No mostrar més aquest missatge

Responsabilitat corporativa

Solucions responsables

Servei d’Atenció al Client

Servei d’Atenció al Client

L’any 2018, Caixabank va renovar el segell a l'Excel·lència Europea 500+ que concedeix l'European Foundation for Quality Management (EFQM) amb una qualificació superior als 650 punts.

Aconseguir l’excel·lència en el servei és el principal repte responsable de CaixaBank i un element clau de la seva identitat. Totes les seves accions i actuacions tenen per finalitat donar resposta a les necessitats del clients, així com la millora contínua de la qualitat.

Per a CaixaBank, la qualitat de servei significa satisfer les expectatives dels clients, un objectiu que està alineat amb la missió, la visió i els valors de l’organització i que, a la vegada, permet aconseguir uns resultats eficients i sostenibles.

Una de les vies emprades per assolir aquests objectius és la realització d’enquestes per tal de recollir les opinions dels clients. A més, es posen a la seva disposició un conjunt d’eines perquè puguin comunicar les seves expectatives i, sobretot, perquè puguin ser ateses.

 

Conèixer i ponderar l’opinió dels clients

Cada mes, es fan 25.000 enquestes per conèixer la valoració dels clients respecte dels productes i serveis de CaixaBank  i  dels temes que consideren més rellevants. 

Saber escoltar i donar respostes

Amb aquest propòsit, CaixaBank disposa d'un Servei d’Atenció al Client multicanal i de fàcil accés, que permet recollir de manera àgil i senzilla les reclamacions, els comentaris i les opinions dels clients, per poder-los facilitar respostes adients en un període de temps raonable, i si cal, establir mesures de millora.

L’Oficina d’Atenció al client s’encarrega de recollir i d’atendre els comentaris o les reclamacions dels clients, que tenen diverses vies per a transmetre-les:

  • Número de telèfon gratuït (900 40 40 90)
  • Sistema de cartes al Director, disponible a totes les oficines
  • Twitter
  • Formulari a internet

Accés a Atenció al Client