Govern corporatiu i política de remuneracions

 Informació general

Informació general

Tota la informació i documentació de cada Junta General està a disposició dels accionistes a la pàgina web de la Societat (www.CaixaBank.com) en ordre cronològic.

Per als aspectes relacionats amb cada Junta General no contemplats en l’anunci de la seva convocatòria, els accionistes poden consultar el Reglament de la Junta General que s’aplica.

Així mateix, per obtenir més informació sobre la forma d’exercir els seus drets en cada Junta General, els accionistes tenen un número de telèfon, un correu electrònic i una adreça de correu postal que poden fer servir amb aquesta finalitat.