Responsabilitat corporativa

Les nostres persones

Voluntariat corporatiu

Voluntariat corporatiu

 

CaixaBank dóna suport a les inquietuds solidàries dels seus empleats i, a fi que puguin efectuar una contribució al desenvolupament d’iniciatives solidàries, posa a la seva disposició diferents programes:


Programa de Voluntariat Corporatiu

Ofereix als empleats, prejubilats i jubilats de l'entitat, així com als seus familiars, amics i clients, la possibilitat de col·laborar en les diferents accions solidàries de l'Associació de Voluntaris de "la Caixa”.

 • Més informació 

Associació de Voluntaris “la Caixa”

 • Creada per CaixaBank i la Fundació Bancària “la Caixa”.
 • Més de 17.500 voluntaris
 • Més de 14.500 voluntaris són empleats del Grup CaixaBank en actiu
 • Més de 1,6 milions de beneficiaris des de l'inici del programa
 • Més de 10.000 accions solidàries realitzades
 • Més de 2.000 entitats socials amb les qual col·labora

Informa't sobre les seves activitats 

Programa Espai Solidari

Per als empleats que vulguin efectuar una donació econòmica per ajudar al desenvolupament de projectes d’alguna ONG.

 • Més informació

Programa Empleat Solidari

Els empleats amb menys disposició horària poden participar en el Programa Empleat Solidari, amb una donació mensual, que es fa efectiva en el mateix moment d’abonament de la nòmina, que donació contribueix al finançament de diferents projectes d’ONGs.

Actualment, els empleats poden escollir entre:

 • El Projecte Incorpora de la Creu Roja, dedicat a la integració laboral de dones víctimes de la violència de gènere
 • El Projecte de Vacunació Infantil de GAVI Alliance, dedicat a la immunització de nens de països desafavorits com a instrument per a combatre la pobresa
 • El Projecte de formació de dones emprenedores de les organitzacions camperoles de l'Equador, fomentat per la Fundació MCCH, Maquita Cushunchic.
 • El Projecte amb els Bancs dels Aliments, per contribuir a l'alimentació de persones mancades de recursos econòmics per a necessitats bàsiques.

L'Obra Social de ”la Caixa”, a través de la seva Àrea de Cooperació Internacional, fa el seguiment dels projectes, i vetlla pel destí de les aportacions efectuades.
 

Per impulsar la difusió d’aquestes iniciatives, hi ha a la intranet corporativa un Espai Solidari, que conté informació sobre aquests programes i també d’altres accions de caràcter puntual, relacionades amb catàstrofes humanitàries, que també puguin dur a terme els empleats. Des d’aquest Espai es permet la inscripció als programes, de manera que es facilita i s’agilitza el procés.