Informació economicofinancera

Informe anual 2012

L'Informe Corporatiu Integrat 2012 ofereix una panoràmica sobre el model de gestió i l'estratègia de CaixaBank en matèria econòmica, financera, social, ambiental i de govern corporatiu.

Consulti les versions disponibles:

Microsite

Versió pdf