Responsabilitat corporativa

Governança

Polítiques responsables

Polítiques responsables


CaixaBank regeix la seva activitat d'acord amb les següents polítiques i principis responsables en matèria social i ambiental:

Codi Ètic i Principis d‘Actuació

Valors i principis ètics que inspiren l'actuació de CaixaBank.

Principis de la Política corporativa de sostenibilitat/responsabilitat social corporativa

Estratègia i principis bàsics d'actuació en matèria d'RSC.

Política corporativa de Drets Humans

Compromís de CaixaBank amb els estàndards més alts en matèria de drets humans.

Resum del procés de diligència deguda i assessment en DH

Política Anticorrupció

CaixaBank es compromet a treballar contra la corrupció en totes les seves formes.

Principis d’actuació de la Política corporativa de relació amb el sector de Defensa

Regula les condicions per mantenir relacions comercials amb empreses del sector de Defensa, i estableix restriccions i criteris d’exclusió.

Política de Control i Gestió del Risc Fiscal

CaixaBank està plenament compromesa amb tots els principis de responsabilitat fiscal.

Política de Prevenció de Riscos Laborals

Potenciació d'accions i iniciatives en matèria de seguretat, salut i benestar.

Política de Gestió del Risc Mediambiental

Principis globals que regulen el finançament de determinades empreses i projectes que representen un potencial risc ESG (Environmental, Social and Governance). Sectors: energia, mineria, infraestructures i agricultura.


Principis de Gestió Ambiental i Energètica

Compromís de CaixaBank vers el medi ambient i l’eficiència energètica en l’impacte directe associat a seva gestió interna

Principis d’actuació en matèria de privacitat i drets dels clients de CaixaBank

CaixaBank es regeix pels estàndards més elevats de respecte al dret fonamental de protecció de dades de caràcter personal, així com a la preservació de la confidencialitat de la informació que tracta.

Principis de Compres

Marc de col·laboració equilibrat entre CaixaBank i els seus proveïdors que promou unes relacions comercials estables, en coherència amb els nostres valors.

Codi de Conducta de Proveïdors

Valors i principis fonamentals que han de respectar els proveïdors de CaixaBank


Per a més informació sobre altres Polítiques i documents, consulti les seccions: