No mostrar més aquest missatge

Responsabilitat corporativa

El nostre model

Comunicació i diàleg amb grups d’interès

CaixaBank es relaciona amb les persones i els col·lectius dels territoris en què desenvolupa la seva activitat sota els criteris de proximitat, transparència i escolta activa. El banc treballa amb l’objectiu de generar confiança en el seu entorn i afavoreix les relacions a llarg termini.

 • Compta amb pràctiques de comunicació que garanteixen que la informació oferta sigui clara, rigorosa, honesta i oportuna, i que s’ajusti a la legislació vigent i les millors pràctiques del mercat.

 • Impulsa el bescanvi d’opinions i el diàleg obert, constructiu i continu amb els seus grups d’interès, per tal de conèixer les seves opinions i expectatives, d’assegurar que aquestes siguin considerades en els processos de decisió i d’oferir respostes equilibrades als seus interessos.

Amb aquest objectiu, ha posat en marxa diversos mecanismes, formals i informals, que li permeten de mantenir una relació sistemàtica amb els grups d’interès i millorar l’enteniment mutu.

El banc ha desenvolupat plataformes i canals específics per als diferents grups d’interès que són gestionats per diverses àrees i departaments amb la freqüència més oportuna i necessària. 

Principals canals de comunicació i diàleg amb els grups d’interès

Grup d’interèsPrincipals canals de comunicació i diàleg
Clients
Grup d’interèsPrincipals canals de comunicació i diàleg
Accionistes i
inversors
institucionals
Grup d’interèsPrincipals canals de comunicació i diàleg
Empleats
 • Comitès mixtes amb representants dels treballadors.
 • Diàleg amb els representants sindicals.
 • Canal confidencial de consultes i denúncies del Codi Ètic
 • Enquesta de clima bianual i enquestes de seguiment
 • Espai participatiu Valora per a la millora de l’eficiència
 • Plataforma virtual d’innovació participativa Innova
 • Xarxa Connecta d’intercanvi de coneixements
 • Plataforma d’innovació Inspira’ns
 • Call center
 • Revista interna CanalCaixa
 • Espai “Persones” a la intranet.
 • Canal Directiu d’informació estratègica.
 • Portal educatiu d’e-learning Virtaula
 • Centre de Desenvolupament Directiu
 • Escola de formació
Grup d’interèsPrincipals canals de comunicació i diàleg
Societat
Grup d’interèsPrincipals canals de comunicació i diàleg
Proveïdors