Inversors institucionals

Presentacions

aaa

Projecte fusió CaixaBank-Bankia: Creant valor per a tots els Stakeholders

18 de setembre de 2020

Per a més formació sobre el projecte de fusió, consulti la secció Documentació fusió CaixaBank i Bankia.


Presentació corporativa


Banca Socialment Responsable


Presentació Renta Fixa

Documents en format PDF. Si no els pot obrir, baixi's Acrobat Reader