No mostrar més aquest missatge

Govern corporatiu i política de remuneracions

Gestió del Risc

La gestió adequada del risc és essencial per al negoci de qualsevol entitat de crèdit i, en especial per aquelles que com CaixaBank, desenvolupen la seva activitat principalment en el segment minorista i defineixen la confiança dels seus clients i dels seus accionistes com un valor fonamental.

El control dels riscos està plenament integrat en la gestió i la Entitat està implicada en posar-ho en pràctica. L’Alta Direcció participa directament en aquest afany, en el manteniment del marc de control intern, que l’Entitat assegura en una execució prudent, i en processos continuats de gestió i planificació de capital i de la liquiditat, que garanteixen l’adequació al perfil i l’apetència al risc de l’Entitat. El Sistema de Gestió de Riscos funcions de forma integral, consolidant aquesta gestió a nivell corporatiu. D’aquesta forma, es configura un perfil de risc d’acord amb els objectius estratègics del Grup.

El Sistema de Gestió del Risc està format per els següents elements:

  • La Cultura de Riscos que, entre altres, s’articula a través dels principis generals de gestió del risc, la formació a empleats i la participació de la Direcció General de Riscos entre altres processos de Recursos Humans relacionats amb àrees de negoci.
  • L’Estructura de Govern i l’organització.
  • Mapa de Riscos Corporatiu.
  • El Marc d’apetència al Risc, aprovada per al Consell d’Administració al 2014.
  • El Marc de Control Intern.

Per veure tota la informació relacionada amb la Gestió del Risc, consulti la secció Informació con amb rellevància prudencial (Pilar III) 2015.