Responsabilitat corporativa

Iniciatives i aliances

Iniciatives i aliances nacionalsFundació "la Caixa"

 • Fundació “la Caixa”

Aliança amb la Fundació “la Caixa”, la primera fundació d’Espanya i una de les majors del món.

Més informació

 • Grup Espanyol de Creixement Verd

CaixaBank és una de les companyies fundadores i està present a la Junta Directiva d’aquesta associació empresarial que mira de contribuir a l’impuls d’una economia baixa en carboni compatible amb el creixement econòmic i la generació d’ocupació.

Més informació

 • Observatori ODS Fundació “la Caixa”

Fa un seguiment del compliment dels ODS per part de les empreses espanyoles.

Creat per la Fundació “la Caixa” en col·laboració amb la Càtedra Lideratge i Governança Democràtica d'ESADE.

Més informació

 • Fundació SERES

Promou el compromís de les empreses en la millora de la societat amb actuacions responsables.

CaixaBank està al patronat i al Consell Assessor.

Més informació

 • Forética

Fomenta la integració d'aspectes socials, mediambientals i de governança en la gestió de les empreses.

Més informació

 • DIRSE

Associació Espanyola de Directius de Responsabilitat Social. CaixaBank és vocal de la Junta.

Més informació

 • Barcelona Centre Financer Europeu for Sustainability / Centre Financer per a la Sostenibilitat a Espanya  

Persegueixen assegurar que es destina suficient capital privat a inversions sostenibles.

Adscrits a la xarxa de centres europeus per a la sostenibilitat de les Nacions Unides.

Més informació

 • International Chamber Of Commerce

Defensa l'RSC i la lluita contra la corrupció de les empreses espanyoles.

Més informació

 • Funcas educa

Programa d'estímul a l'educació financera iniciat per Funcas en 2018. El seu principal objectiu és consolidar i intensificar l'esforç de les entitats adherides a CECA en matèria d'educació financera.

Més informació

 • Pla Nacional d’Educació

Està adherida al Pla Nacional d’Educació Financera promogut pel Banc d’Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), i té com a objectiu millorar el coneixement financer de la població.

Més informació

 • Càtedra CaixaBank de Responsabilitat Corporativa

Compromís de fomentar, promocionar i divulgar nous coneixements sobre la Responsabilitat social corporativa.

Més informació

Cátedra AgroBank

 • Càtedra AgroBank

Càtedra per promoure la innovació i la sostenibilitat a la indústria dels agronegocis.

Més informació