Responsabilitat corporativa

Diversitat i igualtat d'oportunitats

L'entitat està adherida als principis internacionals més importants de foment de la diversitat i disposa de certificacions que acrediten el seu compromís amb la igualtat d'oportunitats:

Adhesions

  • Principis per a l'Apoderament de les Dones a les Nacions Unides

CaixaBank es va adherir el 2013 als Women’s Empowerment Principles i va assumir el compromís públic d'alinear les seves polítiques per fer avançar en la igualtat entre els gèneres.

Més informació

  • Carta de la diversitat

CaixaBank es va adherir el 2011 a aquesta carta promoguda a escala europea, per fomentar el seu compromís amb els principis fonamentals d'igualtat

Més informació

  • Codi EJE&CON de bones pràctiques         

CaixaBank es va adherir el febrer del 2019 a aquest codi, per a la gestió del talent i la millora de la competitivitat de l'empresa.

Més informació
Certificacions

  • Certificació Empresa Familiarment Responsable

Des de l'any 2010 CaixaBank està certificada per la Fundació MásFamilia, que premia les millors pràctiques en conciliació, suport a la igualtat d'oportunitats i desenvolupament de les persones. Nivell B+ Empresa Proactiva.Des de l'any 2010 CaixaBank està certificada per la Fundació MásFamilia, que premia les millors pràctiques en conciliació, suport a la igualtat d'oportunitats i desenvolupament de les persones. Nivell B+ Empresa Proactiva.

Més informació

  • Bloomberg

Inclusió l'any 2018 en el Bloomberg Gender-Equality Index, índex internacional que mesura la igualtat de gènere, les polítiques d'empresa, el compromís amb la societat respecte de la igualtat de gènere i l'oferta de productes a clients.

Més informació