Responsabilitat corporativa

Inclusió financera

Afavorir la inclusió financera està en l'ADN de CaixaBank i és una de les prioritats estratègiques. Des de CaixaBank s'entén la inclusió des de la següent perspectiva:

  • Accés als serveis financers a través de microfinances i del banc social MicroBank
  • Presència a la major part dels municipis del país a través d'una àmplia xarxa d'oficines
  • Adopció de mesures d'accessibilitat física i tecnològica per a col·lectius amb dificultats físiques o cognitives
  • Contribució a la millora de la cultura financera

CaixaBank entén l’accessibilitat d’una forma àmplia, que suposa no només oferir als seus clients el major nombre possible de canals d’accés als seus productes i serveis, sinó també treballar perquè aquests canals puguin ser utilitzats pel major nombre possible de persones.

Per aquest motiu, treballa per a l’eliminació d’aquelles barreres físiques i sensorials que puguin suposar un obstacle per a l’accés a les seves instal·lacions o als seus productes i serveis a les persones amb alguna discapacitat.

Més informació

  • El 86% de les oficines són accessibles
  • El 96% dels caixers són 100% accessibles
  • El 99% dels caixers disposen de vídeos d'ajuda en llengua de signes

Operativa gran, clara i personalitzada per a no experts i gent gran.

CaixaBank participa en el programa ASPSIS4all, l’objectiu del qual és desenvolupar les tecnologies necessàries perquè totes les persones, independentment de les necessitats i preferències que tinguin, puguin operar de manera automàtica en terminals d’autoservei, com ara els caixers automàtics.

Saber més sobre APSIS4all

Saber més sobre els caixers de CaixaBank