Informació general

Dividends 2019

Detall de la remuneració a l'accionista CaixaBank:

Remuneració 2019

Data de pagament
Import
brut
Import
net(1)
Data ex
dividend
Concepte Tipus
15-04-2020 0,07 0,0567 09-04-2020 A compte Ordinari

(1) S'estima pels càlculs una retenció fiscal del 19 % per a l’any 2019.

Per a més informació sobre Dividends, consulti la secció Remuneració Accionista