No mostrar més aquest missatge

Inversors institucionals

Inversors Renda Fixa

Posició de Liquiditat  (milions €) 

  •  HQLA
  •  Altres col·laterals disponibles en pòlissa

Estructura de finançament


 

  • Recursos de l'activitat minorista
  • Emissions institucionals
  • Interbancari net

Emissions per tipus
(en milions d'Euros)Perfil vencimients
(en milions d'Euros)

  • Deute sènior (inclou avalades)
  • Cèdules
  • D.Subordinada i preferents
  • Altres