Inversors institucionals

Agenda de l'inversor institucional

Fecha Evento
30-10-2020 Presentació de resultats gener-setembre 2020*
31-07-2020 Presentació de resultats 1S 2020*
19-05-2020 Autonomous Financials Rendez-Vous (Londres)
22-05-2020 Junta General Ordinària d’Accionistes
30-04-2020 Presentació de Resultats 1T 2020
15-04-2020 Pagament dividend a compte 2019
03-04-2020 Junta General Ordinària d’Accionistes (desconvocada el 26 de març de 2020)
18-03-2020 Morgan Stanley European Financials Conf (Londres)
05-02-2020 Santander Iberian Conference (Madrid)
31-01-2020 Presentació de Resultats 4T 2019
14-01-2020 Exane BNP Spain Investors Day (Madrid)(*) Dates temptatives fins a la remissió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la convocatòria corresponent de presentació de resultats