Responsabilitat corporativa

Inclusió financera

Afavorir la inclusió financera està en l'ADN de CaixaBank i és una de les prioritats estratègiques. Des de CaixaBank s'entén la inclusió des de la següent perspectiva:

  • Accés als serveis financers a través de microfinances i del banc social MicroBank
  • Presència a la major part dels municipis del país a través d'una àmplia xarxa d'oficines
  • Adopció de mesures d'accessibilitat física i tecnològica per a col·lectius amb dificultats físiques o cognitives
  • Contribució a la millora de la cultura financera

MicroBank

El banc social, participat íntegrament per CaixaBank, considerat una entitat de referència en microfinances, amplia la seva activitat vers les finances amb impacte social.

Des del 2007, a través de la xarxa d’oficines de CaixaBank, ofereix productes i serveis financers especialment adaptats a les necessitats d’emprenedors, microempreses i famílies amb la finalitat de contribuir a la creació d’ocupació, l’activitat productiva, el desenvolupament personal i familiar i la inclusió financera.

Dades 2019

  • 99.328 microcrèdits i altres finances amb impacte social concedits
  • 724,8 milions d'euros de volum total
  • 20.174 llocs de treball
  • 9.002 nous negocis
  • 612 entitats col·laboradores

Accés a MicroBank