Inversors institucionals

Dividends 2013

Detall de la remuneració al Accionista CaixaBank:

Remuneració 2013

Data de pagament(1)Import
brut
Import
net(2)
Data ex
dividend
ConcepteTipus
02/07/2014 0,05 (3) 0,0395 03/06/2014 Programa CaixaBank Dividend/Acció (*)   
31/03/2014 0,05 (3) 0,0395 04/03/2014 Programa CaixaBank Dividend/Acció (*)
20/12/2013 0,05 (3) 0,0395 26/11/2013 Programa CaixaBank Dividend/Acció (*)
25/10/2013 0,05 (3) 0,0395 01/10/2013 Programa CaixaBank Dividend/Acció (*)

(1) Per al programa CaixaBank Dividend/Acció aquesta data fa referència a la data d’admissió a negociació de les noves accions.
(2) S'estima pels càlculs una retenció fiscal del 21%.
(3) Import per el qual CaixaBank va adquirir els drets d'asignació gratuita.

(*) El Programa CaixaBank Dividend/Acció ofereix als Accionistes la facultat d'elegir entre rebre accions procedents d'una ampliació de capital, efectiu per la venda dels drets vinculats a l'esmentada ampliació, o una combinació de tots dos.

Veure més informació Remuneració Accionista