Responsabilitat corporativa

Iniciatives i aliances

Iniciatives i aliances
 • Pacte Mundial de les Nacions Unides

L’entitat dóna suport al Pacte Mundial i treballa per difondre’n els deu principis, basats en drets humans, laborals, mediambientals i de lluita contra la corrupció.

Més informació

 • ESBG | European Savings Banks Group

Entitat que representa les caixes d'estalvis a Europa. Hi ha diferents comitès amb la participació d'equips de CaixaBank

Més informació

 • Principis d'Equador

És una de les entitats signants dels Principis de l’Equador es compromet a considerar i gestionar els riscos socials i mediambientals en l’avaluació i el finançament de projectes d’inversió superiors a 10 milions de dòlars i dels préstecs corporatius lligats a projectes amb un import global superior a 100 milions de dòlars.

Més informació

 • UNEP FI

CaixaBank s’ha adherit recentment a United Nations Environmental Programme Finance Iniciative, una aliança mundial promoguda per l’ Organització de Nacions Unides (ONU) en col·laboració amb institucions financeres que busquen promoure les millors pràctiques mediambientals i sostenibles en tots els àmbits de l’operativa financera a nivell internacional.

Més informació

UNEP

 • Principis de Banca Responsable

Defineix el paper i les responsabilitats del sector financer per garantir un futur sostenible.

Més informació

 • Principis d'Inversió Responsable

VidaCaixa, companyia dedicada a la comercialització d’assegurances de vida i a la gestió de plans de pensions, i CaixaBank Asset Management, la gestora de fons d’inversió del banc, ambdues integrades a CaixaBank, estan adherides a aquests principis i els han adoptat com a guia de totes les seves inversions.

Més informació

 • Carbon Disclosure Project

CaixaBank és signatari del Carbon Disclosure Project (CDP). El CDP és una organització independent i sense ànim de lucre que treballa per a la reducció de les emissions de gas hivernacle i per a l’ús sostenible de l’aigua. D’acord amb aquesta adhesió, i com a mostra del seu compromís amb l’entorn, CaixaBank es compromet a mesurar, fer pública, gestionar i compartir la seva informació ambiental.

Més informació

 • Global Steering Group For Impact Investment

Persegueix la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 de l'ONU mitjançant el foment de les inversions d'impacte.

Més informació

 • Climate Action 100+

Iniciativa que impulsa el diàleg amb les companyies del món amb nivells més alts d'emissions amb efecte hivernacle (2018).

Més informació

 • TCFD

Iniciativa del Financial Stability Board que promou la divulgació de les exposicions climàtiques de les empreses (2018).

Més informació

 • RE100

CaixaBank forma part d’aquesta iniciativa global i col·laborativa d’empreses compromeses per una energia 100% renovable i s’ha marcat l’objectiu públic de què, l’any 2018, el 100% de l’energia elèctrica contractada provingui de fonts d’energia renovable.

Més informació

ICMA

 • International Capital Market Association

Principis que promouen la integritat en el mercat de bons verds i socials.

Més informació

European MicroFinance Network

 • European Microfinance Network

Promou les microfinances com una eina per combatre l’exlusió social i financera a Europa a través de l’autoocupació i la creació de microempreses.

Més informació

 • Directrius de l’OCDE per a empreses internacionals

CaixaBank segueix aquestes guies, que promouen una conducta empresarial sostenible i responsable.

Més informació

UNWTO

 • UNWTO

CaixaBank és el primer banc europeu a convertir-se en membre afiliat d'aquesta organització de Nacions Unides encarregada de la promoció d'un turisme responsable, sostenible i accessible per a tots.