Responsabilitat corporativa

Acció Social

Voluntariat

Voluntariat

Impulsada per CaixaBank, ”la Caixa” i la Fundació de l'Esperança, el 2005 es va crear l'Associació de Voluntaris de ”la Caixa” amb l'objectiu d'ajudar a fomentar la tasca solidària i l'assistència a col·lectius de la societat que passen per una situació desfavorable. Els voluntaris de ”la Caixa” col·laboren per fer un món millor.

L'objectiu principal de l'Associació és fomentar i potenciar el voluntariat com a valor de solidaritat i participació de la població en la lluita contra situacions de pobresa i exclusió.

En el programa de voluntariat participen empleats en actiu i jubilats, amics i altres persones amb vocació solidària.

  • Més de 10.000 voluntaris
  • 200.000 beneficiaris
  • 1,2 milions des de l'inici del programa
  • Voluntariat corporatiu
  • Setmanes socials