No mostrar més aquest missatge

Govern corporatiu i política de remuneracions

Gestió del Risc

El Grup CaixaBank disposa d'un eficaç sistema de govern, gestió i control de riscos, alineat amb el seu model de negoci, les expectatives dels seus stakeholders i les millors pràctiques internacionals

La gestió adequada del risc és essencial per al negoci de qualsevol entitat de crèdit i, en especial, per a aquelles que, com CaixaBank, duen a terme la seva activitat principalment en el segment minorista i atorguen a la confiança dels seus stakeholders un valor fonamental.

El Grup CaixaBank ha demostrat que els seus nivells d'apetit al risc, les seves capacitats internes i la prudència en la presa de decisions permeten no només superar crisis financeres sinó, fins i tot, reforçar el seu lideratge en banca minorista. Això no relaxa la perseverança en seguir evolucionant el sistema global de gestió de riscos, per tal de maximitzar-ne l'eficàcia i la satisfacció d'expectatives dels seus stakeholders –accionistes, inversors, clients, reguladors, supervisors i la societat en general–, obeint a un mandat estretament alineat amb els valors corporatius del Grup CaixaBank: qualitat, confiança i compromís social.

El sistema de gestió de riscos del Grup CaixaBank està integrat per:

Per veure tota la informació relacionada amb la Gestió del risc, consulti la secció Informació amb rellevància prudencial (Pilar III)