Inversors institucionals

Dividends 2015

Detall de la remuneració a l'accionista CaixaBank:

Remuneració 2015

Data de pagament(1)Import
brut
Import
net(2)
Data ex
dividend
ConcepteTipus
01/06/2016 0,04 0,0324 27/05/2016 Complementari Ordinari
01/04/2016 0,04 (3) 0,0324 01/03/2016 Programa CaixaBank Dividend/Acció (*)
24/12/2015 0,04
0,032 24/12/2015 A compte Ordinari
02/10/2015 0,04 (3) 0,032 08/09/2015 Programa CaixaBank Dividend/Acció (*)

(1) Per al programa CaixaBank Dividend/Acció aquesta data fa referència a la data d’admissió a negociació de les noves accions.
(2) S'estima pels càlculs una retenció fiscal del 19% per a l’any 2016 i del 19.5% per a l’any 2015.
(3) Import per el qual CaixaBank va adquirir els drets d'asignació gratuita.

(*) El Programa CaixaBank Dividend/Acció ofereix als Accionistes la facultat d'elegir entre rebre accions procedents d'una ampliació de capital, efectiu per la venda dels drets vinculats a l'esmentada ampliació, o una combinació de tots dos.

Veure més informació Remuneració Accionista