Informació economicofinancera

Històrics 2017

  Llarg terminiCurt terminiPerspectivaData d'avaluació / confirmacióLloc web                                             
Moody's Baa2 P-2 Estable 18/01/2017 www.moodys.com
Standard
& Poor's
BBB

BBB
A-2

A-2
Positiva

Positiva
01/08/2017

09/02/2017
www.standardandpoors.com
DBRS A (low) R-1 (low) Estable 16/03/2017 www.dbrs.com

 
Cèdules Hipotecàries

  RàtingsPerspectivaData d'Avaluació / confirmació
Standard
& Poor's
A+ Positiva 07/04/2017
DBRS AA (high)

AA (high)

AA (high)
--

--

--
11/10/2017

20/01/2017

16/01/2017


Les qualificacions poden ser revisades, suspeses o retirades per l'entitat qualificadora en qualsevol moment. Aquestes qualificacions no constitueixen una recomanació per comprar o vendre.