Responsabilitat corporativa

Grups d’interès

Proveïdors

Proveïdors 

CaixaBank atorga una importància essencial a la integració dels factors ètics, socials i ambientals en tota la cadena de valor. Per aquest motiu, considera que forma part de la seva responsabilitat corporativa comptar amb uns proveïdors i col·laboradors que comparteixin el seu compromís amb el desenvolupament sostenible i responsable de l'entorn.

L'objectiu de l'entitat és col·laborar amb aquelles empreses i empresaris/empresàries que:

  • Treballin d'acord amb les millors pràctiques en matèria ètica, social, mediambiental i de bon govern corporatiu
  • Respectin els drets humans i laborals fonamentals en l'exercici de la seva activitat
  • Treballin per fer extensius els drets humans i laborals fonamentals a la seva cadena de valor

Tots els contractes amb proveïdors incorporen una clàusula d'acceptació obligatòria a la qual es comprometen a respectar els 10 principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides.

Més informació sobre el Pacte Mundial

CaixaBank, com a empresa del Grup ”la Caixa”, té un portal de proveïdors específic on les empreses o persones empresàries poden inscriure's per oferir els seus serveis. Per poder ser considerades, han d'acceptar complir uns estàndards ètics, socials i ambientals:

Accés al Portal de Proveïdors
Principis de Compres
Codi de Conducta de Proveïdors