Responsabilitat corporativa

Negoci responsable

Excel·lència en el servei


L'any 2018, CaixaBank va renovar el segell a l'Excel·lència Europea 500+ que concedeix l'European Foundation for Quality Management (EFQM) amb una qualificació superior als 650 punts.

Aconseguir l'excel·lència en el servei és el principal repte responsable de CaixaBank i un element clau de la seva identitat. Totes les seves accions i actuacions tenen com a finalitat donar resposta a les necessitats dels clients, així com la millora contínua de la qualitat.

  • Productes responsables 

CaixaBank gestiona el negoci i els seus productes i serveis en el marc del seu compromís amb el respecte de l'entorn i les persones. De forma coherent, dona suport a les iniciatives i els projectes sostenibles amb productes com ara:

 

  • Bones pràctiques 

CaixaBank està adherit al Codi de Bones Pràctiques del Govern espanyol per a la reestructuració viable dels deutes amb garantia hipotecària sobre l'habitatge habitual, orientada a la protecció dels clients deutors hipotecaris sense recursos.

Des del 2012 està vigent el conveni de mediació amb la Generalitat de Catalunya per evitar desnonaments.

 

  • Innovació 

CaixaBank impulsa la innovació contínua, invertint en recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) i fomentant la participació dels seus empleats i empleades en el perfeccionament de processos operatius i en el disseny de productes.

L'entitat disposa d'una àrea d'Innovació i Transformació Digital que impulsa l'acceleració, la digitalització i l'enfocament en el client de totes les àrees del banc.

Diversos reconeixements internacionals situen CaixaBank com a referència mundial en l'àmbit de la innovació.

 

  • Qualitat: enquestes 

Per a CaixaBank, la qualitat de servei significa satisfer les expectatives dels clients, un objectiu que està alineat amb la missió i els valors de l'organització i que, al mateix temps, permet aconseguir uns resultats eficients i sostenibles.

Una de les vies utilitzades per assolir els seus objectius d'excel·lència en el servei és la realització d'enquestes per tal d'obtenir les opinions dels clients. A més, es posen a la seva disposició un conjunt d'eines perquè puguin comunicar les seves expectatives i, sobretot, perquè aquestes expectatives puguin ser ateses.

Conèixer i ponderar l'opinió dels clients
Cada mes es realitzen 25.000 enquestes per conèixer la valoració dels clients respecte dels productes i serveis de CaixaBank, així com en relació amb els temes que es consideren més rellevants.