Responsabilitat corporativa

Acció Social

Obra Social Descentralitzada

Obra Social Descentralitzada

El compromís social de CaixaBank es projecta encara més gràcies a la seva capil·laritat territorial. Els empleats de la xarxa d'oficines de CaixaBank canalitzen les ajudes de la Fundació “la Caixa” en la seva tasca social, detectant necessitats d'entitats socials locals. La col·laboració entre ambdues institucions fa possible que milers de petites i mitjanes entitats socials puguin accedir a ajudes econòmiques per tirar endavant els seus projectes.

  • 44,7 M€ canalitzats a través de projectes locals el 2019
  • 8.867 entitats beneficiàries