Responsabilitat corporativa

Inclusió financera

Afavorir la inclusió financera està en l'ADN de CaixaBank i és una de les prioritats estratègiques. Des de CaixaBank s'entén la inclusió des de la següent perspectiva:

 • Accés als serveis financers a través de microfinances i del banc social MicroBank
 • Presència a la major part dels municipis del país a través d'una àmplia xarxa d'oficines
 • Adopció de mesures d'accessibilitat física i tecnològica per a col·lectius amb dificultats físiques o cognitives
 • Contribució a la millora de la cultura financera

CaixaBank és conscient de la importància de reforçar el coneixement financer de la població perquè les persones puguin prendre millors decisions i millorar així el seu benestar.

L'entitat impulsa i participa en diferents iniciatives que permeten millorar el coneixement financer de nens i joves, col·lectius vulnerables, clients, accionistes i de tota la societat:

 • Canales digitales
 • Publicacions
 • Formació presencial
  • Tallers bàsics de finances personals per a col·lectius vulnerables
  • DialogA, xerrades sobre finances bàsiques i digitalització per a clients
  • Cursos i materials d'economia i finances per a accionistes – Aula
  • Curs IESE per a microempresaris                      
  • Trobades CaixaBank Futur sobre previsió social i estalvi
 • Càtedres
  • Càtedra CaixaBank de responsabilitat social corporativa amb l'IESE Business School per fomentar i promoure els principis i les pràctiques responsables de les empreses en l'àmbit social i mediambiental.
  • Càtedra Agrobank, en col·laboració amb la Universitat de Lleida, amb l'objectiu de promoure la transmissió de coneixement científic i tècnic entre la institució acadèmica i els professionals del sector.
  • Càtedra ”la Caixa” Economia i Societat per impulsar iniciatives acadèmiques sobre les qüestions que interessen i preocupen la societat actual.
 • CaixaBank Research, la missió de la qual és crear i difondre coneixements relacionats amb l'economia i la societat dins i fora de CaixaBank.

Addicionalment, CaixaBank és una de les entitats participants en el Pla d'Educació Financera, impulsat per la CNMV i el Banc d'Espanya.