Informació general

Distribució de capital

Accionistes i capital social

 

Accionistes1 589.681
Capital social (nombre d'accions)  5.981.438.031
Free Float 2   3.332.081.984
Última cotització de l'acció 2,52 €
Capitalització   15.073.223.838,12 €

(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custodia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custodia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.

(2) Calculat com a número d’accions emeses menys les accions en autocartera, i les accions que són titularitat dels membres del Consell d’administració i dels accionistes amb representació en el Consell d’administració.

Dades a 28 de juny de 2019

 

Distribució del capital social per tipus d'accionista

(1) Calculat com a número d’accions emeses menys les accions en autocartera, i les accions que són titularitat dels membres del Consell d’administració i dels accionistes amb representació en el Consell d’administració.

Dades a 28 de juny de 2019

 

Distribució de l'accionariat i capital social per trams

 

Trams d'accions Accionistes1 Accions % Capital social
d'1 a 499 257.127 53.445.007 0,9%
de 500 a 999 115.055 82.153.719 1,4%
de 1.000 a 4.999 172.984 373.176.168 6,2%
de 5.000 a 49.999 43.129 483.662.431 8,1%
de 50.000 a 100.000  817 55.785.414 0,9%
més de 100.0002 569 4.933.215.293 82,5%
Total 589.681 5.981.438.031 100%

(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custodia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custodia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.

(2) Inclou la participació d’autocartera.

Dades a 28 de juny de 2019

Font: última informació pública i llibre de registre d’accionistes de CaixaBank.