No mostrar més aquest missatge

Responsabilitat corporativa

El nostre model

Iniciatives i aliances

Iniciatives i aliances

CaixaBank participa en nombroses aliances i iniciatives, tant nacionals com internacionals, que tenen com a objectiu l’avenç conjunt en temes de responsabilitat corporativa i l’intercanvi de bones pràctiques en la matèria.

 

 • Pacte Mundial de les Nacions Unides

The Global Compact

L’entitat dóna suport al Pacte Mundial i treballa per difondre’n els deu principis, basats en drets humans, laborals, mediambientals i de lluita contra la corrupció.

Des de l’any 2012, CaixaBank ocupa la presidència de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial, amb la qual cosa amplia el seu compromís de difusió i implantació dels principis entre les empreses i institucions espanyoles.

Accès al vídeo: Drets Humans en el dia a dia de la teva feina 

Més informació


 •  UNEP FI

CaixaBank s’ha adherit recentment a United Nations Environmental Programme Finance Iniciative, una aliança mundial promoguda per l’ Organització de Nacions Unides (ONU) en col·laboració amb institucions financeres que busquen promoure les millors pràctiques mediambientals i sostenibles en tots els àmbits de l’operativa financera a nivell internacional.


 •  Principis de l’Equador

És una de les entitats signants dels Principis de l’Equador es compromet a considerar i gestionar els riscos socials i mediambientals en l’avaluació i el finançament de projectes d’inversió superiors a 10 milions de dòlars i dels préstecs corporatius lligats a projectes amb un import global superior a 100 milions de dòlars. Més informació


 • Carbon Disclosure Project

CaixaBank és signatari del Carbon Disclosure Project (CDP). El CDP és una organització independent i sense ànim de lucre que treballa per a la reducció de les emissions de gas hivernacle i per a l’ús sostenible de l’aigua. D’acord amb aquesta adhesió, i com a mostra del seu compromís amb l’entorn, CaixaBank es compromet a mesurar, fer pública, gestionar i compartir la seva informació ambiental.
Més informació 


 • Women’s Empowerment Principles


L’any 2013, CaixaBank s’adhereix a la iniciativa de l’ONU Dones i el Pacte Mundial de les Nacions Unides: Women’s Empowerment Principles. Amb aquesta signatura, assumeix el compromís públic d’alinear les seves polítiques per fer avançar la igualtat entre els gèneres.

Més informació 


 • Global Reporting Initiative

Elabora un Informe Corporatiu Integrat en què s’inclouen els indicadors sobre actuació en matèria social, ambiental i de govern corporatiu del GRI. 
Més informació


 • Pla Nacional d’Educació

Està adherida al Pla Nacional d’Educació Financera promogut pel Banc d’Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), i té com a objectiu millorar el coneixement financer de la població.  Més informació


 • Principis d’inversió responsable de les Nacions Unides – UNPRI

VidaCaixa, companyia dedicada a la comercialització d’assegurances de vida i a la gestió de plans de pensions, i CaixaBank Asset Management, la gestora de fons d’inversió del banc, ambdues integrades a CaixaBank, estan adherides a aquests principis i els han adoptat com a guia de totes les seves inversions.
Més informació


 • Directrius de l’OCDE per a empreses internacionals

CaixaBank segueix aquestes guies, que promouen una conducta empresarial sostenible i responsable.
Més informació


 • Grup Espanyol pel Creixement Verd

Grup Espanyol pel Creixement Verd

CaixaBank és una de les companyies fundadores i està present a la Junta Directiva d’aquesta associació empresarial que mira de contribuir a l’impuls d’una economia baixa en carboni compatible amb el creixement econòmic i la generació d’ocupació.
Més informació


 • RE100

CaixaBank forma part d’aquesta iniciativa global i col•laborativa d’empreses compromeses per una energia 100% renovable i s’ha marcat l’objectiu públic de què, l’any 2018, el 100% de l’energia elèctrica contractada provingui de fonts d’energia renovable.

Més informació


 • Iniciativa RSE-PYME

RSE-PYME

Col·labora amb l’ICO i la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial en la difusió de la responsabilitat corporativa entre les pimes espanyoles.
Més informació