No mostrar més aquest missatge

Responsabilitat corporativa

Solucions responsables

Excel·lència en el servei


Excel·lència en el servei

Els clients són la raó de ser de CaixaBank, que treballa per oferir el millor servei i el més complet, i així, aconseguir la seva màxima satisfacció.

Per la mateixa raó:

Disposa d'una àmplia gamma de productes i de serveis per tal de cobrir les necessitats del més gran nombre possible de persones i de col·lectius. Es procura que sigui sempre una atenció personalitzada, amb una oferta diferenciada per a cada grup i necessitat, com ara les dels joves, de la gent gran, dels autònoms o dels agricultors. I també compta amb una Banca d’Empreses i una Banca Privada, especialitzades en aquests segments econòmics.
Accés a l’oferta de productes i serveis


Promou les activitats sostenibles amb productes com:
Ecofinançaments agraris
Ecomicrocrèdits 
Fons d’inversió socialment responsables


Està adherit al Codi de Bones Pràctiques per a la reestructuració de deutes amb garantia hipotecària sobre l’habitatge habitual, per a la protecció dels clients deutors hipotecaris sense recursos. D’acord amb el codi, CaixaBank disposa de diverses mesures a les quals es poden acollir les famílies en risc d’exclusió social que tenen dificultats per atendre’n el pagament.
Accés al Codi de Bones Pràctiques 

Es caracteritza per crear proximitat amb el client, potenciada per una àmplia xarxa d’oficines, presents a totes les poblacions d’Espanya de més de 10.000 habitants. A més, disposa de diverses oficines operatives i de representació a l’estranger, dirigides bàsicament al suport a les operacions de comerç internacional.
Xarxa de més de 4.600 oficines

Els serveis que ofereix estan disponibles les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, a través de diversos canals:
Més de 9.400 caixers
CaixaBankNow 
CaixaMòbil

Impulsa la innovació contínua, invertint en recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i) i fomentant la participació dels seus empleats i empleades en el perfeccionament de processos operatius i en el disseny de productes. CaixaBank compta amb una bústia interna on es poden fer arribar suggeriments de millora i fòrums per intercanviar opinions i compartir les millors pràctiques.

Disposa d'un servei multicanal d’Atenció al Client, per tal de donar tota mena de respostes a les consultes dels clients i aconseguir la millora del servei ofert:
Servei d’Atenció al Client


La seguretat és la principal exigència del client i, per tant, una de les prioritats de l’entitat. CaixaBank treballa per l’avenç continuat en la protecció dels processos i en el perfeccionament del disseny de productes com CaixaBank Protect®, que reforça la seguretat en les transaccions electròniques i les que fan els clients amb la targeta pròpia.

I, com a mesura complementària, ofereix a la pàgina web consells en matèria de seguretat, que suposen una mostra més del seu compromís per la qualitat en el servei.
Més informació