No mostrar més aquest missatge

Responsabilitat corporativa

Les nostres persones

Voluntariat corporatiu

Voluntariat corporatiu

CaixaBank dóna suport a les inquietuds solidàries dels seus empleats i, a fi que puguin efectuar una contribució al desenvolupament d’iniciatives solidàries, posa a la seva disposició diferents programes.


Programa de Voluntariat Corporatiu

Ofereix a empleats, prejubilats i jubilats de l’entitat, i també a familiars i amics, la possibilitat de col·laborar amb les diferents Associacions de Voluntaris de "la Caixa".

 • Més informació


Programa de Voluntariat Corporatiu

Més de 6.600 persones formen part d’alguna de les 42 Associacions

Aquestes associacions, presents a totes les províncies espanyoles, compten amb el suport econòmic de l’Obra Social ”la Caixa”, que també els ofereix assessorament i orientació.

Cada associació de voluntaris, dins del seu àmbit, ja sigui local o provincial, escull de forma autònoma:

 • Les entitats sense ànim de lucre amb què col·laborar.
 • Les activitats de voluntariat a desenvolupar.

Activitats que realitzen les associacions

 • Tutela, en les escoles, a estudiants dins del programa KitCaixa Joves Emprenedors.
 • Apadrinament de joves en el procés d’accés al món laboral.
 • Assistència a nens en les CiberCaixa hospitalàries
 • Activitats lúdiques i esportives amb nens en risc d'exclusió
 • Classes d'integració i d'espanyol per a immigrants i classes de reforç escolar per a nens d'immigrants.
 • Acompanyament a persones discapacitades en les visites a instal·lacions esportives i culturals.
 • Col·laboració en activitats lúdiques i esportives dirigides a nens amb disminucions físiques i psíquiques.
 • Classes d'informàtica per a persones amb deficiències intel·lectuals i gent gran
 • Accions mediambientals: Plantades d'arbres, neteges de platges i de marges de rius.
 • Voluntariat de gestió en entitats socials en tasques d'administració, comptabilitat i consultes jurídiques.
 • CooperantsCaixa: Voluntariat de cooperació internacional, en matèria empresarial i financera.

Informa’t sobre les seves actuacions
 


Programa Espai Solidari

Per als empleats que vulguin efectuar una donació econòmica per ajudar al desenvolupament de projectes d’alguna ONG.

 • Més informació

Programa Empleat Solidari

Els empleats amb menys disposició horària poden participar en el Programa Empleat Solidari, amb una donació mensual, que es fa efectiva en el mateix moment d’abonament de la nòmina, que donació contribueix al finançament de diferents projectes d’ONGs.

Actualment, els empleats poden escollir entre:

 • El Projecte Incorpora de la Creu Roja, dedicat a la integració laboral de dones víctimes de la violència de gènere
 • El Projecte de Vacunació Infantil de GAVI Alliance, dedicat a la immunització de nens de països desafavorits com a instrument per a combatre la pobresa
 • El Projecte de formació de dones emprenedores de les organitzacions camperoles de l'Equador, fomentat per la Fundació MCCH, Maquita Cushunchic.
 • El Projecte amb els Bancs dels Aliments, per contribuir a l'alimentació de persones mancades de recursos econòmics per a necessitats bàsiques.

L'Obra Social de ”la Caixa”, a través de la seva Àrea de Cooperació Internacional, fa el seguiment dels projectes, i vetlla pel destí de les aportacions efectuades.
 

Per impulsar la difusió d’aquestes iniciatives, hi ha a la intranet corporativa un Espai Solidari, que conté informació sobre aquests programes i també d’altres accions de caràcter puntual, relacionades amb catàstrofes humanitàries, que també puguin dur a terme els empleats. Des d’aquest Espai es permet la inscripció als programes, de manera que es facilita i s’agilitza el procés.