Responsabilitat corporativa

Solucions responsables

Inclusió financera

Inclusió financera

CaixaBank compta amb una àmplia oferta comercial, diferenciada per cada tipus de públic. A més, a través de MicroBank, el seu banc social, ofereix productes i serveis per a col·lectius en risc d’exclusió financera.

A la vegada, i per tal de facilitar l’accés als seus serveis al major nombre possible de persones, treballa per assegurar la màxima accessibilitat possible.

MicroBank

Un dels objectius de l’entitat és afavorir l’accés al mercat financer de les persones i els col·lectius que, per les seves característiques, queden al marge dels circuïts habituals.

A aquesta voluntat integradora respon la creació de MicroBank, el banc social de CaixaBank, que ha desenvolupat una oferta de productes i serveis adaptats a les seves necessitats.
 

A qui s’adreça?

MicroBank s’adreça d’una banda a persones amb recursos econòmics limitats i, de l’altra, a col·lectius vulnerables.

Quins són els seus objectius?

  • Fomentar l’activitat productiva i la creació d’ocupació
  • Ajudar a millorar el benestar personal i familiar.

MicroBank opera a través de la xarxa d’oficines de CaixaBank.

Ha rebut el reconeixement del Parlament Europeu i compta amb el suport de diferents institucions europees com el Fons Europeu d’Inversions i el Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa, dues mostres de suport que han contribuït a consolidar la seva trajectòria com a banc social europeu de referència.

Accés a MicroBank

 

Accessibilitat

CaixaBank entén l’accessibilitat d’una forma àmplia, que suposa no només oferir als seus clients el major nombre possible de canals d’accés als seus productes i serveis, sinó també treballar perquè aquests canals puguin ser utilitzats pel major nombre possible de persones.

Per aquest motiu, treballa per a l’eliminació d’aquelles barreres físiques i sensorials que puguin suposar un obstacle per a l’accés a les seves instal·lacions o als seus productes i serveis a les persones amb alguna discapacitat.

Més informació

CaixaBank participa en el programa ASPSIS4all, l’objectiu del qual és desenvolupar les tecnologies necessàries perquè totes les persones, independentment de les necessitats i preferències que tinguin, puguin operar de manera automàtica en terminals d’autoservei, com ara els caixers automàtics.

Saber més sobre APSIS4all

Saber més sobre els caixers de ”la Caixa”