Responsabilitat corporativa

Iniciatives i aliances

Iniciatives i aliances

Iniciatives i aliances

CaixaBank participa en nombroses aliances i iniciatives, tant nacionals com internacionals, que tenen com a objectiu l’avenç conjunt en temes de responsabilitat corporativa i l’intercanvi de bones pràctiques en la matèria.