Responsabilitat corporativa

Negoci responsable

Servicio de Atención al cliente

Servei d'Atenció al Client 

Queixes i reclamacions

CaixaBank disposa d'un Servei d'Atenció al Client multicanal i de fàcil accés, que s'encarrega d'atendre i resoldre les queixes i reclamacions dels clients de CaixaBank i de les entitats del Grup adherides a aquest servei relacionades amb els productes i serveis comercialitzats per CaixaBank i que actua com a instància prèvia als serveis de reclamacions dels supervisors (Banc d'Espanya, Comissió Nacional del Mercat de Valors i Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions).

És un servei separat dels serveis comercials i actua amb independència de criteri i d'acord amb coneixements i amb l'aplicació de la normativa de protecció de la clientela, reguladors i millors pràctiques bancàries.

 

Equip d'Atenció al Client 

Consultes i aspectes reputacionals

El Servei d'Atenció al Client es complementa amb l'equip d'Atenció al Client, que gestiona les consultes, peticions de clients i aquelles queixes relacionades amb aspectes de qualitat de servei i aspectes de caràcter reputacional des del punt de vista corporatiu.

El client es pot adreçar als diferents serveis a través de diversos canals:

 • Formulari a www.caixabank.es, apartat Atenció al client o apartat Reclamacions
 • Número de telèfon gratuït 900 40 40 90
 • Correu electrònic: servicio.cliente@caixabank.com
 • Document CONTACTI AMB NOSALTRES disponible a totes les oficines
 • Compte de Twitter @CABK_Responde
 • WhatsApp 626789079
 • Facebook

 

Equip d'Atenció al Client Hipotecàri

Servei posat en marxa l'any 2013 per atendre qualsevol necessitat que vulguin traslladar clients de l'entitat amb habitatge habitual en procediment hipotecari. Se'ls facilita un telèfon gratuït i disponible les 24 hores en què els clients poden plantejar:

 • dubtes de procediments
 •  inquietuds postadjudicació
 •  preocupacions personals o situació límit familiar

Es tracta d'un servei amb vocació social exclusiva i que treballa en col·laboració amb ”la Caixa” per intentar ajudar aquells clients amb perfils més vulnerables a través dels programes Incorpora i Caixaproinfancia.

 • Telèfon gratuït SACH 900 100 072