Responsabilitat corporativa

Inclusió financera

Afavorir la inclusió financera està en l'ADN de CaixaBank i és una de les prioritats estratègiques. Des de CaixaBank s'entén la inclusió des de la següent perspectiva:

  • Accés als serveis financers a través de microfinances i del banc social MicroBank
  • Presència a la major part dels municipis del país a través d'una àmplia xarxa d'oficines
  • Adopció de mesures d'accessibilitat física i tecnològica per a col·lectius amb dificultats físiques o cognitives
  • Contribució a la millora de la cultura financera

MicroBank

El banc social, participat íntegrament per CaixaBank, és la principal institució de microfinances d’Europa.

Des del 2007, a través de la xarxa d’oficines de CaixaBank, ofereix productes i serveis financers especialment adaptats a les necessitats d’emprenedors, microempreses i famílies amb la finalitat de contribuir a la creació d’ocupació, l’activitat productiva, el desenvolupament personal i familiar i la inclusió financera.

MicroBank lidera el rànquing de microcrèdits concedits per les entitats financeres europees.

Dades 2018

  • 116.789 microcrèdits concedits
  • 772,8 milions d'euros en volum concedit
  • 25.820 llocs de treball

Accés a MicroBank