Responsabilitat corporativa

Les nostres persones

Voluntariado corporativo

Voluntariat i solidaritat

 

CaixaBank dóna suport a les inquietuds solidàries dels seus empleats i, a fi que puguin efectuar una contribució al desenvolupament d’iniciatives solidàries, posa a la seva disposició diferents opcions:

 • Associació de Voluntaris ”la Caixa” 

Associació de Voluntaris ”la Caixa”

Impulsada per CaixaBank, ”la Caixa” i la Fundació de l’Esperança, el 2005 es va crear l’Associació de Voluntaris de ”la Caixa” amb l’objectiu d’ajudar a fomentar la solidaritat, la cooperació, el respecte o el compromís. En el programa participen empleats en actiu i jubilats, familiars, amics i altres persones amb vocació solidària:. El 2018:

 • Més de 17.500 voluntaris *
 • Més de 14.500 voluntaris són empleats del Grup CaixaBank en actiu
 • 10.000 accions dutes a terme
 • 1,6 millones de beneficiaris des que va a començar el programa

* Participen al menys 1 vegada a l’any en el programa, incloent la Setmana Social

 • Setmanes socials 

Setmanes socials

Iniciativa en la qual els empleats coneixen de primera mà el treball que fan les entitats locals vinculades a l'Obra Social a través de la participació en alguns dels seus projectes. El 2018:

 • Més de 14.000 voluntaris
 • 2 setmanes socials amb més de 50 províncies i 771 municipis d’Espanya
 • 5.400 accions desenvolupades en l’àmbit local i 2.025 entitas socials locals
 • 28 activitats en l’ámbit internacional
 • 51.506 hores de voluntariat
 • 98% dels voluntaris hi tornaria a participar
 • Programa Empleat Solidari 

Programa Empleat Solidari

Els empleats poden participar amb una donació mensual, que es fa efectiva en el mateix moment d’abonament de la nòmina, que donació contribueix al finançament de diferents projectes d’ONGs. Actualment, els empleats poden escollir entre:

 • El Projecte Incorpora de la Creu Roja, dedicat a la integració laboral de dones víctimes de la violència de gènere.
 • El Projecte de Vacunació Infantil de GAVI Alliance, dedicat a la immunització de nens de països desafavorits com a instrument per a combatre la pobresa.
 • El Projecte de formació de dones emprenedores de les organitzacions camperoles de l'Equador, fomentat per la Fundació MCCH, Maquita Cushunchic.
 • El Projecte amb els Bancs dels Aliments, per contribuir a l'alimentació de persones mancades de recursos econòmics per a necessitats bàsiques.

”La Caixa”, a través de la seva Àrea de Cooperació Internacional, fa el seguiment dels projectes, i vetlla pel destí de les aportacions efectuades.

Per impulsar la difusió d’aquestes iniciatives, hi ha a la intranet corporativa un Espai Solidari, que conté informació sobre aquests programes i també d’altres accions de caràcter puntual, relacionades amb catàstrofes humanitàries, que també puguin dur a terme els empleats. Des d’aquest Espai es permet la inscripció als programes, de manera que es facilita i s’agilitza el procés.