Informació economicofinancera

Informe anual 2014

Informe Corporatiu Integrat 2014


L’Informe Corporatiu Integrat 2014 ofereix una panoràmica sobre el model de gestió i l’estratègia de CaixaBank en matèria econòmica, financera, social, ambiental i de govern corporatiu.

Aquest informe emfatitza la visió de futur del banc, i posa l’accent en les iniciatives i els projectes en marxa per assolir els seus reptes estratègics. A més, mira de quantificar l’aportació de CaixaBank a l’economia dels territoris on opera i de donar resposta a les matèries rellevants per als seus grups d’interès. Per això, segueix les directrius de la Global Reporting Initiative en la seva versió G4, a un nivell exhaustiu.

 Consulti l’Informe Corporatiu Integrat 2014

Descàrrega completa de l’Informe Corporatiu Integrat 2014
(PDF, 12 MB)