women’s Empowerment Principles

L’any 2013, CaixaBank s’adhereix a la iniciativa de l’ONU Dones i el Pacte Mundial de les Nacions Unides: Women’s Empowerment Principles. Amb aquesta signatura, assumeix el compromís públic d’alinear les seves polítiques per fer avançar la igualtat entre els gèneres.
Més informació 

 • Global Reporting Initiative

Elabora un Informe de Gestió Consolidat en què s’inclouen els indicadors sobre actuació en matèria social, ambiental i de govern corporatiu del GRI. 
Més informació

 • Pla Nacional d’Educació

Està adherida al Pla Nacional d’Educació Financera promogut pel Banc d’Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), i té com a objectiu millorar el coneixement financer de la població.
Més informació

 • Principis d’inversió responsable de les Nacions Unides – UNPRI

VidaCaixa, companyia dedicada a la comercialització d’assegurances de vida i a la gestió de plans de pensions, i CaixaBank Asset Management, la gestora de fons d’inversió del banc, ambdues integrades a CaixaBank, estan adherides a aquests principis i els han adoptat com a guia de totes les seves inversions.
Més informació

 • Directrius de l’OCDE per a empreses internacionals

CaixaBank segueix aquestes guies, que promouen una conducta empresarial sostenible i responsable.
Més informació

Grupo Español para el Crecimiento Verde
 • Grup Espanyol pel Creixement Verd

CaixaBank és una de les companyies fundadores i està present a la Junta Directiva d’aquesta associació empresarial que mira de contribuir a l’impuls d’una economia baixa en carboni compatible amb el creixement econòmic i la generació d’ocupació.
Més informació

 • RE100

CaixaBank forma part d’aquesta iniciativa global i col·laborativa d’empreses compromeses per una energia 100% renovable i s’ha marcat l’objectiu públic de què, l’any 2018, el 100% de l’energia elèctrica contractada provingui de fonts d’energia renovable.
Més informació

Iniciativa RSE - PYME
 • Iniciativa RSE-PYME

Col·labora amb l’ICO i la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial en la difusió de la responsabilitat corporativa entre les pimes espanyoles.
Més informació

 • CECA, WSBI i ESBG

CaixaBank està present als comitès de responsabilitat corporativa de CECA, membre de WSBI i ESBG, entitats que representen la banca detallista a Espanya, a Europa i al món i promouen el seu ancoratge regional i una actitud responsable entre elles.